Społeczne definiowanie miłości i jej roli w relacji intymnej. Typologia postaw wobec miłości

Autor

  • Julita Czernecka Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź https://orcid.org/0000-0001-8592-8980

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.79.07

Słowa kluczowe:

miłość, zakochanie, związki, partnerstwo, małżeństwo

Abstrakt

Celem niniejszej publikacji jest poszerzenie wiedzy na temat społecznego definiowania miłości w kontekście związku intymnego. Analizowany materiał empiryczny pochodzi z grupowych wywiadów fokusowych, Bulletin Board Discussion on-line oraz badań reprezentatywnych prowadzonych metodą CAWI. Badania miały charakter eksploracyjny. Analizowany materiał przedstawia jeden wątek tematyczny dotyczący tego, w jaki sposób uczestnicy badania rozumieją miłość oraz jakie przypisują jej znaczenie w trwaniu związku intymnego. W pierwszej części artykułu zostaną przedstawione wątki tematyczne związane z próbą uchwycenia, czym jest miłość, które wskazali badani na etapie badań jakościowych. W drugiej części artykułu przedstawiona zostanie typologia postaw wobec miłości na podstawie analiz danych pochodzących z badań ilościowych. Zostały wyróżnione typy: optymiści w miłości, czekający na miłość, racjonaliści w miłości, zdystansowani do miłości.

Bibliografia

Bauman Z. (2005), Razem osobno, transl. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Google Scholar

Beck U., Beck-Gernsheim E. (2013a), Całkiem zwyczajny chaos miłości, transl. T. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
Google Scholar

Beck U., Beck-Gernsheim E. (2013b), Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, transl. M. Sutowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Blackwell D.L., Lichter D.T. (2000), Mate selection among married and cohabiting couples, “Journal of Family Issues”, vol. 21(3), pp. 275–302, https://doi.org/10.1177/019251300021003001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/019251300021003001

Blood R.O., Wolfie D.M. (1960), Husbands and Wives: The Dynamics of Family Living, Free Press Glencoe, Oxford.
Google Scholar

Czernecka J. (2020a), Miłość jako zmienny w czasie proces – opinie i doświadczenia kobiet i mężczyzn dotyczące przebiegu związku intymnego, “Rocznik Lubuski”, vol. 46(2), pp. 265–279.
Google Scholar

Czernecka J. (2020b), Znaki miłości – praktyki tworzenia związku intymnego, “Kultura i Społeczeństwo”, vol. 64(4), pp. 115–135, https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.4.5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.4.5

Czernecka J. (2020c), Definiowanie atrakcyjności – rola wyglądu i innych cech indywidualnych w doborze partnerskim w opiniach kobiet i mężczyzn, [in:] M. Bieńko, M. Rosochacka-Gmitrzak, E. Wideł (eds.), Obraz życia rodzinnego i intymności, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 135–152, https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.135-152

Czernecka J., Kalinowska K. (2020), Semantyka miłości. Analiza metafor w narracjach kobiet i mężczyzn o uczuciach i związkach, “Przegląd Socjologiczny”, vol. 69(1), pp. 27–54.
Google Scholar

Dobrowolska D. (1992), Przebieg życia – fazy – wydarzenia, “Kultura i Społeczeństwo”, no. 2, pp. 75–88.
Google Scholar

Giddens A. (2006), Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, transl. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Illouz E. (2016), Dlaczego miłość rani. Studium socjologiczne, transl. M. Filipczuk, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Google Scholar

Kalinowska K. (2018), Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Google Scholar

Kaufmann J.-C. (2012), Niezwykła historia szczęśliwej miłości, transl. A. Kapciak, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Konecki K. (2003), Odczarowanie świata dotyczy także miłości, [in:] K. Doktór, K. Konecki, W. Warzywoda-Kruszyńska (eds.), Praca – Gospodarka – Społeczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Kwak A. (2014), Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
Google Scholar

Luhmann N. (2003), Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, transl. J. Łoziński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Osek D., Żołądek W. (2019), Jak kochają Polacy? Raport wewnętrzny z badania (unpublished report – project internal materials), Agencja ARC Rynek i Opinie, Sympatia.pl.
Google Scholar

Paprzycka E., Mianowska E. (2019), Płeć i związki intymne – strukturalne uwarunkowania trwałości pary intymnej, “Dyskursy Młodych Andragogów”, vol. XX, pp. 441–455.
Google Scholar

Przybył I. (2017), Historie przedślubne. Przemiany obyczajowości i instytucji zaręczyn, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.28

Schmidt F. (2015), Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Warszawa–Toruń.
Google Scholar

Szlendak T. (2002), Architektonika romansu. O społecznej naturze miłości erotycznej, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Szukalski P. (2013), Małżeństwo: początek i koniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-031-2

Szukalski P. (2016), Rozwód po polsku, “Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, no. 11.
Google Scholar

Żadkowska M. (2016), Para w praniu: codzienność, partnerstwo, obowiązki domowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Google Scholar

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Czernecka, J. (2021). Społeczne definiowanie miłości i jej roli w relacji intymnej. Typologia postaw wobec miłości. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (79), 121–132. https://doi.org/10.18778/0208-600X.79.07