Analiza porównawcza dynamicznych interakcji między europejskimi i indonezyjskimi rynkami kakao podczas światowego kryzysu finansowego w 2008 r. i europejskiego kryzysu zadłużenia w 2011 r.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.26

Słowa kluczowe:

rynek kakao, CPI, kurs walutowy, cena ropy naftowej, kryzys gospodarczy

Abstrakt

Opracowanie przedstawia badanie empiryczne dynamicznych interakcji między europejskim i indonezyjskim rynkiem kakao podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. (GFC) i europejskiego kryzysu zadłużenia w 2011 r. (EDC). Badanie zrealizowano wykorzystując podejścia kointegracji i wieloczynnikowej przyczynowości Grangera w oparciu o zestaw szeregów czasowych. Badanie potwierdziło długoterminową równowagę między europejskim i indonezyjskim rynkiem kakao, sugerując istnienie wzajemnej relacji między nimi. Jednak w całym badaniu odnotowywano nieefektywną transmisję korekt cen kakao w Indonezji. Waluta amerykańska stale wpływała na indonezyjskie ceny kakao, podczas gdy rynki kakao były niezależne od wahań światowych cen ropy naftowej. Generalnie w badaniu odnotowano różny poziom szybkości dostosowywania się krótkookresowych nierównowag do długookresowej równowagi na krajowym rynku kakao w czasie kryzysów gospodarczych.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ahrens, S., Pirschel, I., Snower, D.J. (2017), A Theory of Price Adjustment under Loss Aversion, “Journal of Economic Behavior and Organization”, 134, pp. 78–95, https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.12.008
Google Scholar

Alori, A.D., Kutu, A.A. (2019), Export Function of Coc oa Production, Exchange Rate Volatility and Prices in Nigeria, “Journal of Economics and Behavioral Studies”, 11 (2), pp. 1–14, https://doi.org/10.22610/jebs.v11i2(J).2813
Google Scholar

Andrade, P., Zachariadis, M. (2016), Global Versus Local Shocks in Micro Price Dynamics, “Journal of International Economics”, 98, pp. 78–92, https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2015.10.005
Google Scholar

Arnade, C., Cooke, B., Gale, F. (2017), Agricultural Price Transmission: China Relationships with World Commodity Markets, “Journal of Commodity Markets”, 7 (9), pp. 28–40, https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2017.07.001
Google Scholar

Arsyad, M., Yusuf, S. (2008), Assessing the Impact of Oil Prices and Interest Rate Policies: The Case of Indonesian Cocoa, “Ryukoku Journal of Economic Studies”, 48 (1), pp. 65–92.
Google Scholar

Asteriou, D., Hall, S.G. (2011), Applied Econometrics, Palgrave Macmillan, New York.
Google Scholar

Bahmani-Oskooee, M., Aftab, M. (2018), Asymmetric Effects of Exchange Rate Changes on the Malaysia-China Commodity Trade, “Economic Systems”, 42 (3), pp. 1–17, https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2017.11.004
Google Scholar

Bank of Indonesia (2019), Indonesian Financial Statistics (SEKI), Jakarta, http://www.bi.go.id (accessed: 20.06.2019).
Google Scholar

Bekkers, E., Brockmeier, M., Francois, J., Yang, F. (2017), Local Food Prices and International Price Transmission, “World Development”, 96 (8), pp. 216–230, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.03.008
Google Scholar

Bohl, M.T., Siklos, P.L., Stefan, M., Wellenreuther, C. (2019), Price Discovery in Agricultural Commodity Markets: Do Speculators Contribute?, “Journal of Commodity Markets”, 18, pp. 1–33, https://doi.org/10.2139/ssrn.3407686
Google Scholar

BPS – Statistics Indonesia (2004–2020), Indonesian Cocoa Statistics, Jakarta: Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication.html? (accessed 25.05.2019).
Google Scholar

Buffie, E.F., Airaudo, M., Zanna, F. (2018), Inflation Targeting and Exchange Rate Management in Less Developed Countries, “Journal of International Money and Finance”, 81, pp. 159–184, https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2017.09.013
Google Scholar

Cabrera, B.L., Schulz, F. (2016), Volatility Linkages between Energy and Agricultural Commodity Prices, “Energy Economics”, 54, pp. 190–203, https://doi.org/10.1016/j.eneco.2015.11.018
Google Scholar

Ceballos, F., Hernandez, M.A., Minot, N., Robles, M. (2017), Grain Price and Volatility Transmission from International to Domestic Markets in Developing Countries, “World Development”, 94, pp. 305–320, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.01.015
Google Scholar

Cozmanca, B.-O., Manea, F. (2010), Exchange Rate Pass-Through into Romanian Price Indices: A VAR Approach, “Romanian Journal of Economic Forecasting”, 3, pp. 26–52.
Google Scholar

