Wartość dodana z perspektywy ekonofizyki

Autor

  • Ihor Hurnyak Associate Professor, Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of International Relations, Department of International Economic Analysis and Finance, Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0926-2456
  • Nataliya Struk D.Sc., Professor, Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Economics, Department of Accounting and Auditing, Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1933-265X
  • Aleksandra Kordonska Ph.D., University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Institute of Political Science, Olsztyn, Poland https://orcid.org/0000-0002-5316-9630

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.35

Słowa kluczowe:

rachunkowość, biznes, siły ekonomiczne, ekonomiczna wartość dodana, ekonofizyka

Abstrakt

PKB liczony metodą produkcyjną jest to suma wartości dodanej ze wszystkich gałęzi produkcji narodowej po odjęciu wartości dóbr pośrednich. Wartość dodana na poziomie makro zależy od efektywności biznesu – odzwierciedla bowiem wzrost wartości dóbr wytworzonych przez przedsiębiorstwa. Zgodnie z założeniami, rynek generuje tysiące wibrujących energii o różnych częstotliwościach, pochodzących od innych przedsiębiorstw. Celem niniejszego opracowania jest zatem zbadanie możliwości wykorzystania ekonofizyki jako podejścia do oceny biznesu z punktu widzenia interakcji pomiędzy siłami ekonomicznymi. W związku z tym, zaproponowaliśmy rozumieć pod pojęciem „wartość dodana” pewną ilość energii skumulowanej przedsiębiorstw pochodzącej z interakcji podstawowych sił ekonomicznych i sił wibrujących (informacji przedstawionych w sprawozdaniu finansowym). W drodze modelowania regresyjnego ujawniliśmy wpływ podstawowych sił (tj. dług i rynek finansowy) oraz wibrujących (tj. zobowiązania, należności, zapasy) na ekonomiczną wartość dodaną, poddając analizie rynek Stanów Zjednoczonych, Europy oraz rynki wschodzące. Otrzymane wyniki potwierdzają trafność i stosowność wykorzystania ekonofizyki jako podejścia do szacowania ekonomicznej wartości dodanej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Al-Afeef, M. (2017), The Impact of Economic Value Added & Return on Investment on the Changes in Stock Market’s Value (Analytical Study: ASE: 2006–2015), “International Journal of Business and Management”, 12 (10), pp. 132–142, https://doi.org/10.5539/ijbm.v12n10p132
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5539/ijbm.v12n10p132

Baele, L., Bekaert, G., Schäfer, L. (2015), An Anatomy of Central and Eastern European Equity Markets, “Columbia Business School Research Paper”, No. 15–71, https://doi.org/10.2139/ssrn.2636900
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2636900

Bak, P., Chen, K., Scheinkman, J., Woodford, M. (1993), Aggregate fluctuations from independent sectoral shocks: self-organized criticality in a model of production and inventory dynamics, “Ricerche Economiche”, 47 (1), pp. 3–30, https://doi.org/10.1016/0035-5054(93)90023-V
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0035-5054(93)90023-V

Banerjee, R. (2014), SMEs, financial constraints and growth, “BIS Working Papers”, No. 475, https://www.bis.org/publ/work475.pdf (accessed: 3.04.2021).
Google Scholar

Bouchaud, J.P., Cont, R. (2002), A Langevin approach to stock market fluctuations and crashes, “European Physical Journal B”, 6, pp. 543–550, https://doi.org/10.1007/s100510050582
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s100510050582

Brandenburger, A.M., Stuart Jr., H.W. (1996), Value based business strategy, “Journal of Economics and Management Strategy”, 5 (1), pp. 5–24, https://doi.org/10.1111/j.1430-9134.1996.00005.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1430-9134.1996.00005.x

Canning, D., Amaral, L.A.N., Lee, Y., Meyer, M., Stanley, H.E. (1998), A power law for scaling the volatility of GDP growth rates with country size, “Economics Letters”, 60, pp. 335–341.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0165-1765(98)00121-9

Chatterjee, A., Yarlagadda, S., Chakrabarti B.K. (eds.) (2005), Econophysics of Wealth Distributions, Springer, Milan.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/88-470-0389-X

Chen, J. (2020), Economic Value Added (EVA), Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/e/eva.asp (accessed: 19.04.2021).
Google Scholar

Chernatony, L. de, Harris, F., Dall’Olmo Riley F. (2000), Added value: Its nature, roles and sustainability, “European Journal of Marketing”, 34 (1/2), pp. 39–56, https://doi.org/10.1108/03090560010306197
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/03090560010306197

Collin, P.H. (2004), Dictionary of Business, Fourth Edition, A&C Black Publishers Ltd, London.
Google Scholar

Damodaran online, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (accessed: 5.03.2021).
Google Scholar

Drăgulescu, A.A., Yakovenko, V.M. (2001), Exponential and power-law probability distributions of wealth and income in the United Kingdom and the United States, “Physica A”, 299, pp. 213–221, http://physics.umd.edu/~yakovenk/papers/PhysicaA-299-213-2001.pdf (accessed: 5.03.2021).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-4371(01)00298-9

Estola, M. (2017), Newtonian Microeconomics, Springer, New York, https://doi.org/10.1007/978-3-319-46879-2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-46879-2

Farmer, J.D., Joshi, S. (2002), The price dynamics of common trading strategies, “Journal of Economic Behavior and Organization”, 49, pp. 149–170, https://sites.santafe.edu/~jdf/papers/pricedynamics.pdf (accessed: 9.04.2021).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-2681(02)00065-3

