Angażowanie zespołów: misje, zarządzanie i życie codzienne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.81.04

Słowa kluczowe:

generyczny proces społeczny, zarządzanie, interakcja symboliczna, poufność, zespoły

Abstrakt

Nawiązując do rozszerzonej tradycji interakcjonizmu symbolicznego, w zaprezentowanym artykule analizie poddane zostały działania zarządcze w kontekście aktywności osób zarządzających zespołami i funkcjonowania tychże zespołów. Jako badacze, jeśli chcemy w pełni zrozumieć zasady i funkcje zarządzania w życiu codziennym, musimy zwrócić szczególną uwagę na zespoły, proces ich tworzenia i pracę zespołową, ponieważ życie organizacyjne urzeczywistnia się poprzez wspólne działanie ludzi. W szczególności analizie poddane zostało znaczenie zespołów wykonawczych, zespołów o charakterze dziedzicznym (legacy teams), zespołów powołanych na mocy prawa (legislated teams), zespołów opierających się na misji (mission-based teams) oraz znaczenie zasady poufności dla zespołów uchwałodawczych (enacting teams). Zachęcając do zwrócenia uwagi na perspektywy i działania osób zarządzających, proponuję w artykule odejście od strukturalnych ujęć życia organizacyjnego na rzecz zwrócenia uwagi na zarządzanie w procesie tworzenia.

Bibliografia

Becker H.S. (1982), Art Worlds, University of California Press, Berkeley.
Google Scholar

Becker H.S. (2014), What About Mozart? What About Murder?: Reasoning From Cases, University of Chicago Press, Chicago.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226166520.001.0001

Becker H.S., Geer B., Hughes E.C. (1968), Making the Grade: The Academic Side of College Life, Wiley, New York.
Google Scholar

Becker H.S., Geer B., Hughes E.C., Strauss A. (1961), The Boys in White: Student Culture in Medical School, University of Chicago Press, Chicago.
Google Scholar

Bennett R. (2003), Competitor Analysis Practices of British Charities, “Marketing Intelligence & Planning”, vol. 21(6), pp. 335–345.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/02634500310499194

Blumer H. (1947), Sociological Theory in Industrial Relations, “American Sociological Review”, vol. 12(3), pp. 271–278.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2086516

Blumer H. (1954), What is Wrong with Social Theory?, “American Sociological Review”, vol. 19(1), pp. 3–10.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2088165

Blumer H. (1969), Symbolic Interaction: Perspective and Method, University of California Press, Berkeley.
Google Scholar

Dingwall R., Strong P.M. (1985), The Interactional Study of Organizations: A Critique and Reformulation, “Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 14(2), pp. 205–231.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/089124168501400204

Edgerton R.B. (1967), The Cloak of Competence: Stigma in the Lives of the Mentally Retarded, University of California Press, Berkeley.
Google Scholar

Faulkner R. (2009), On Sensitizing Concepts, [in:] A.J. Puddephatt, W. Shaffir, S.W. Kleinknecht (eds.), Ethnographies Revisited: Constructing Theory in the Field, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, pp. 79–91.
Google Scholar

Fine G.A. (1996), Kitchens: The Culture of Restaurant Work, University of California Press, Berkeley.
Google Scholar

Goffman E. (1956), The Presentation of Self in Everyday Life, University of Edinburgh Social Sciences Research Centre, Monograph No. 2, Edinburgh.
Google Scholar

Goffman E. (1959), The Presentation of Self in Everyday Life, Anchor Books, New York.
Google Scholar

Goffman E. (1969), Strategic Interaction, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
Google Scholar

Gómez-Zará D., Andreoli S., DeChurch L.A., Contractor N.S. (2019), Discovering Collaborators Online: Assembling Interdisciplinary Teams Online at an Argentinian University, “Cuadernos. info”, vol. 44(1), pp. 21–41, https://doi.org/10.7764/cdi.44.1575
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7764/cdi.44.1575

Grills S. (2020a), The Virtue of Patience, “Qualitative Sociology Review”, vol. 16(2), pp. 28–39, http://dx.doi.org/10.18778/1733-8077.16.2.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8077.16.2.03

Grills S. (2020b), Understanding Everyday Life: Generic Social processes and the Pursuit of Transcontextuality, “Symbolic Interaction”, vol. 43(4), pp. 615–636, http://dx.doi.org/10.1002/symb.468
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/symb.468

Grills S. (2022), Dominance Encounters in University Management, [in:] D. Poff (ed.), University Corporate Social Responsibility and University Governance, Springer International Publishing, Cham [in press].
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-77532-2_7

Grills S., Prus R. (2019), Management Motifs: An Interactionist Approach for the Study of Organizational Interchange, Springer, Cham.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-93429-7

Haas J., Shaffir W. (1987), Becoming Doctors: The Adoption of a Cloak of Competence, JAI Press, Greenwich.
Google Scholar

