Justyna Iwona Klingemann (2010) „Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce”. Warszawa: IPSiR UW

Autor

  • Andrzej Kacprzak Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.12

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Andrzej Kacprzak - Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

Andrzej Kacprzak, asystent w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Obszar zainteresowań naukowych: interakcjonizm symboliczny, socjologia jakościowa, socjologia dewiacji, socjologia kryminalistyczna, wykluczenie społeczne. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat biograficznych doświadczeń, w tym zwłaszcza problemów readaptacyjnych osób opuszczających zakłady karne po odbyciu kary pozbawienia wolności. 

Bibliografia

Dziewiecki Marek (2003) Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
Google Scholar

Klingemann Justyna I. (2010) Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce. Warszawa: IPSiR UW.
Google Scholar

Nowak Anna, Wysocka Ewa (2001) Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Robinson Bryan E. (2001) Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. Przełożyła Monika Szymankiewicz i zespół. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Google Scholar

Siemaszko Andrzej (1993) Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Woronowicz Bohdan T. (1996) Alkoholizm jest chorobą. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2012-02-29

Jak cytować

Kacprzak, A. (2012). Justyna Iwona Klingemann (2010) „Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce”. Warszawa: IPSiR UW . Przegląd Socjologii Jakościowej, 8(1), 212–218. https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.12