The Curriculum of the ‘Tourist Product’ Subject at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź

Authors

  • Bogdan Włodarczyk Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.9.2.06

Downloads

Download data is not yet available.

References

Altkorn J., 1994, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Barrow C. i P., Business plan, czyli jak zrobić dobry interes, „Businessman Book”, UP Press Ltd.
Google Scholar

Bimberg H., Majewski J., 1993, Wakacje na wsi, Fundacja M. Rataja, Warszawa.
Google Scholar

Butler R. W., 1980, The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources, „The Canadian Geographer”, vol. 24.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x

Dietl J., 1977, Marketing - wybrane zagadnienia, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Flexner D., 1997, Historia świata dla optymistów, Almapress, Warszawa.
Google Scholar

Górnicki W., 1979, Ballada hotelowa, WL, Kraków.
Google Scholar

Halloway J. Ch., Robinson Ch., 1997, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Heisenberg W., 1987, Część i całość, PIW, Warszawa.
Google Scholar

Jackowski A., 1991, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Inst. Turystyki, Warszawa.
Google Scholar

Jackowski A., 1998, Pielgrzymowanie, Wyd. Dolnośląskie, Katowice.
Google Scholar

Johnston R. J., Gregory D., Smith D. M., 1994, The dictionary of human geography, Blackwell, Oxford.
Google Scholar

Kaczmarek J., 1995, Propozycje działalności marketingowej w zakresie turystyki w regonie Polski środkowej, [w:] Studium wiedzy o regionie łódzkim. Rozwój turystyki w regionie łódzkim, ŁTN, Łódź.
Google Scholar

Kłeczek R., Kowal W., Waniowski P., Woźniczka J., 1992, Marketing - jak to się robi?, Ossolineum, Wrocław.
Google Scholar

Kotler Ph., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebetner i S-ka, Warszawa.
Google Scholar

Kowalczyk A., 1997, Geografia turyzmu, UW, Warszawa.
Google Scholar

Kramer T., 1996, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, t. 5, z. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.5.2.09

Medlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Middleton V. T. C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
Google Scholar

Mruk H., Rutkowski I. P., 1994, Strategia produktu, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Payne A., 1996, Marketing usług, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Perkowski W., 1999, Promocja w turystyce, czyli jak biura podróży budują zaufanie klientów, Triada, Warszawa.
Google Scholar

Przecławski K., 1996, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
Google Scholar

Turkowski M., 1997, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Westwood J., 1993, Marketing plan, czyli jak zdobyć klienta, „Businessman Book”, UP Press Ltd.
Google Scholar

Włodarczyk B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej - przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, ŁTN, Łódź.
Google Scholar

Published

1999-12-30

How to Cite

Włodarczyk, B. (1999). The Curriculum of the ‘Tourist Product’ Subject at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź. Turyzm/Tourism, 9(2), 61–68. https://doi.org/10.18778/0867-5856.9.2.06

Issue

Section

Notes

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>