Hall E.T., Gray S., Martindale A., Sproule J., Kelly J., Potrac P. (2021), Doing Hybrid Management Work in Elite Sport: The Case of a Head Coach in Top-Level Rugby Union, “Sport Management Review”, vol. 24(2), pp. 271–296, https://doi.org/10.1080/14413523.2021.1880690
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14413523.2021.1880690

Hewitt J.P., Stokes R. (1975), Disclaimers, “American Sociological Review”, vol. 40(1), pp. 1–11.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2094442

Holyfield L. (1999), Manufacturing Adventure: The Buying and Selling of Emotions, “Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 28(1), pp. 3–32.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/089124199129023352

van den Hoonaard W.C. (1997), Working with Sensitizing Concepts: Analytical Field Research, Sage, Thousand Oaks.
Google Scholar

van den Hoonaard W.C. (ed.) (2002), Walking the Tightrope: Ethical Issues for Qualitative Researchers, University of Toronto Press, Toronto.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3138/9781442683204

Horowitz R. (2012), In the Public Interest: Medical Licensing and the Disciplinary Process, Rutgers University Press, New Brunswick.
Google Scholar

Hughes E.C. (1937), Institutional Office and the Person, “American Journal of Sociology”, vol. 43(3), pp. 404–413.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/217711

Jaworski G.D. (2021), Goffman’s Interest in Spies and Espionage: The University of Chicago Context, “Symbolic Interaction”, vol. 44(2), pp. 392–411, https://doi.org/10.1002/symb.498
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/symb.498

Lemert E.M. (1962), Paranoia and the Dynamics of Exclusion, “Sociometry”, vol. 25(1), pp. 2–20.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2786032

Maines D.R. (2001), The Faultline of Consciousness: A View of Interactionism in Sociology, Transaction Publishers, Piscataway.
Google Scholar

Meehan A.J. (1992), “I Don’t Prevent Crime, I Prevent Calls”: Policing as a Negotiated Order, “Symbolic Interaction”, vol. 15(4), pp. 455–480.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/si.1992.15.4.455

Mills C.W. (1940), Situated Actions and Vocabularies of Motive, “American Sociological Review”, vol. 5(6), pp. 904–913.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2084524

Prus R. (1996), Symbolic Interaction and Ethnographic Research: Intersubjectivity and the Study of Human Lived Experience, State University of New York Press, Albany.
Google Scholar

Prus R. (1997), Subcultural Mosaics and Intersubjective Realities: An Ethnographic Research Agenda for Pragmatizing the Social Sciences, State University of New York Press, Albany.
Google Scholar

Prus R. (1999), Beyond the Power Mystique: Power as Intersubjective Accomplishment, State University of New York Press, Albany.
Google Scholar

Prus R., Sharper C.R.D. (1991), Road Hustler: Hustlers, Magic and the Thief Subculture, Kaufman and Greenberg, New York.
Google Scholar

Samier E.A. (2014), Secrecy and Tradecraft in Educational Administration: The Covert Side of Educational Life, Routledge, New York.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203387085

Scott M.B., Lyman S.M. (1968), Accounts, “American Sociological Review”, vol. 33(1), pp. 46–62.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2092239

Scott S. (2018), A Sociology of Nothing: Understanding the Unmarked, “Sociology”, vol. 52(1), pp. 3–19.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0038038517690681

Sebag-Montefiore H. (2011), Enigma: The Battle for the Code, Weidenfeld & Nicolson, London.
Google Scholar

Shaffir W. (1998), Doing Ethnographic Research in Jewish Orthodox Communities: The Neglected Role of Sociability, [in:] S. Grills (ed.), Doing Ethnographic Research: Fieldwork Settings, Sage, Thousand Oaks, pp. 48–64.
Google Scholar

Simmel G. (1906), The Sociology of Secrecy and of Secret Societies, “The American Journal of Sociology”, vol. 11, no. 4, pp. 441–498.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/211418

Simmel G. (1950), The Sociology of George Simmel, transl. and ed. K.H. Wolf, Free Press, New York.
Google Scholar

Smith R.J. (2011), Goffman’s Interaction Order at the Margins: Stigma, Role, and Normalization in the Outreach Encounter, “Symbolic Interaction”, vol. 34(3), pp. 357–376, https://doi.org/10.1525/si.2011.34.3.357
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/si.2011.34.3.357

Strategic Services – Provisional (1944), Strategic Service Field Manual, https://www.gutenberg.org/files/26184/page-images/26184-images.pdf (accessed: 28.01.2022).
Google Scholar

Sutherland E. (1949), White Collar Crime, Holt, Rinehart & Winston, New York.
Google Scholar

Vaz E. (1982), The Professionalization of Young Hockey Players, University of Nebraska Press, Lincoln.
Google Scholar

Wolf D. (1991), The Rebels: A Brotherhood of Outlaw Bikers, University of Toronto Press, Toronto.
Google Scholar

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Grills, S. (2022). Angażowanie zespołów: misje, zarządzanie i życie codzienne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (81), 67–84. https://doi.org/10.18778/0208-600X.81.04