Dahl, R.E., Oglend, A., Yahya, M. (2019), Dynamics of Volatility Spillover in Commodity Markets: Linking Crude Oil to Agriculture, “Journal of Commodity Markets”, 20, pp. 1–19, https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2019.100111
Google Scholar

Dewanta, A.S. (2019), Demand for Indonesian Cocoa Beans in A Dilemma: Case Study Malaysian Market, “Economic Journal of Emerging Markets”, 11 (1), pp. 59–72, https://doi.org/10.20885/ejem.vol11.iss1.art6
Google Scholar

Dias, R., Silva, J.V.D., Dionísio, A. (2019), Financial Markets of the LAC Region: Does the Crisis Influence the Financial Integration?, “International Review of Financial Analysis”, 63, pp. 160–173, https://doi.org/10.1016/j.irfa.2019.02.008
Google Scholar

El-Khatib, Y., Hatemi, J.A. (2018), The Second Order Price Sensitivities for Markets in A Crisis, “Journal of King Saud University-Science”, 32 (1), pp. 131–135, https://doi.org/10.1016/j.jksus.2018.03.016
Google Scholar

Evgenidis, A. (2018), Do All Oil Price Shocks Have the Same Impact? Evidence from the Euro Area, “Finance Research Letters”, 26, pp. 1–6, https://doi.org/10.1016/j.frl.2017.12.013
Google Scholar

Fernández, A., Schmitt-Grohé, S., Uribe, M. (2017), World Shocks, World Prices, and Business Cycles: An Empirical Investigation, “Journal of International Economics”, 108 (1), pp. S2–64, https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2017.01.001
Google Scholar

Figueroa-Hernández, C., Mota-Gutierrez, J., Ferrocino, I., Hernandez-Estrada, Z.J., Conzalez-Rios, O., Cocolin, L., Suarez-Quiroz, M.L. (2019), The Challenges and Perspectives of the Selection of Starter Cultures for Fermented Cocoa Beans, “International Journal of Food Microbiology”, 301, pp. 41–50, https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2019.05.002
Google Scholar

Fowowe, B. (2016), Do Oil Prices Drive Agricultural Commodity Prices? Evidence from South Africa, “Energy”, 104, pp. 149–157, https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.03.101
Google Scholar

Giordani, P.E., Rocha, N., Ruta, M. (2016), Food Prices and the Multiplier Effect of Trade Policy, “Journal of International Economics”, 101, pp. 102–122, https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2016.04.001
Google Scholar

Giuliodori, D., Rodriguez, A. (2015), Analysis of the Stainless Steel Market in the EU, China and the US using Co-Integration and VECM, “Resources Policy”, 44, pp. 12–24, https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2014.11.006
Google Scholar

Gujarati, D.N., Porter, D.C. (2009), Basic Econometrics, fifth edition, Douglas Reiner, New York.
Google Scholar

Hasibuan, A.M., Sayekti, A. (2018), Export Tax Policy in Indonesia: The Impacts on Competitiveness and Price Integration of Cocoa Products, “Social Sciences & Humanities”, 26 (1), pp. 535–552.
Google Scholar

Haugom, E., Mydland, O., Pichler, A. (2016), Long Term Oil Prices, “Energy Economics”, 58, pp. 84–94, https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.06.014
Google Scholar

Hoang, H.K., Meyers, W.H. (2015), Price Stabilization and Impacts of Trade Liberalization in the Southeast Asian Rice Market, “Food Policy”, 57, pp. 26–39, https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.07.009
Google Scholar

Hoffmann, M.P., Cock, J., Samson, M., Janetski, N., Janetski, K., Rötter, R.P., Fisher, M., Oberthür, T. (2020), Fertilizer Management in Smallholder Cocoa Farms of Indonesia under Variable Climate and Market Prices, “Agricultural Systems”, 178, pp. 1–13, https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.102759
Google Scholar

International Cocoa Organization (2016), Monthly Cocoa Market Review, https://www.icco.org/icco-documentation/cocoa-market-review/#toggle-id-6 (accessed: 14.07.2021).
Google Scholar

International Cocoa Organization (2019), Cocoa Daily Prices, https://www.icco.org/statistics/ (accessed: 12.06.2019).
Google Scholar

International Monetary Fund (2019), IMF Data: International Financial Statistics, https://www.imf.org/en/Data (accessed: 23.06.2019).
Google Scholar

International Trade Centre (2020), International Trade Statistics 2001–2020. https://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product-country/ (accessed: 15.06.2020).
Google Scholar

Ivanic, M., Will, M. (2014), Implications of Domestic Price Insulation for Global Food Price Behavior, “Journal of International Money and Finance”, 42, pp. 272–288, https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2013.08.015
Google Scholar

