Kobiecość odebrana? Zjawisko anty-body shamingu wobec kobiet szczupłych – analiza socjologiczna

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.70.07

Słowa kluczowe:

kobiecość, body shaming, anty-body shaming, marginalizacja, wykluczanie

Abstrakt

Tekst ma na celu zwrócenie uwagi na zjawisko wykluczania kobiet szczupłych z anty-body shamingu, którego pierwotnym celem było złamanie ram dotyczących kobiecej sylwetki i ukazanie, że kobiece ciało niedefiniowane powszechnie jako szczupłe nie jest powodem do wstydu. Artykuł stanowi wprowadzenie do tematu stygmatyzacji kobiet szczupłych kosztem kobiet otyłych.

Bibliografia

Banaszak Ewa, Florkowski Robert (2010), Doświadczanie ciała i nagości, [w:] Ewa Banaszak, Paweł Czajkowski, Corpus delicti – rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała, Difin, Warszawa, s. 45–65.
Google Scholar

Bąk-Sosnowska Monika (2009), Między ciałem a umysłem. Otyłość i odchudzanie się w ujęciu integracyjnym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Google Scholar

Bordo Susan (1995), Unbearable weight: Feminism, western culture and the body, University of California Press, Berkeley.
Google Scholar

Bykowska Beata (2008), Odchudzanie jako styl życia współczesnych kobiet, [w:] Marek S. Szczepański, Beata Pawlica, Anna Śliz, Agnieszka Zarębska-Mazan (red.), Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne, Śląskie Wydawnictwo Naukowe WSZiNS, Tychy–Opole, s. 95–107.
Google Scholar

Centrum Badania Opinii Społecznej (2003), Stosunek do własnego ciała – ideał pięknej kobiety i przystojnego mężczyzny.
Google Scholar

Durkheim Émile (2010), Zasady metody socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Foucault Michel (2002), Porządek dyskursu, tłum. Michał Kozłowski, Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk.
Google Scholar

Foucault Michel (2009), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. Tadeusz Komendant, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
Google Scholar

Gibbs Graham (2011), Analizowanie danych jakościowych, tłum. Maja Brzozowska-Brywczyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Hoek Hans W. (2016), Review of the worldwide epidemiology of eating disorders, „Current Opinion in Psychiatry”, nr 29(6) (September), s. 1–4.
Google Scholar

Imieliński Kazimierz (1990), Sekrety seksu, W.A.B, Warszawa.
Google Scholar

Jacyno Małgorzata (1997), Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Google Scholar

Jakubowska Honorata (2009), Socjologia ciała, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Google Scholar

Jakubowska Honorata (2012), Ciało jako przedmiot badań socjologicznych – dylematy, pominięcia, możliwości, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 8(2), s. 12–31.
Google Scholar

Kirenko Janusz, Wiatrowska Anna (2015), Otyłość – przystosowanie i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Google Scholar

Kochan-Wójcik Marta (2003), Problematyka badań nad psychologicznym wizerunkiem kobiecego ciała, „Czasopismo Psychologiczne”, nr 9(2) s. 159–167.
Google Scholar

Łuszczyńska Aleksandra (2007), Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Maj Agnieszka (2013), Polskie wzory cielesności. Przemiany stosunku do ciała w kulturze ponowoczesnej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Google Scholar

Małecka Marta (2008), Ciało – kolejne uzależnienie?, [w:] Marek S. Szczepański, Beata Pawlica, Anna Śliz, Agnieszka Zarębska-Mazan (red.), Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne, Śląskie Wydawnictwo Naukowe WSZiNS, Tychy–Opole, s. 138–150.
Google Scholar

Melosik Zbyszko (2010), Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Google Scholar

Okrój Agnieszka (2016), Kobiety kontrolowane – dyscyplinowanie kobiet z niedowagą niespowodowaną zaburzeniami odżywiania, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, nr 17(4), s. 107–119.
Google Scholar

Okrój Agnieszka (2017), Czy ciało z niedowagą jest kobiece i atrakcyjne? Studium autopercepcji kobiet z niedowagą niespowodowaną zaburzeniami odżywiania, [w:] Anna M. Kłonkowska, Agnieszka Maj (red.), W poszukiwaniu kobiecości. Zbiór rozważań socjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 109–148.
Google Scholar

Starzomska Małgorzata (2006), Anoreksja – trudne pytania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Google Scholar

Szurowska Beata (2011), Anoreksja i bulimia. Śmiertelne sposoby na życie, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk.
Google Scholar

Wolf Naomi (2014), Mit urody, tłum. Monika Rogowska-Stangret, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.
Google Scholar

Woźniak-Krakowian Agata, Zajęcka Beata (2008), Atrybuty kobiecej atrakcyjności w percepcji mężczyzn przebywających w warunkach izolacyjnych, [w:] Marek S. Szczepański, Beata Pawlica, Anna Śliz, Agnieszka Zarębska-Mazan (red.), Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne, Śląskie Wydawnictwo Naukowe WSZiNS, Tychy–Opole, s. 103–118.
Google Scholar

Dobry Słownik, https://dobryslownik.pl/slowo/hashtag/221373/ [dostęp 10.02.2018].
Google Scholar

http://party.pl/newsy/agnieszka-chylinska-znow-schudla-polsat-superhit-festiwal-2017-27945-r3/ [dostęp 6.10.2018].
Google Scholar

http://www.gala.pl/artykul/anja-rubik-jest-za-chuda [dostęp 6.10.2018].
Google Scholar

http://www.se.pl/wiadomosci/gwiazdy/agnieszka-chylinska-ma-anoreksje_766381.html [dostęp 6.10.2018].
Google Scholar

https://www.instagram.com/agnieszka.chylinska/?hl=pl [dostęp 11.06.2019].
Google Scholar

https://www.instagram.com/anja_rubik/?hl=pl [dostęp 11.06.2019].
Google Scholar

https://www.instagram.com/p/BpQLFKolkKF/ [dostęp 15.06.2019].
Google Scholar

https://www.instagram.com/p/BrgJm3gFNqk/ [dostęp 15.06.2019].
Google Scholar

https://www.instagram.com/p/BtcfdCiFM3c/ [dostęp 15.06.2019].
Google Scholar

https://www.instagram.com/p/BtyJslPlAl-/ [dostęp 10.06.2019].
Google Scholar

https://www.styl.pl/raporty/raport-show/ludzie/news-agnieszka-chylinska-wpadla-w-pulapke,nId,1916183 [dostęp 6.10.2018].
Google Scholar

https://www.zeberka.pl/art/chylinska-na-polsat-superhit-festiwal-2017-wszyscy-mowili-tylko-o-jednym-45667 [dostęp 6.10.2018].
Google Scholar

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze słownictwo polskie, Mirosław Bańko, Maciej Czeszewski, Jan Burzyński (red.), http://www.nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/body-shaming.html [dostęp 11.01.2018].
Google Scholar

Oxford Dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/definition/body_shaming [dostęp 11.02.2018].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-09-30

Jak cytować

Okrój-Kowalska, A. (2019). Kobiecość odebrana? Zjawisko anty-body shamingu wobec kobiet szczupłych – analiza socjologiczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (70), 101–117. https://doi.org/10.18778/0208-600X.70.07