Wpływ pandemii COVID–19 na gospodarkę społeczną w krajach europejskich

Autor

  • Nataliia Stukalo Professor, Doctor of Economic Sciences, Vice Head of the National Agency for Higher Education Quality Assurance, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0517-1653
  • Anastasiia Simakhova Associate Professor, Doctor of Economic Sciences, National Aviation University, Department of Business Analytics and Digital Economy, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7553-4531
  • Jurijs Baltgailis Doctor of Economic Sciences, docent, Institute of Transport and Communication Riga, Latvia https://orcid.org/0000-0002-4163-1680

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.07

Słowa kluczowe:

modele ekonomii społecznej, ochrona zdrowia, globalne i lokalne czynniki społeczne, pandemia, analiza czynnikowa, ładunek czynnikowy

Abstrakt

Od wybuchu pandemii COVID–19 na całym świecie odnotowano 1 miliard zidentyfikowanych przypadków i ponad 2 miliony zgonów. Obecny globalny problem pandemii, wraz z wprowadzeniem niepopularnych środków, takich jak zamknięcie granic i całkowita kwarantanna, ujawnił konflikt istniejący między wzrostem gospodarczym, utrzymaniem zdrowia ludzi oraz nasileniem tradycyjnych problemów globalnych, takich jak głód, ubóstwo i nierówności społeczne. Z negatywnymi skutkami pandemii zderzyły się nawet kraje oparte o model gospodarki społecznej. Celem artykułu jest zbadanie czynników rozwoju modelu gospodarki społecznej (liberalnego, kontynentalnego, skandynawskiego, śródziemnomorskiego i przejściowego) w czasie pandemii. Przedmiotem badań są kraje wykorzystujące model ekonomii społecznej (Białoruś, Słowacja, Irlandia, Szwecja i Polska). Zastosowana metoda badawcza to modelowanie czynnikowe globalnych i krajowych (lokalnych) czynników społecznych, które wywołały różne konsekwencje pandemii w poszczególnych krajach. Kraje o różnych modelach ekonomii społecznej mogą wykorzystać prezentowane wyniki i zalecenia do opracowania polityki społecznej służącej przeciwdziałaniu pandemii.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Abodunrin, O., Oloye, G., Adesola, B. (2020), Coronavirus pandemic and its implication on global economy, “International Journal of Arts, Languages and Business Studies”, 4, pp. 13–23.
Google Scholar

Bai, J., Du, S., Jin, W., Wan, C. (2020), The Impact of Social Capital on Individual Responses to COVID–19 Pandemic: Evidence from Social Distancing, http://doi.org​/10.2139/ssrn.3609001 (accessed: 28. 06. 2020).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3609001

Baltgailis, J. (2019), The issues of increasing the effectiveness of teaching comparative economics, “Insights into Regional Development”, 1 (3), pp. 190–199, https://doi​.org/10.9770/ird.2019.1.3(1)
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.9770/ird.2019.1.3(1)

Barry, A., McGwire, S., Porter, K. (2015), Global AgeWatch Index. Insight report, Help-Age International, London.
Google Scholar

Esping‑Andersen, G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, Princeton, https://doi.org/10.1177/095892879100100108
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/095892879100100108

Halasiuk, V. (2020), Great deleveraging. What will happen to the economy after the Coronavirus, https://nv.ua/ukr/biz/experts/globalna‑ekonomika‑pislya‑pandemiji‑k​oronavirusu‑shcho‑bude‑i‑chim‑vse‑zakinchitsya‑viktor‑galasyuk-50080230.html (accessed: 8. 04. 2020) [in Ukr. ].
Google Scholar

Halushka, Z. I. (2009), Socialization of transformation economy: characteristics, problems and priorities, Chernivtsi National University, Chernivtsi [in Ukr. ].
Google Scholar

Index of Economic Freedom (2019), https://www.heritage.org/index/pdf/2019/book/in​dex_2019.pdf (accessed: 8. 06. 2020).
Google Scholar

