Radomskie Towarzystwo Kursów Technicznych (1927–1939)

Autor

  • Kamila Cybulska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Zakład Historii Oświaty https://orcid.org/0000-0002-2212-2573

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.19

Słowa kluczowe:

kursy techniczne, dokształcanie zawodowe, dorośli, dwudziestolecie międzywojenne, Radom

Abstrakt

Artykuł przedstawia historię działalności Radomskiego Towarzystwa Kursów Technicznych, pionierskiej prywatnej instytucji oświatowej zajmującej się dokształcaniem zawodowym dorosłych w Radomiu w dwudziestoleciu międzywojennym. Radomskie Towarzystwo Kursów Technicznych odegrało kluczową rolę jako platforma wymiany wiedzy i umiejętności praktycznych między oświatą a przemysłem, co stworzyło warunki dla efektywnej współpracy różnych środowisk zawodowych (nauczycieli, instruktorów, kolejarzy, robotników przemysłowych, przemysłowców) z korzyścią zarówno dla sieci oświaty zawodowej, jak i osób zatrudnionych w przemyśle.

Biogram autora

Kamila Cybulska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Zakład Historii Oświaty

Cybulska Kamila – historyk, doktor, adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje w Katedrze Historii Wychowania i Pedeutologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się przede wszystkim na problemach historii społecznej XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień emancypacji kobiet.

Bibliografia

75 lat Oddziału Radomskiego SIMP 1935–2010. Jubileuszowy Biuletyn Informacyjny (2010), Radom, [brak wydawcy].


Google Scholar

Archiwum Narodowe w Krakowie, Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, Wydział Ogólny, Komitet Budowy Gmachów Radomskiego Towarzystwa Kursów Technicznych sygn. 25.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Radomiu, Radomskie Towarzystwo Kursów Technicznych w Radomiu, sygn. 1, 2, 3, 4.
Google Scholar

Grabski W. (1927) Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924–1925), Warszawa, Wydawnictwo F. Hoesick.
Google Scholar

Karon J. (1930) Działalność kulturalno-oświatowa na terenie m. Radomia. Monografia społeczna, Radom, Druk S. Nowakowski.
Google Scholar

Mały Rocznik Statystyczny – 1930 (1930), Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
Google Scholar

Mały Rocznik Statystyczny – 1939 (1939), Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
Google Scholar

Narodowe Archiwum Cyfrowe, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny sygn. 1-N-1407.
Google Scholar

Pająk J. Z. (2009) Mroczkowski Leon Witalis (1875 – po 1939) w: Świętokrzyski Słownik Biograficzny, t. 2, 1795–1918, J. Szczepański (red.), Kielce Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Jard”, s. 336.
Google Scholar

Pamiętnik poświęcenia gmachu Państwowej Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej w Radomiu (1933), Radom, [brak wydawcy].
Google Scholar

Państwowa Średnia Szkoła Techniczna w Radomiu w roku szkolnym 1933–1934 (1935), Radom, Nakładem Czasopisma „Ku Szczytom”.
Google Scholar

Statut Radomskiego Towarzystwa Kursów Technicznych (1930), Radom
Google Scholar

Szkolnictwo radomskie, „Tygodnik Radomski”, 1934.
Google Scholar

Szkolnictwo (1929) „Przegląd Elektrotechniczny Organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich”, z. 5, s. 116–117.
Google Scholar

Bielski M. Legendarna radomska fabryka broni, „Przegląd Techniczny”, 24/2019, http://www.przeglad–techniczny.pl/artykuly?id=2214 [dostep: 22.04.2020, godz. 19:56].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-10-21

Jak cytować

Cybulska, K. (2020). Radomskie Towarzystwo Kursów Technicznych (1927–1939). Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), 264–274. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.19