Działalność Polskiego Stowarzyszenia Montessori (1994–2015)

Autor

  • Małgorzata Miksza Uniwersytet Łódzki

Biogram autora

Małgorzata Miksza - Uniwersytet Łódzki

Małgorzata Miksza – doktor, starszy wykładowca, pracuje w Zakładzie Pedagogiki Filozoficznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori (od roku 1996). Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozofia i teoria wychowania, pedagogika alternatywna w tym głównie pedagogika M. Montessori.

Bibliografia

Berg H. B. (2007) Maria Montessori – poszukiwanie życia razem z dziećmi, Kielce, Jedność.
Google Scholar

Kucha R. (2006) Pedagogika Marii Montessori w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), t. 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Łatacz E. (1996) Recepcja teorii pedagogicznej Marii Montessori w Polsce do roku 1939, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Miksza M. (2006) Miejsce Marii Montessori (1870–1952) w klasyfikacjach prądów, kierunków i ruchów pedagogicznych w: Pedagogika alternatywna – dylematy teorii, B. Śliwerski (red.), Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Miksza M. (2014) Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka, wyd. 5, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Montessori M. (1923) Die Selbsterziehung des Kindes, Berlin.
Google Scholar

Montessori M. (1973) Frieden und Erziehung, P. Oswald, G. Schulz–Benesch (red.), Freiburg.
Google Scholar

Montessori M. (2009) Wychowujcie dla pokoju. Dlaczego dziś wychowanie może mieć wpływ na świat? w: Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie, B. Suma (red.), Łódź–Kraków, Palatum.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-04-04

Jak cytować

Miksza, M. (2016). Działalność Polskiego Stowarzyszenia Montessori (1994–2015). Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2(1), 197–204. Pobrano z https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11402