Khalafian, А. А. (2007), STATISTICA 6. Statistical data analysis, ООО“Binom‑Press”, Moscow [in Rus. ].
Google Scholar

NEF (2016), The Happy Planet Index 2016, https://static1.squarespace.com/static/573​5c421e321402778ee0ce9/t/57e0052d440243730fdf03f3/1474299185121/Briefing+pa​per+‑+HPI+2016.pdf (accessed: 8. 04. 2020).
Google Scholar

OECD (2019), Average wages, https://data.oecd.org/earnwage/average‑wages.htm#in​dicator‑chart(accessed: 18. 12. 2019).
Google Scholar

Sapir, A. (2005), Globalization and the Reform of European Social Models (Background document for the presentation at ECOFIN informal Meeting in Manchester, 9 Sept. 2005, https://graspe.eu/SapirPaper.pdf (accessed: 6. 04. 2020).
Google Scholar

Schmitz, H. (1995), Collective efficiency: growth path for small‑scale industry, „Journal of Development Studies”, 31 (4), pр. 529–566, https://doi.org/10.1080/002203​89508422377
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00220389508422377

Schwab, K., Malleret, T. (2020), COVID–19: The Great Reset, http://reparti.free.fr/sc​hwab2020.pdf (accessed: 16. 01. 2021).
Google Scholar

Social Progress Index (2019), https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Do​cuments/presse/at‑social‑progress‑index-2019‑global.pdf (accessed: 6. 04. 2020).
Google Scholar

Stukalo, N., Simakhova, A. (2018), Global parameters of social economy clustering, “Problems and Perspectives in Management”, 16 (1), pp. 36–47, https://doi.org/10​.21511/ppm.16(1).2018.04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.16(1).2018.04

Stukalo, N., Simakhova, A. (2020), COVID–19 Impact on Ukrainian Higher Education, “Universal Journal of Educational Research”, 8 (8), pp. 3673–3678, https://​doi.org/10.13189/ujer.2020.080846
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080846

Stukalo, N., Simakhova, A., Baltgailis, J. (2020), Global and Local Determinants of Social Economy Models in Pandemic Times, “International Journal of Management”, 11 (10), pp. 828–840.
Google Scholar

The Economist Intelligence Unit (2020), COVID–19 to send almost al lG20 countries into a recession, https://www.eiu.com/n/covid-19‑to‑send‑almost‑all‑g20‑countri​es‑into‑a‑recession/(accessed: 8. 04. 2020).
Google Scholar

UNDP (2019), Human Development Data Center, http://hdr.undp.org/en/da​ta# (accessed: 18. 12. 2019).
Google Scholar

Vanini, P. (2020), Protection of the Population and the Economy in a Pandemic, pp. 1–22. https://www.researchgate.net/publication/340266910_Protection_of_the​_Population_and_the_Economy_in_a_Pandemic (accessed: 16. 01. 2021).
Google Scholar

WHO (2019), World health statistics 2019, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle​/10665/324835/9789241565707‑eng.pdf?ua=1(accessed: 2. 05. 2020).
Google Scholar

Williams, C. C., Kayaoglu, A. (2020), The coronavirus pandemic and Europe’s undeclared economy: impacts and a policy proposal, “South East European Journal of Economics and Business”, 15 (1), pp. 80–92, https://doi.org/10.2478/jeb-2020-0007
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/jeb-2020-0007

World Bank (2019), The world bank indicators, https://data.worldbank.org/indicator​?tab=all (accessed: 18. 12. 2019).
Google Scholar

Worldometer (2021), Coronavirus Cases, https://www.worldometers.info/coronavirus/ (accessed: 18. 10. 2021).
Google Scholar

Opublikowane

2022-03-22

Jak cytować

Stukalo, N., Simakhova, A., & Baltgailis, J. (2022). Wpływ pandemii COVID–19 na gospodarkę społeczną w krajach europejskich. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(1), 109–125. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.07

Numer

Dział

Artykuły