The Curriculum of the ‘Tourist Traffic’ Subject at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź

Authors

  • Bogdan Włodarczyk Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu
  • Robert Wiluś Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.9.2.04

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alejziak W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.
Google Scholar

Doliński A., Borne H., 1998, Organizacja turystyki, PWSiP, Warszawa.
Google Scholar

Gaworecki W., 1998, Turystyka, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Kowalczyk A., 1997, Geografia turyzmu, Wyd. UW, Warszawa.
Google Scholar

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1998, Geografia turystyczna Polski, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Middleton V. T. C., 1996, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa.
Google Scholar

Przecławski K., 1997, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
Google Scholar

Warszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Czasopisma naukowe z zakresu turystyki: „Turyzm”, „Problemy Turystyki”, „Annals of Tourism Research”, „Tourism Management”.
Google Scholar

Czasopisma turystyczne: „Rynek Turystyczny”, „Aktualności Turystyczne”, „Tour-Express”.
Google Scholar

Materiały statystyczne - roczniki, raporty WTO oraz Instytutu Turystyki (adres w Internecie: http://www.intour.com.pl/products.htm ).
Google Scholar

Published

1999-12-30

How to Cite

Włodarczyk, B., & Wiluś, R. (1999). The Curriculum of the ‘Tourist Traffic’ Subject at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź. Turyzm/Tourism, 9(2), 47–51. https://doi.org/10.18778/0867-5856.9.2.04

Issue

Section

Notes

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>