Akredytacja Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement (HCERES)

2022-03-16

Czasopismo Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne NOWIS zostało akredytowane przez Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement (HCERES) we Francji i znajduje się na liście czasopism naukowych, w dyscyplinie "Nauki o wychowaniu" / "Pedagogika".