„My a wy” – transgeneracyjne przesłanie publicystyki patriotycznej w pokoleniu historycznym Heleny Radlińskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.06

Słowa kluczowe:

Helena Radlińska, pokolenie historyczne, generacja, „Wiadomości Polskie”, publicystyka patriotyczna

Abstrakt

Artykuł powstał w wyniku realizacji badań podjętych na warsztacie poznania historycznego, wpisujących się w tradycję badań społeczno-pedagogicznych zainicjowanych przez Helenę Radlińską – twórczynię polskiej pedagogiki społecznej. Eksplorację źródeł i dokumentów prowadzono w oparciu o społeczno-pedagogiczną metodę analizy historycznej wypracowaną przez Radlińską na bazie jej studiów realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Stanisława Krzyżanowskiego w zakresie historii społecznej (Radlińska 1964: 349–350). Tekst wpisuje się w projekt wydawniczy pt. „Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne”. Naświetla praktyczny wymiar zagadnienia „pokolenie historyczne”, stanowiącego zarazem jedną z głównych i źródłowych kategorii polskiej pedagogiki społecznej. Odnosi się w szczególności do transgeneracyjnego przekazu publicystyki Heleny Radlińskiej tworzonej w okresie aktywnej walki o Polskę podczas Wielkiej Wojny 1914–1918.

Biogram autora

Arkadiusz Żukiewicz - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Arkadiusz Żukiewicz – pedagog społeczny, pedagog rodziny, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor uczelni zatrudniony w Katedrze Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą: pedagogiki społecznej, pracy społecznej, historii działalności społecznej, biografistyki społeczno-pedagogicznej. Ostatnio ukazały się jego książki: Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej. Przykład działalności Klubu Integracji Społecznej (2017), Helena Radlińska w walce o Polskę (1914–1918) (2019).

Bibliografia

Drozdowski M. (2017) Naczelny Komitet Narodowy (1914–1918): polityczne i organizacyjne zaplecze Legionów Polskich, Kraków, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”.
Google Scholar

Gajewski J. (2013) Działalność niepodległościowa przed i w czasie I wojny światowej, Warszawa, Warszawska Firma Wydawnicza.
Google Scholar

Lepalczyk I. (2002) Helena Radlińska: Życie i twórczość, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Radlińska H. (1935) Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Warszawa, Nakładem „Naszej Księgarni” Spółki Akcyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Google Scholar

Radlińska H. (1937) Leon Wasilewski w Krakowie (Wspomnienia 1917–1918), „Niepodległość. Wydawnictwo Instytut Badania Najnowszej Historji Polski”, t. XVI, s. 221–229.
Google Scholar

Radlińska H. (1961) Pedagogika społeczna, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo.
Google Scholar

Radlińska H. (1964) Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo.
Google Scholar

Radlińska H. [Anonim] (1914a) Ofiarność społeczeństwa polskiego na Legiony, „Wiadomości Polskie”, nr 1, s. 5–6.
Google Scholar

Radlińska H. [Anonim] (1915b) Departament Wojskowy N. K. N. (szkic działalności), „Wiadomości Polskie”, nr 21, s. 2–4.
Google Scholar

Radlińska H. [Anonim] (1915c) Departament Wojskowy N. K. N. Okres drugi działalności, „Wiadomości Polskie”, nr 29, s. 2–4.
Google Scholar

Radlińska H. [H. O.] (1915h) Legenda, „Wiadomości Polskie”, nr 52, s. 3.
Google Scholar

Radlińska H. [H. Orsza-Radlińska] (1915i) Zagadnienie narodowego wychowania, „Wiadomości Polskie”, nr 57–58, s. 57–58.
Google Scholar

Radlińska H. [H. Orsza-Radlińska] (1916b) Galicja i Królestwo, „Wiadomości Polskie”, nr 86, s. 1–3.
Google Scholar

Radlińska H. [O st.] (1914c) Wieści ze Lwowa, „Wiadomości Polskie”, nr 3, s. 6–7.
Google Scholar

Radlińska H. [O.] (1916a) Zjazd Naczelnego Komitetu Narodowego, „Wiadomości Polskie”, nr 69, s. 10–11.
Google Scholar

Radlińska H. [O.] (1914d) Wieści ze Lwowa, „Wiadomości Polskie”, nr 6, s. 7–8.
Google Scholar

Radlińska H. [O.] (1915d) O polskiej prawdzie, „Wiadomości Polskie”, nr 30, s. 1–2.
Google Scholar

Radlińska H. [O.] (1915e) Rozkaz, „Wiadomości Polskie”, nr 36, s. 1–2.
Google Scholar

Radlińska H. [O.] (1915f) Polski Skarb Wojskowy, „Wiadomości Polskie”, nr 40–41, s. 2–3.
Google Scholar

Radlińska H. [O.] (1915g) Wartość ofiar, „Wiadomości Polskie”, nr 51, s. 2–3.
Google Scholar

Radlińska H. [Warszawianin] (1914b) My a Wy, „Wiadomości Polskie”, nr 3, s. 1–2.
Google Scholar

Radlińska H. [Warszawianin] (1915a) Bomby nad Warszawą, „Wiadomości Polskie”, nr 12–13, s. 9–11.
Google Scholar

Radlińska H. [Warszawianin] (1917) Opieka nad żołnierzem polskim, „Wiadomości Polskie”, nr 118, s. 2–4.
Google Scholar

Theiss W. (1997) Radlińska, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
Google Scholar

Żaroń P. (2003) Generał Władysław Sikorski: żołnierz, mąż stanu, Naczelny Wódz 1939–1943, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-30

Jak cytować

Żukiewicz, A. (2022). „My a wy” – transgeneracyjne przesłanie publicystyki patriotycznej w pokoleniu historycznym Heleny Radlińskiej. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 15(2), 91–106. https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.06