Biura podróży w Łodzi na początku XXI wieku – geneza, rodzaje i rozmieszczenie

Authors

  • Jolanta Latosińska Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geografii Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.25.2.09

Keywords:

Łódź, biuro podróży, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, agent turystyczny, rozmieszczenie, centroid

Abstract

Prezentowane badania są kontynuacją badań nad rozmieszczeniem biur podróży w Łodzi prowadzonych w połowie lat 90. XX w., w 2006 i 2010 r. przez pracowników Instytutu Geografii Miast i Turyzmu. Obserwacje funkcjonowania biur podróży w Łodzi poczynione w ciągu ostatnich 25 lat pozwalają stwierdzić, że jest to zjawisko dynamiczne. Biura pojawiają się w rejestrach i znikają, zmieniają nazwy i lokalizacje oraz przedmiot i zakres działalności. W artykule przedstawiono krótki rys historyczny rozwoju biur podróży w Łodzi, podział biur ze względu na przedmiot i zakres działalności, rozmieszczenie biur turystycznych w przestrzeni miasta. W zakończeniu pracy zwrócono uwagę na pewne ograniczenia i zagrożenia w rozwoju łódzkich biur podróży wynikające z barier zewnętrznych (formalnych) i wewnętrznych związanych z dalszym rozwojem Łodzi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

GRZELKA D., 1996, Lokalizacja biur podróży na terenie Łodzi, „Turyzm”, 6, 1, s. 5–29.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.6.1.01

KACHNIEWSKA M., NAWROCKA E., NIEZGODA A., PAWLICZ A., 2012, Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna, Warszawa.
Google Scholar

KACZMAREK J., LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

KARWAT M., JURA D, WILK K., 2014, Kodeks dobrych praktyk przy organizacji turystyki szkolnej. Poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych, biur podróży oraz rodziców, wyd. II poprawione, Łódź.
Google Scholar

KONIECZNA-DOMAŃSKA A., 2008, Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa.
Google Scholar

LATOSIŃSKA J., 2006, Pośrednictwo, [w:] B. Meyer (red.), Obsługa ruchu turystycznego, PWN, Warszawa, s. 84–94.
Google Scholar

LATOSIŃSKA J., 2011, Biura podróży w środowisku wielkomiejskim. Przykład Łodzi, [w:] B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 297–315.
Google Scholar

NOWACKA M., 2014, Oferta turystyczna łódzkich touroperatorów, mps pracy magisterskiej pod kier. prof. A. Matczaka w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.
Google Scholar

PANASIUK A., 2014, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Polska. Touroperatorzy. Ranking 2015, Analiza danych, 2015, Raport „Wiadomości Turystycznych”, Ranking. Touroperatorzy, czerwiec, s. 15–18.
Google Scholar

Polska. Wybrane wskaźniki charakteryzujące rynek, 2015, Raport „Wiadomości Turystycznych”, Ranking, Touroperatorzy, czerwiec, s. 12–14.
Google Scholar

ROCHMIŃSKA A., 2013, Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-865-3

ŚWIĘCICKA M., 2012, Monografia Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade and Travel Company Spółka z o.o. w Łodzi, mps pracy licencjackiej pod kier. dr J. Latosińskiej w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.
Google Scholar

Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. i rozporządzenia wykonawcze do niej, 2006, Ministerstwo Gospodarki, Departament Turystyki, Warszawa.
Google Scholar

Raport „Wiadomości Turystycznych”, Touroperatorzy, 2010, 16 czerwca.
Google Scholar

Raport „Wiadomości Turystycznych”, Touroperatorzy, 2011, 16 czerwca.
Google Scholar

Raport „Wiadomości Turystycznych”, Touroperatorzy, 2012, 16 czerwca.
Google Scholar

Raport „Wiadomości Turystycznych”, Touroperatorzy, 2013, 16 czerwca.
Google Scholar

Raport „Wiadomości Turystycznych”, Touroperatorzy, 2014, 16 czerwca.
Google Scholar

Raport „Wiadomości Turystycznych”, Ranking. Touroperatorzy, 2015, czerwiec.
Google Scholar

http://www.turystyka.gov.pl/CRZ
Google Scholar

Published

2017-02-07

How to Cite

Latosińska, J. (2017). Biura podróży w Łodzi na początku XXI wieku – geneza, rodzaje i rozmieszczenie . Turyzm/Tourism, 25(2), 103–112. https://doi.org/10.18778/0867-5856.25.2.09

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>