Google, Books Ngram Viewer, https://books.google.com/ngrams (accessed: 9.04.2021).
Google Scholar

Haller, A., Stolowy, H. (1998), Value Added in financial accounting: a comparative study between Germany and France, “Advances in International Accounting”, 11 (1), pp. 23–51.
Google Scholar

Hurnyak, I.L., Datsko, O.I., Yaremchuk, O.I. (2015), Dodana wartist’ jak bazys ekonomicznoho rozwytku terytorialnych hromad, “Rehionalna ekonomika”, 1, p. 37–47, http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_1_6 (accessed: 7.04.2021).
Google Scholar

Levy, M., Solomon, S. (1997), New evidence for the power-law distribution of wealth, “Physica A”, 242 (1–2), pp. 90–94, https://doi.org/10.1016/S0378-4371(97)00217-3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-4371(97)00217-3

Maeenuddin, K., Akhtar, A., Wajid Raza, M. (2020), Impact of Working Capital Management on Firm’s Economic Value Added Momentum, “Test Engineering & Management”, 82, pp. 13845–13855, https://www.academia.edu/42897401/Impact_of_Working_Capital_Management_on_Firms_Economic_Value_Added_Momentum (accessed: 9.04.2021).
Google Scholar

Mirowski, P. (1989), More Heat than Light: Economics as Social Physics, Cambridge University Press, Cambridge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511559990

Mook, L.I. (2007), Social and Environmental Accounting: The Expanded Value Added Statement, University of Toronto, Toronto.
Google Scholar

MSCI (2020), MSCI Global Market Accessibility Review, https://www.msci.com/documents/1296102/1330218/MSCI_2020_Global_Market_Accessibility_Review_Report.pdf/78a73a91-af3d-cf21-94e8-1cc2c159d2ce (accessed: 3.04.2021).
Google Scholar

Parker, R.H. (1992), Dictionary of Accounting, The Macmillan Press Ltd., London.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-22431-9

Prats, M.A., Sandoval, B. (2016), Stock Market and Economic Growth in Eastern Europe, “Economics Discussion Papers”, No. 2016–35, Kiel Institute for the World Economy, Kiel.
Google Scholar

Quiry, P., Dallocchio, M., Le Fur, Y., Salvi, A.(2014), Corporate Finance. Theory and Practice, Wiley, Chichester.
Google Scholar

Riahi Belkaoui, A. (1992), Ahmed Value added reporting. Lessons for the United States, Quorum Books, New York–Westport–London.
Google Scholar

Sornette, D. (2003), Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems, Princeton University Press, Princeton.
Google Scholar

Staden, C.J. van (1998), The usefulness of the value‐added statement in South Africa, “Managerial Finance”, 24 (11), pp. 44–59, https://doi.org/10.1108/03074359810765705
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/03074359810765705

Stanley, M.H.R., Amaral, L.A.N., Buldyrev, S.V., Havlin, S., Leschhorn, H., Maass, P., Salinger, M.A., Stanley, H.E. (1996), Scaling behavior in the growth of companies, “Nature”, 379, pp. 804–806, https://amaral.northwestern.edu/media/publication_pdfs/Stanley-1996-Nature-379-804.pdf (accessed: 9.04.2021).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1038/379804a0

Struk N.S. (2018), Teoretyko‑metodołohiczni zasady j orhanizacija oblikowoji systemy diłowoho partnerstwa pidpryjemstw, POSWIT, Drohobycz.
Google Scholar

Suojanen, W.W. (1954), Accounting theory and the large corporation, “Accounting Review”, 29 (3), p. 391–398, https://www.jstor.org/stable/241556?refreqid=excelsior%3A6d51fd1c132a4dadc66462492159aa56 (accessed: 9.04.2021).
Google Scholar

Takayasu, H., Okuyama, K. (1998), Country dependence on company size, distributions and a numerical model based on competition and cooperation, “Fractals”, 6 (1), pp. 67–79, https://doi.org/10.1142/S0218348X98000080
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1142/S0218348X98000080

The SIGMA Project (2003), The Sigma Guidelines-toolkit. Sustainability Account (accessed: 18.03.2021).
Google Scholar

Thimann, Ch. (2002), Financial Sectors in EU Accession Countries, European Central Bank, Kern & Birner GmbH + Co, Frankfurt am Main.
Google Scholar

Ulfi Nur, K. (2020), Analisis Kinerja Economic Value Added Padaperusahaan Publik Sektor Pertambangan Di Beiperiode 2014–2018, https://www.academia.edu/44111664/ (accessed: 17.04.2021).
Google Scholar

Value Reporting Foundation (2013), The International Integrated Reporting Framework, http://www.theiirc.org/ (accessed: 7.04.2021).
Google Scholar

Vanacker, T., Manigart, S., Meuleman, M., Sels, L. (2011), The Impact of Financial Bootstrap Strategies on Value Added in New Ventures: A Longitudinal Study, “Entrepreneurship & Regional Development”, 23 (9–10), pp. 681–705, https://doi.org/10.1080/08985626.2010.502250
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/08985626.2010.502250

Wet, J.H. de, Hall, J.H. (2004), The relationship between EVA, MVA and leverage, “Meditari Accountancy Research”, 12 (1), pp. 39–59, https://doi.org/10.1108/10222529200400003
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/10222529200400003

Opublikowane

2021-12-17

Jak cytować

Hurnyak, I., Struk, N., & Kordonska, A. (2021). Wartość dodana z perspektywy ekonofizyki. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 24(4), 137–152. https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.35

Numer

Dział

Artykuły