Changes in the tourist function of Kujawy health resorts (based on the capacity and type of accommodation)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.2478/tour-2019-0006

Keywords:

changes, accommodation structure, Kujawy health resorts, Poland

Abstract

The article is an attempt to verify the hypothesis that the tourist function in Polish health resorts is becoming increasingly diversified. It presents data concerning the capacity and type of accommodation in three Kujawy health resorts, as well as their amenities. The data was provided by the Local Data Bank at the Central Statistical Office (GUS), and refers to the period between 1995 and 2018. The study findings point to the increasingly diversification of the tourist function in Kujawy health resorts. The greatest changes have been identified at Ciechocinek which can currently be defined as a tourism and health resort. Less advanced changes have been found in Inowrocław, while Wieniec-Zdrój still remains a typical spa with a marginal share of other functions. Based on official statistics, the author has identified general trends taking place in health resort infrastructure. Only a limited quantitative analysis of the relationship between the health and tourist functions of Kujawy health resorts has been made, mostly due to the incompleteness of the statistical data.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anszperger, A., Radkiewicz, A. (2011). Badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2010. Vol. 2. Toruń: Wyd. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.
Google Scholar

Biskup, M. (ed.). (1978). Dzieje Inowrocławia. Inowrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Brudnicki, R. (2005). Uzdrowisko Inowrocław – stan aktualny i możliwości dalszego rozwoju. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 318-325). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Brudnicki, R., Barczak, M., Nowicki, R., Markiewicz, P. (2016). Monitoring ruchu turystycznego w województwie kujawskopomorskim – 2015. Raporty z rejonów badań wykonanych dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarcza.
Google Scholar

Brzezicka, A. (2001). Funkcja turystyczna i wypoczynkowo-sanatoryjna miasta Inowrocławia. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. MA thesis, promoter: D. Szymańska.
Google Scholar

Caban, M. (2017). Ruch turystyczny w uzdrowisku Wieniec-Zdrój. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. MA thesis, promoter: A. Matczak.
Google Scholar

Cisowski, M. (2002). Ruch sanatoryjny w uzdrowisku Inowrocław. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. MA thesis, promoter: A. Matczak.
Google Scholar

Durydiwka, M. (2005). Zróżnicowanie rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych w miejscowościach uzdrowiskowych. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 46-59). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2017 r. Informacje sygnalne (2017). Kraków: US w Krakowie, Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia.
Google Scholar

Glaza, M. (2008). Zachowania przestrzenne kuracjuszy i turystów w Ciechocinku. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, MA thesis, promoter: A. Matczak.
Google Scholar

Głębocki, B. (2014). Walory rekreacyjno-uzdrowiskowe Inowrocławia i ich wpływ na rozwój miasta. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarczej, 23, ser.: Turystyka i Rekreacja, 11, 119-141.
Google Scholar

Groch, J. (1991). Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem wieloczynnikowej analizy porównawczej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
Google Scholar

Grzeszczak, S. (2014). Turystyka w Inowrocławiu w opinii kuracjuszy. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Gospodarcza, 23, ser.: Turystyka i Rekreacja, 11, 143-149.
Google Scholar

Gutsche A. (2001). Postrzeganie miasta Ciechocinek przez kuracjuszy. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. MA thesis, promoter: D. Szymańska.
Google Scholar

Iwanowska-Jeske, D. (1983). Uzdrowisko Ciechocinek. Zarys monograficzny. Warszawa: Sport i Turystyka.
Google Scholar

Jagusiewicz, A. (1998). Problemy lecznictwa i turystyki w uzdrowiskach polskich. Warszawa: Instytut Turystyki.
Google Scholar

Jagusiewicz, A. (2006). Turystyka Uzdrowiskowa. Warszawa: Instytut Turystyki.
Google Scholar

Jędrzejewska, A. (2002). Zmiana funkcji turystycznej Ciechocinka w latach 90. XX wieku. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. MA thesis, promoter: S. Liszewski.
Google Scholar

Kowalczyk, A. (2001). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Kowalczyk, A. (2005). Transformacja uzdrowiska w wielofunkcyjny ośrodek turystyczny – przykład Mariańskich Łaźni (Czechy). In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 11-21). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Kozłowska-Szczęsna, T. (1965). Bioklimat Ciechocinka. Problemy Uzdrowiskowe, 4/26.
Google Scholar

Krasiński, Z. (2004). Cykle życia uzdrowisk: od narodzin po... . Kołobrzeg: Agencja Wydawnicza „Patan-Press”.
Google Scholar

Kucharski, M. (1973). Warunki fizjograficzne doliny Wisły pod Ciechocinkiem (w aspekcie turystyki i wypoczynku). Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, ser. G. Bydgoszcz.
Google Scholar

Kwiatkowska, E. (1973). Miasta. In: A. Świniarski (ed.), Województwo bydgoskie (pp. 239-263). Poznań: PWN.
Google Scholar

Kunicki, M. (2008). Rola funkcji uzdrowiskowej w życiu społecznoekonomicznym Inowrocławia. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. MA thesis, promoter: A. Matczak.
Google Scholar

