Problematyka szkolnictwa zawodowego i dokształcającego w miesięczniku „Szkoła Zawodowa” w latach 1926–1935

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.18

Słowa kluczowe:

czasopismo „Szkoła Zawodowa”, kształcenie zawodowe, kursy dokształcające, II Rzeczypospolita, porady zawodowe, działalność szkół zawodowych

Abstrakt

Artykuł przybliża wybrane treści zawarte w Miesięczniku „Szkoła Zawodowa”, który był organem Stowarzyszenia Nauczycieli i Przyjaciół Dokształcających Szkół Zawodowych. Czasopismo ukazywało się w latach 1926–1935 i informowało o sprawach dotyczących szkolnictwa zawodowego, działalności szkół zawodowych w Polsce i za granicą, programach szkolnych, podręcznikach i kursach dokształcających. Miesięcznik stanowił powszechną formę pomocy dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych. Redaktorami pisma byli: Dionizy Królikowski, Ludwik Krąkowski i Tadeusz Gacek.

Biogram autora

Danuta Kocurek - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kocurek Danuta – historyk, doktor, adiunkt na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji. Badania naukowe koncentruje wokół problemów historii wychowania i dziejów Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem wsi śląskiej przełomu XIX i XX w.

Bibliografia

Błachowski S. (1926) Szkolnictwo zawodowe wobec wyboru, „Szkoła Zawodowa”, z. 1, s. 3–6.
Google Scholar

Cezak J. (1929) Geografia gospodarcza, podręcznik dla szkół rzemieślniczo-przemysłowych i dokształcających zawodowych, „Szkoła Zawodowa”, z. 1, s. 30.
Google Scholar

Chałasiński J. (1927) Nauka obywatelska w szkole zawodowej, „Szkoła Zawodowa”, z. 5–10, s. 66–69.
Google Scholar

Chałasiński J. (1927) Środowisko i czynniki wychowania społecznego, „Szkoła Zawodowa”, z. 5–10, s. 33–36.
Google Scholar

Cywiński W. (1933) Uwagi metodyczne dotyczące nauczania i ujęcia materiału naukowego, „Szkoła Zawodowa”, z. 10, s. 6–10.
Google Scholar

Dąbrowski F. (1925) Spółdzielczość uczniowska, Warszawa, Wydawnictwo Nasza Księgarnia Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Google Scholar

Gałczyński W. (1934) Przyczynek do nauki higieny w szkołach dokształcających zawodowych, „Szkoła Zawodowa”, z. 8, s. 27–28.
Google Scholar

Gawron S., Dobrogowski B., Gacek T. (1932) Fuzja Stowarzyszenia Nauczycieli i Przyjaciół Dokształcających Szkół Zawodowych ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Zawodowych, „Szkoła Zawodowa”, z. 4–5, s. 1–2.
Google Scholar

Jakubiak K. (2016) Periodyki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i ich wkład w kształtowanie oraz upowszechnianie ideologii wychowawczej sanacji w latach 1929–1939 w: Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku, I. Michalska, G. Michalski (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 13–30.
Google Scholar

Krąkowski L. (1926) Nowy projekt ustawy o powszechnym obowiązku Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, „Szkoła Zawodowa”, z. 5– 10, s. 110–111.
Google Scholar

Krąkowski L. (1927) Kursy zawodowe, „Szkoła Zawodowa”, z. 5–10, s. 140.
Google Scholar

Krąkowski L. (1929) Szkolnictwo za granicą. Amerykańska szkoła dla dziewcząt, „Szkoła Zawodowa”, z. 2, s. 23–24.
Google Scholar

Krąkowski L. (1931) Znaczenie lektury dla młodzieży, „Szkoła Zawodowa”, z. 6, s. 21–23.
Google Scholar

Krąkowski L. Małecki M. (1929) Kreślenie rzutowe – rzuty na trzy płaszczyzny i rzuty brył, „Szkoła Zawodowa”, z. 1, s. 10–15.
Google Scholar

Królikowski D. (1926) Od Redakcji, „Szkoła Zawodowa”, nr 1, s. 1.
Google Scholar

Królikowski D. (1927) Kącik dla słownictwa zawodowego, „Szkoła Zawodowa”, z. 5–10, s. 111–132.
Google Scholar

Królikowski D. (1931) Szkoły zawodowe w niektórych miastach Niemiec, „Szkoła Zawodowa”, z. 6, s. 14–15.
Google Scholar

Kuberlak T. (2005) Działalność wydawnicza Związku Nauczycielstwa Polskiego i jego poprzedników w latach 1905–2005 jako wyraz troski o rozwój człowieka, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 1–2, s. 81–98.
Google Scholar

Laskowski J. (1932), Rysunki, „Szkoła Zawodowa”, z. 4–5, s. 3–6.
Google Scholar

Lorkiewicz Cz. (1930) O poradnictwie zawodowym dla młodzieży fizycznie lub umysłowo upośledzonej, „Szkoła Zawodowa”, z. 4, s. 20–23.
Google Scholar

Majchrzak T. (1931) Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, „Szkoła Zawodowa”, z. 6, s. 9–12.
Google Scholar

Mauersberg S. (1984) Kształcenie i dokształcanie zawodowe, w: Historia wychowania. Wiek XX, J. Miąso (red.), Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 41–65.
Google Scholar

Mezer K.(1929) Zastosowanie zasad metody daltońskiej w szkolnictwie dokształcającym zawodowym (załączony wzór karty instrukcyjnej), „Szkoła Zawodowa”, z. 2, s. 2–6.
Google Scholar

Miąso J. (1972) Szkolnictwo dokształcające zawodowe w Polsce w latach 1918–1939, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, nr 15, s. 25–59.
Google Scholar

Miąso J. (1988) Szkoły zawodowe w Polsce w latach 1918–1939. Ich rozwój, organizacja i funkcje społeczne, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Michalska I., Michalski G. (2013) Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Mielczarek W. (1932) Pomiary szorów na konia średniej wielkości, „Szkoła Zawodowa”, z. 1, s. 14–17.
Google Scholar

Ober F. (1927) O kształceniu młodzieży rzemieślniczej, „Szkoła Zawodowa”, z. 5–10, s. 63–65.
Google Scholar

Ober F. (1928) Nauka o materiałach – chemia rzemieślnicza dla klasy II, „Szkoła Zawodowa”, z. 3, s. 29–36.
Google Scholar

Przybylski Cz. (1934) Współczesne metody nauczania i praca wychowawcza w dokształcającej szkole kupieckiej, „Szkoła Zawodowa”, z. 8, s. 20–26.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-10-21

Jak cytować

Kocurek, D. (2020). Problematyka szkolnictwa zawodowego i dokształcającego w miesięczniku „Szkoła Zawodowa” w latach 1926–1935. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), 252–263. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.18