O kształceniu dziewcząt na początku XX wieku w przekazie periodyku „Świat Kobiecy”

Autor

  • Iwonna Michalska University of Lodz, Faculty of Educational Sciences, Department of the History of Education and Pedeutology https://orcid.org/0000-0003-0718-9443

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.04

Słowa kluczowe:

edukacja dziewcząt, szkolnictwo zawodowe, średnie i wyższe, czasopismo „Świat Kobiecy” (1905–1906)

Abstrakt

Artykuł prezentuje problem edukacji dziewcząt na łamach tygodnika „Świat Kobiecy”, wydawanego w latach 1905–1906 przez Zjednoczone Koło Ziemianek. Analiza 104 numerów tego pisma wykazała, że przywiązywało ono dużą rolę nie tylko do alfabetyzacji, ale do ich dalszego kształcenia. Z jednej strony ukazywało rozwiązania przyjmowane w tym zakresie w krajach europejskich, z drugiej proponowało różne drogi zdobywania wiedzy na gruncie rodzimym, wskazując na konkretne typy szkół i ich zlokalizowanie. Dla córek włościańskich polecało głównie szkoły o charakterze zawodowym. Matkom młodych ziemianek, które z różnych względów nie mogły pobierać nauki w placówkach instytucjonalnych, udzielało dokładnych porad organizowania nauki domowej. Zdolnym i zainteresowanym własnym rozwojem intelektualnym dziewczętom, posiadającym niezbędne środki materialne, proponowało kształcenie na poziomie średnim, a także w szkolnictwie wyższym. Stanowisko redakcji „Świata Kobiecego” wpisuje się w nurt prowadzonych na początku XX w. dyskusji nad edukowaniem młodych kobiet.

Biogram autora

Iwonna Michalska - University of Lodz, Faculty of Educational Sciences, Department of the History of Education and Pedeutology

Michalska Iwonna – pedagog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje w Katedrze Historii Wychowania i Pedeutologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień edukacji i oświaty przełomu XIX i XX w. oraz okresu międzywojennego, a także problemów metodologii historii wychowania.

Bibliografia

Bandrowska M. (1905) Szkoła gospodarstwa domowego, “Świat Kobiecy”, 11: 122.
Google Scholar

Brzozowski S. (1905) Czas już do pracy!, “Świat Kobiecy”, 19: 215.
Google Scholar

Franke J. (1999) Polska prasa kobieca 1820–1918: w kręgu ofiary i poświecenia, Warszawa, Wydawnictwo SBP.
Google Scholar

Franke J. (2000) Wokół buntu i pokory: warszawskie czasopisma kobiece w latach 1905–1918, Warszawa, IINiSB UW.
Google Scholar

Hallsten I. (1905a) Wyższe wykształcenie dziewcząt i koedukacja w Finlandii, “Świat Kobiecy”, 2: 14–16.
Google Scholar

Hallsten I. (1905b) Wyższe wykształcenie dziewcząt i koedukacja w Finlandii, “Świat Kobiecy”, 3: 26–29.
Google Scholar

Henikowska L. (1906) Z chwili, “Świat Kobiecy”, 7: 70.
Google Scholar

Jankowski E. (1905) Nauka ogrodnictwa, “Świat Kobiecy”, 11: 129–121.
Google Scholar

Karczewska M. (1905) Kolegium rolnicze dla kobiet w Anglii, “Świat Kobiecy”, 31: 353–354.
Google Scholar

Karwicka J. (1905) Zaniedbani, “Świat Kobiecy”, 14: 152.
Google Scholar

Kleniewska M. (1905) Potrzeby naszych włościanek, “Świat Kobiecy”, 1: 3.
Google Scholar

Kleniewska M. (1906) Szkoła Królowej Jadwigi, “Świat Kobiecy”, 37: 385.
Google Scholar

Kobiety w Danii (1905), “Świat Kobiecy”, 19: 217.
Google Scholar

Kosmowska J. (1906) Sprawozdanie ze stanu funduszów i dzieje powstania Szkoły im. Królowej Jadwigi w Mirosławicach, “Świat Kobiecy”, 51–52: 499–501.
Google Scholar

Kostrzewska E. (2007) Ruch organizacyjny ziemianek w Królestwie Polskim na początku XX wieku, Łódź, Wydawnictwo Naukowe Ibidem.
Google Scholar

Kretkowska M. (1906) Program szkoły gospodarczej im. Królowej Jadwigi w Mirosławicach, “Świat Kobiecy”, 51–52: 501–503.
Google Scholar

Myśliński J. (1988) Prasa polska w dobie popowstaniowej in: J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa, Wydawnictwo Interpress: 49–89.
Google Scholar