Jambor, A., Gal, P., Torok, A. (2020), Determinants of Regional Trade Agreements: Global Evidence Based on Gravity Models, “Journal of International Studies”, 13 (1), pp. 44–57, https://doi.org/10.14254/2071-8330.2020/13-1/3
Google Scholar

Karim, B.A., Majid, M.S.A. (2010), Does Trade Matter for Stock Market Integration?, “Studies in Economics and Finance”, 27 (1), pp. 47–66, https://doi.org/10.1108/10867371011022975
Google Scholar

Kassim, S.H., Majid, M.S.A., Hamid, Z. (2011), The 2007 Global Financial Crisis and the Malaysian Stock Market: A Sectoral Analysis, “Afro-Asian Journal of Finance and Accounting”, 2 (3), pp. 185–209. https://doi.org/10.1504/AAJFA.2011.041629
Google Scholar

Khraief, N., Shahbaz, M., Heshmati, A., Azam, M. (2018), Are Unemployment Rates in OECD Countries Stationary? Evidence from Univariate and Panel Unit Root Tests, “North American Journal of Economics and Finance”, 51, pp. 1–15, https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.08.021
Google Scholar

Majid, M.S.A., Sofyan, H., Rahmanda, M.R. (2018), Dynamic Interdependence of the Indonesian Rupiah with the ASEAN and the World Largest Forex Markets, “Jurnal Ekonomi Malaysia”, 52 (1), pp. 59–68. https://doi.org/10.17576/JEM2018-5201-5
Google Scholar

Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia (2020), Outlook Kakao 2020, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/arsip-outlook/75-outlook-perkebunan/729-outlook-kakao-2021 (accessed: 14.07.2021).
Google Scholar

Mofya-Mukuka, R., Abdulai, A. (2013), Policy Reforms and Asymmetric Price Transmission in the Zambian and Tanzanian Coffee Markets, “Economic Modelling”, 35, pp. 786–795, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.08.040
Google Scholar

Nakatani, R. (2018), Adjustment to Negative Price Shocks by A Commodity Exporting Economy: Does Exchange Rate Flexibility Resolve A Balance of Payments Crisis?, “Journal of Asian Economics”, 57, pp. 13–35, https://doi.org/10.1016/j.asieco.2018.06.002
Google Scholar

Nazlioglu, S. (2014), Trends in International Commodity Prices: Panel Unit Root Analysis, “North American Journal of Economics and Finance”, 29, pp. 441–451, https://doi.org/10.1016/j.najef.2014.06.010
Google Scholar

Nazlioglu, S., Soytas, U. (2012), Oil Price, Agricultural Commodity Prices, and the Dollar: A Panel Cointegration and Causality Analysis, “Energy Economics”, 34 (4), pp. 1098–1104, https://doi.org/10.1016/j.eneco.2011.09.008
Google Scholar

Nazlioglu, S., Erdem, C., Soytas, U. (2013), Volatility Spillover between Oil and Agricultural Commodity Markets, “Energy Economics”, 36, pp. 658–665, https://doi.org/10.1016/j.eneco.2012.11.009
Google Scholar

Nedeljkovic, M., Urosevic, B. (2012), Determinants of the Dinar-Euro Nominal Exchange Rate, “Romanian Journal of Economic Forecasting”, 3, pp. 121–141.
Google Scholar

Olaiya, T.A. (2016), Examining the Political-Economy of Cocoa Exports in Nigeria, “International Journal of Applied Economics and Finance”, 10 (1–3), pp. 1–13, https://doi.org/10.3923/ijaef.2016.1.13
Google Scholar

Olimpia, N., Stela, D. (2017), Impact of Globalisation on Economic Growth in Romania: An Empirical Analysis of Its Economic: Social and Political Dimensions, “Studia Universitatis Economics Series”, 27 (1), pp. 29–40, https://doi.org/10.1515/sues-2017-0003
Google Scholar

Permani, R. (2013), Optimal Export Tax Rates of Cocoa Beans: A Vector Error Correction Model Approach, “Australian Journal of Agricultural and Resource Economics”, 57 (4), pp. 579–600, https://doi.org/10.1111/1467-8489.12011
Google Scholar

Permani, R., Vanzetti, D., Setyoko, N.R. (2011), Optimum Level and Welfare Effects of Export Taxes for Cocoa Beans in Indonesia: A Partial Equilibrium Approach, “Paper Presented at the 2011 AARES Annual Conference, February 8–11, 2011, Melbourne, Australia”, Australian Agricultural and Resource Economics Society. https://econpapers.repec.org/paper/agsaare11/100695.htm (accessed 14.07.2021).
Google Scholar

Quarmine, W., Haagsma, R., Sakyi-Dawson, O., Asante, F., Huis, A.V., Obeng-Ofori, D. (2012), Incentives for Cocoa Bean Production in Ghana: Does Quality Matter?, “NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences”, 60–63, pp. 7–14, https://doi.org/10.1016/j.njas.2012.06.009
Google Scholar

