Zagraniczni zawodnicy w polskich klubach tenisa stołowego: różnice kultur sportowych i trenerska ocena wpływu zagranicznych zawodników na polski tenis stołowy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.75.02

Słowa kluczowe:

migracje sportowe, zawodnicy i trenerzy, kariera sportowa, kultura sportowa, tenis stołowy

Abstrakt

W artykule przedstawione są wyniki badań empirycznych zagranicznych zawodników zatrudnionych w najwyższej męskiej i kobiecej lidze tenisa stołowego oraz współpracujących z nimi polskich trenerów dotyczące dostrzeganych przez respondentów różnic kultur sportowych, w tym szczególnie relacji zawodników i trenerów oraz stylów kierowania procesem szkoleniowym przez trenerów w krajach pochodzenia zawodników i w Polsce oraz konsekwencji tych różnic dla szkolenia i wyników rywalizacji sportowej. Różnice kultur sportowych dotyczyły w szczególności zawodników i zawodniczek pochodzących z Chin i miały one swoje podłoże w różnicach społeczno-kulturowych pomiędzy krajem pochodzenia zawodników i Polską. Drugim wątkiem artykułu jest analiza ograniczeń, kosztów i korzyści wynikających z zatrudniania zagranicznych zawodników w polskich klubach na przykładzie tenisa stołowego. W badaniach zastosowano wywiady pogłębione z zawodnikami i trenerami, które pozwoliły na spojrzenie na wybrane problemy karier zawodowych sportowych migrantów w mało zbadanej pod tym względem dyscyplinie sportu.

Bibliografia

Agergaard S. (2008), Elite Athletes as Migrants in Danish Women’s Handball, “International Review for the Sociology of Sport”, vol. 43(1), pp. 5–18.
Google Scholar

Agergaard S., Tiesler N.C. (eds.) (2014), Women, Soccer and Transnational Migration, Routledge Taylor and Francis Group, London–New York.
Google Scholar

Agergaard S., Ungruhe C. (2016), Ambivalent Precarity: Career Trajectories and Temporalities in Highly Skilled Sports Labor Migration from West Africa to Northern Europe, “Anthropology of Work Review”, vol. XXXVII(2), pp. 67–78.
Google Scholar

Bale J. (1991), The Brawn Drain: Foreign Student-Athletes in American Universities, University of Illinois Press, Urbana.
Google Scholar

Bale J., Maguire J. (eds.) (1994), The Global Sports Arena. Athletic Talent Migration in an Interdependent World, Frank Cass Publishers, London.
Google Scholar

Du-Babcock B., Tanaka H. (2017), Leadership Construction in intra-Asian English as Lingua Franca Decision-Making Meetings, “International Journal of Business Communication”, vol. 54(1), pp. 83–98.
Google Scholar

Elliott R., Gusterud R. (2018), Finding the Back of the Net. Networks and Migrant Recruitment in Norwegian Football, “International Review for the Sociology of Sport”, vol. 53(1), pp. 69–83.
Google Scholar

Elliott R., Maguire J. (2008), “Getting Caught in the Net”: Examining the Recruitment of Canadian Players in British Professional Ice Hockey, “Journal of Sport & Social Issues”, vol. 32(2), pp. 158–176.
Google Scholar

Fullen R. (2003), Training in China, http://protabletennis.net/content/training-china (accessed 8.08.2017).
Google Scholar

Gill D.L., Kamphoff C.S. (2010), Gender and Cultural Considerations, [in:] J.M. Williams (ed.), Applied Sport Psychology – Personal Growth to Peak Performance, McGraw Hill, Boston, pp. 417–439.
Google Scholar

Larcombe B. (2012), Why is China So Good at Table Tennis?, https://www.experttabletennis.com/why-is-china-so-good-at-table-tennis/ (accessed 12.09.2017).
Google Scholar

Lenartowicz M. (2016), “Dziś będę Polakiem”. Migracje sportowe i zmiany obywatelstwa przez wyczynowych sportowców, [in:] J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza (eds.), Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa, pp. 117–126.
Google Scholar

Magee J., Sugden J. (2002), “The World at Their Feet”: Professional Football and International Labor Migration, “Journal of Sport and Social Issues”, vol. 26(4), pp. 421–437.
Google Scholar

Maguire J. (1999), Global Sport: Identities, Societies, Civilizations, Polity, Cambridge.
Google Scholar

Maguire J., Falcous M. (eds.) (2011), Sport and Migration: Borders, Boundaries and Crossings, Routledge, London–New York.
Google Scholar

Maguire J., Jarvie G., Mansfield L., Bradley J.M. (2002), Sport Worlds. A Sociological Perspective, Human Kinetics, Champaign.
Google Scholar

Pawlak Z., Smoleń A. (2015), Strategie zawodowych klubów sportowych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Google Scholar

Smoleń A., Pawlak Z. (2010), Płaszczyzna i skala umiędzynarodowienia działalności profesjonalnych klubów sportowych w Polsce, [in:] Z. Dziubiński, P. Rymarczyk (eds.), Kultura fizyczna a globalizacja, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, pp. 485–495.
Google Scholar

Thorpe H. (2011), “Have Board, Will Travel”: Global Physical Youth Cultures and Transnational Mobility, [in:] J. Maguire, M. Falcous (eds.), Sport and Migration: Borders, Boundaries and Crossings, Routledge, London–New York, pp. 112–127.
Google Scholar

Wang J., Calloway J. (2011), The Challenges and Strategies of Foreign Coaches Working with Chinese Olympic Teams, “International Journal of Coaching Science”, vol. 5(2), pp. 81–91.
Google Scholar

Wu T., Su P. (2010), How to Coach World-Class Athletes of Table Tennis, “International Journal of Table Tennis Sciences”, vol. 6, Beijing Sport University, Beijing.
Google Scholar

Yu Z., Wang L. (2008), Differences between Youth Sports Training in China and America, “Journal of Wuhan Institute of Physical Education”, vol. 42(2), pp. 5–10.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Lenartowicz, M., & Ciok, A. (2020). Zagraniczni zawodnicy w polskich klubach tenisa stołowego: różnice kultur sportowych i trenerska ocena wpływu zagranicznych zawodników na polski tenis stołowy . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (75), 15-32. https://doi.org/10.18778/0208-600X.75.02