Kuzak, A. (1996). Funkcja turystyczna Ciechocinka. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. MA thesis, promoter: S. Liszewski.
Google Scholar

Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010. (2011). Kraków: GUS.
Google Scholar

Madeyski, A. (1997). Polskie uzdrowiska, ich charakterystyka i główne problemy. Problemy Turystyki, 1-4, (XX), 91-105.
Google Scholar

Maik, W., Przybecka-Maik, M. (2005). Rozwój i przemiany funkcjonalno-przestrzenne Ciechocinka pod wpływem funkcji turystyczno-uzdrowiskowych. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 239-250). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Maik, W., Przybecka-Maik, M. (2014). Miasta-uzdrowiska jako ważny element sieci miejskiej Europy – ich specyfika i mechanizm rozwojowy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarczej, 23, ser.: Turystyka i Rekreacja, 11, 9-31.
Google Scholar

Matczak, A. (2012). Funkcja uzdrowiskowa w przestrzeni Inowrocławia. In: E. Rydz (ed.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (pp. 167-181). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.
Google Scholar

Matczak, A. (2013). Proces przekształcania uzdrowiska w ośrodek turystyczny. Przykład Ciechocinka. In: S. Sitek (ed.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społecznoekonomicznej. Vol. 5 (pp. 97-115). Sosnowiec.
Google Scholar

Mika, M. (2005). Możliwości rozwoju uzdrowisk Beskidu Niskiego i Bieszczad w świetle obecnych uwarunkowań. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 308-317). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Mika, M., Ptaszycka-Jackowska, D. (2007). Formy turystyki zdrowotnej. In: W. Kurek (ed.), Turystyka (pp. 279-291). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Mościbroda, J. (2005). Rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych w uzdrowisku Nałęczów. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 22-29). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Nowakowska, L. (1957). Ciechocinek. Prace Geograficzne, 9, 285-300.
Google Scholar

Nowakowski, W. (2015), Historia uzdrowiska Wieniec 1907-1997 piórem Naczelnego Lekarza. Włocławek: EXPOL.
Google Scholar

Ponikowska, J., Marciniak, K. (1988). Ciechocinek. Terenoterapia uzdrowiskowa. Warszawa-Poznań: PWN.
Google Scholar

Ptaszycka-Jackowska, D. (1999). Lecznictwo uzdrowiskowe a turystyka. Turyzm, 9 (1), 201-208.
Google Scholar

Rydz, E. (ed.). (2005). Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Rydz, E. (ed.). (2012). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.
Google Scholar

Rzeńca, P. (1997). Iwonicz Zdrój – przykład koegzystencji funkcji uzdrowiskowej i wypoczynkowej z innymi funkcjami miasta. Turyzm, 7 ( 1), 73-95.
Google Scholar

Sikorski, C. (1988). Miasto na soli – zarys historii Inowrocławia do roku 1919. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze.
Google Scholar

Skonieczna, E. (2011). Funkcja turystyczna Ciechocinka. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarcza. MA thesis, promoter: A. Matczak.
Google Scholar

Szczepanowska, E. (2016). Uzdrowisko jako miejscowość turystyczna. In: G. Koźmiński (ed.), Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne (pp. 49-51). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Google Scholar

Szromek, A.R. (2010). Cykliczność rozwoju uzdrowisk na przykładzie uzdrowisk polskich. In: A.R. Szromek (ed.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej (pp. 17-40). Kraków: Wyd. Proksenia.
Google Scholar

Szromek, A.R. (2012). Funkcja uzdrowiskowa i jej znaczenie w gospodarce gmin uzdrowiskowych. In: A.R. Szromek (ed.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza (pp. 35-58). Kraków: Wyd. Proksenia.
Google Scholar

Szymańska, D., Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Michniewicz H. (2005). Postrzeganie miejscowości turystycznouzdrowiskowych na przykładzie Ciechocinka i Inowrocławia. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 293-307). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Środa-Murawska, S. (2012). Miasta uzdrowiskowe w Polsce w ujęciu wielkości i struktury bazy obiektów zbiorowego zakwaterowania. In: E. Rydz (ed.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (pp. 21-29). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.
Google Scholar

Świder, I. (2005). Hotel Villa Park w Ciechocinku jako przedstawiciel grupy markowej Polish Prestige Hotel and Resorts. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. MA thesis, promoter: B. Włodarczyk.
Google Scholar

Turystyka i wypoczynek w 1979 r. (1980). Warszawa: GUS.
Google Scholar

Umiński, J. (1978). Ciechocinek i okolice. Warszawa: Sport i Turystyka.
Google Scholar

Winiarski, A. (2016). Wieniec-Zdrój i okolice. Przewodnik. Włocławek: Oficyna Wydawnicza „Lars-Antyki”.
Google Scholar

Wysocka, E. (1989). Rola pasm uzdrowiskowo-wypoczynkowych. Warszawa: Instytut Turystyki.
Google Scholar

Downloads

Published

2019-06-30

How to Cite

Matczak, A. (2019). Changes in the tourist function of Kujawy health resorts (based on the capacity and type of accommodation). Turyzm/Tourism, 29(1), 53–62. https://doi.org/10.2478/tour-2019-0006

Issue

Section

Articles