Rahman, M.M., Kashem, M.A. (2017), Carbon Emissions, Energy Consumption and Industrial Growth in Bangladesh: Empirical Evidence from ARDL Cointegration and Granger Causality Analysis, “Energy Policy”, 110, pp. 600–608, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.09.006
Google Scholar

Ramli, N., Noor, A.H.S.M., Sarmidi, T., Said, F.F. (2019), Modelling the Volatility of Rubber Prices in ASEAN–3, “International Journal of Business and Society”, 20 (1), pp. 1–18.
Google Scholar

Shah, S.Z., Baharumshah, A.Z., Said, R., Murdipi, R. (2019), The International Transmission of Volatility Shocks on an Emerging Economy: The Case of Malaysia, “Malaysian Journal of Economic Studies”, 56 (2), pp. 243–265, https://doi.org/10.22452/MJES.vol56no2.4
Google Scholar

Sofyan, H., Majid, M.S.A., Rahmanda, M.R. (2019), Modeling Dynamic Causalities between the Indonesian Rupiah and Forex Markets of ASEAN, Japan and Europe, “Contemporary Economics”, 13 (1), pp. 35–49. https://doi.org/10.10.5709/ce.1897-9254.297
Google Scholar

Syahril, S., Masbar, R., Majid, M.S.A., Syahnur, S. (2019), Does Indonesia as the World Largest Palm Oil Producing Country Determine the World Crude Palm Oil Price Volatility?, “Regional Science Inquiry”, 11 (1), pp. 93–104.
Google Scholar

UNCTAD (2015), Commodities and Development Report 2015: Smallholder Farmers and Sustainable Commodity Development, UNCTAD, New York.
Google Scholar

UNCTAD (2017), Commodities and Development Report 2017: Commodity Markets, Economic Growth and Development, UNCTAD, New York.
Google Scholar

Verter, N. (2016), Cocoa Export Performance in the World’s Largest Producer, “Bulgarian Journal of Agricultural Science”, 22 (5), pp. 713–721.
Google Scholar

Volkov, N.I., Yuhn, K. (2016), Oil Price Shocks and Exchange Rate Movements, “Global Finance Journal”, 31, pp. 18–30, https://doi.org/10.1016/j.gfj.2016.11.001
Google Scholar

Wang, Y., Wu, C., Yang, L. (2014), Oil Price Shocks and Agricultural Commodity Prices, “Energy Economics”, 44, pp. 22–35, https://doi.org/10.1016/j.eneco.2014.03.016
Google Scholar

Wessel, M., Quist-Wessel, P.M.F. (2015), Cocoa Production in West Africa: A Review and Analysis of Recent Developments, “NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences”, 74, pp. 1–7, https://doi.org/10.1016/j.njas.2015.09.001
Google Scholar

Witjaksono, J., Asmin. A. (2016), Cocoa Farming System in Indonesia and Its Sustainability under Climate Change, “Agriculture, Forestry and Fisheries”, 5 (5), pp. 170–180, https://doi.org/10.11648/j.aff.20160505.15
Google Scholar

Wyszkowska-Kuna, J. (2019), Productivity Performance of the Service Sectors in European Union Countries, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 22 (4), pp. 7–22, https://doi.org/10.2478/cer-2019-0029
Google Scholar

Yasa, I.W. (2007), Indonesian Cocoa Beans: Current Situation, Indonesian Cocoa Farmer Association, Indonesian Cocoa Board (ICB), Jakarta.
Google Scholar

Yin, L., Han, L. (2015), Co-Movements in Commodity Prices: Global, Sectoral and Commodity-Specific Factors, “Economics Letters”, 126, pp. 96–100, https://doi.org/10.1016/j.econlet.2014.11.027
Google Scholar

Ying, Y.‑H., Chang, K., Lee, C.‑H. (2014), The Impact of Globalization on Economic Growth, “Romanian Journal of Economic Forecasting”, 27 (2), pp. 25–34.
Google Scholar

Zhang, Y., Ding, S., Scheffel, E.M. (2019), A Key Determinant of Commodity Price Co-Movement : The Role of Daily Market Liquidity, “Economic Modelling”, 81, pp. 170–180, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.01.004
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-09-21

Jak cytować

Mukhlis, M., Majid, M. S. A., Syahnur, S., Musrizal, M., & Nova, N. (2021). Analiza porównawcza dynamicznych interakcji między europejskimi i indonezyjskimi rynkami kakao podczas światowego kryzysu finansowego w 2008 r. i europejskiego kryzysu zadłużenia w 2011 r. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 24(3), 139-162. https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.26

Numer

Dział

Artykuły