A Description of the Tourist Traffic in Selected Ethnographical Museums in Poland

Authors

  • Andrzej Stasiak Uniwersytet Łódzki, Studium Doktoranckie Geografii

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.10.1.02

Abstract

W artykule zaprezentowano krótką charakterystykę ruchu turystycznego w wybranych polskich skansenach. Analiza porównawcza dotyczy takich cech ruchu turystycznego, jak: wielkość, struktura i sezonowość frekwencji, a także zasięg przestrzennego oddziaływania poszczególnych placówek.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Blin-Olbert D., 1988, Działalność oświatowa Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego”, nr 30.
Google Scholar

Czajkowski J., 1981, Raport o stanie muzealnictwa skansenowskiego w Polsce, „Acta Scansenologica", t. 2.
Google Scholar

Dudek P., 1995, Marketing i promocja rekreacji oraz wypoczynku świątecznego w województwie katowickim, [w:] Marketing i promocja turystyki na Górnym Śląsku, J. Siekierski, J. Ślusarczyk (red.), Górskie Towarzystwo Naukowe, Katowice.
Google Scholar

Gerlach-Jósewicz A., 1975, Wybrane problemy przepustowości turystycznej muzeów, „Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki”, Warszawa.
Google Scholar

Kaczmarek S., Liszewski S., 1989, Funkcja turystyczna Kartuz, „Acta Universitatis Lodziensis”, Turyzm, nr 5.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-1119.5.05

Rodacka M., 1997, Wykorzystanie turystyczne dziedzictwa kulturowego Kaszubów, „Turyzm”, t. 7, z. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.7.1.04

Spiss A., 1985, Muzea etnograficzne na wolnym powietrzu w Europie, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Studia i Materiały, t. II., ODZ, Warszawa.
Google Scholar

Stasiak A., 1996, Muzea na wolnym powietrzu w Polsce i możliwości ich wykorzystania dla celów turystycznych, Turyzm, t. 6, z. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.6.2.05

Stasiak A., 1998a, Ruch turystyczny w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach, Studia Lednickie, t. V, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica-Poznań.
Google Scholar

Stasiak A., 1998b, Funkcja turystyczna polskich skansenów, [w:] Wieś współczesna. Kontynuacja i zmiana, Materiały z konferencji „Wartości kultury tradycyjnej a wieś współczesna”, Łódź 14-15 marca 1997 r., „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 37.
Google Scholar

Stasiak A., 1999, Ruch turystyczny w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, [w:] Materiały z Międzynarodowej Konferencji Muzealnej „Ochrona tradycyjnego budownictwa. Osiągnięcia, problemy i możliwości współdziałania w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich", Sanok 7-10 października 1998 r. (w druku).
Google Scholar

Wrzesińska A., 1989, Wyniki ankiety przeprowadzonej w 1988 roku na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, maszynopis w archiwum Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Google Scholar

Ziembiński J., 1994, Muzea w okresie przełomu. Próba analizy historyczno-socjologicznej, „Materiały Państwowego Muzeum Zamkowego w Pszczynie”, t. VIII.
Google Scholar

Published

2000-06-30

How to Cite

Stasiak, A. (2000). A Description of the Tourist Traffic in Selected Ethnographical Museums in Poland. Turyzm/Tourism, 10(1), 39–72. https://doi.org/10.18778/0867-5856.10.1.02

Issue

Section

Articles