M. J. (1906) Słów parę o koedukacji odczytanych w Kółku Ziemianek, “Świat Kobiecy”, 12: 126.
Google Scholar

M. K. (1906) Otwarcie szkoły w Mirosławicach, “Świat Kobiecy”, 46: 457–458.
Google Scholar

N. J. (1905) Szkoła uniwersalna, “Świat Kobiecy”, 19: 216–217.
Google Scholar

Nauczycielka (1905a) Gimnazja żeńskie w Galicji, “Świat Kobiecy”, 18: 202–203.
Google Scholar

Nauczycielka (1905b) Licea żeńskie w Galicji, “Świat Kobiecy”, 30: 345–346.
Google Scholar

Od Redakcji (1905) „Świat Kobiecy”, 1: 1.
Google Scholar

Orsetti M. (1905a) Parę słów o wszechnicach dla niewiast w kraju i zagranicą, “Świat Kobiecy”, 22: 248–249.
Google Scholar

Orsetti M. (1905b) Parę słów o wszechnicach dla niewiast w kraju i zagranicą, “Świat Kobiecy”, 23: 261–262.
Google Scholar

Orsetti M. (1906a) Luźne uwagi o wychowaniu dziewcząt, “Świat Kobiecy”, 28: 314–315.
Google Scholar

Orsetti M. (1906b) Luźne uwagi o wychowaniu dziewcząt, “Świat Kobiecy”, 27: 309.
Google Scholar

Przewóska M. Cz. (1905) Z postępem, “Świat Kobiecy”, 36: 417.
Google Scholar

Rudnicka F. (1906) Kształcenie kobiet naszych, “Świat Kobiecy”, 20, s. 221–222.
Google Scholar

Szkoła artystyczno-rzemieślnicza Cecylji Gutowskiej (1905), “Świat Kobiecy”, 39: 458.
Google Scholar

Szkoła Królowej Jadwigi (1906), "Świat Kobiecy”, 39: 401.
Google Scholar

Szkoła gospodarstwa domowego we Lwowie (1905a), “Świat Kobiecy”, 40: 467.
Google Scholar

Szkoła gospodarstwa domowego we Lwowie (1905b), “Świat Kobiecy”, 41: 481–482.
Google Scholar

Szkoły ogrodnictwa i mleczarstwa (1906), “Świat Kobiecy”, 38: 399.
Google Scholar

Warnkówna J. (1906) Szkoły gospodarcze w Belgii, “Świat Kobiecy”, 45: 452–453.
Google Scholar

Węsławska E. (1906a) Szkoła gospodarcza pani Korwin-Piotrowskiej, “Świat Kobiecy”, 9: 98.
Google Scholar

Węsławska E. (1906b) Szkoła gospodarcza panny Bernatowiczówny, “Świat Kobiecy”, 21, s. 234–237.
Google Scholar

Wydział wychowawczy. Kształcenie młodzieży (1906), “Świat Kobiecy”, 14: 158.
Google Scholar

Wydział wychowawczy. Oświata ludowa (1906), “Świat Kobiecy”, 14: 156.
Google Scholar

Zakład “Dobrego Pasterza” (1905), “Świat Kobiecy”, 25: 289.
Google Scholar

Zaleska Z. (1938) Czasopisma kobiece w Polsce: materiały do historii czasopism, rok 1818–1937, Warszawa, Nakładem Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie: 137.
Google Scholar

Zapisy do uniwersytetu (1905), “Świat Kobiecy”, 11: 122.
Google Scholar

Ziemianka (1906) Co nam dają badania oświaty ludowej, “Świat Kobiecy”, 3–4: 27–31.
Google Scholar

Żupowska E. (1905a) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 39: 455–457.
Google Scholar

Żupowska E. (1905b) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 40: 465–466.
Google Scholar

Żupowska E. (1905c) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 41: 478–480.
Google Scholar

Żupowska E. (1905d) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 42: 490–491.
Google Scholar

Żupowska E. (1905e) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 43: 504–505.
Google Scholar

Żupowska E. (1905f) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 45: 519–520.
Google Scholar

Żupowska E. (1905g) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 46: 531–532.
Google Scholar

Żupowska E. (1905h) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 48–49: 550–552.
Google Scholar

Żupowska E. (1905i) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 51: 575–576.
Google Scholar

Żupowska E. (1906a) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 1: 7–8.
Google Scholar

Żupowska E. (1906b) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 2: 21–22.
Google Scholar

Żupowska E. (1906c) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 3–4: 35–36.
Google Scholar

Żupowska E. (1906d) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 5: 49–50.
Google Scholar

Żupowska E. (1906e) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 6: 60–61.
Google Scholar

Żupowska E. (1906f) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 7: 73–74.
Google Scholar

Żupowska E. (1906g) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 9: 96–97.
Google Scholar

Żupowska E. (1906h) Poradnik dla matek pragnących prowadzić kształcenie swoich córek w domu aż do 16-go roku życia, “Świat Kobiecy”, 11: 121–122.
Google Scholar

Opublikowane

2020-10-21

Jak cytować

Michalska, I. (2020). O kształceniu dziewcząt na początku XX wieku w przekazie periodyku „Świat Kobiecy”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), 34–48. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.04