Media w małej miejscowości na przykładzie biuletynu samorządowego i serwisu parafialnego

Autor

  • Stanisława Kurek-Kokocińska Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Informatologii i Bibliologii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0001-5456-1856

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.62.03

Słowa kluczowe:

Media cyfrowe, funkcje mediów, „Wiadomości Lutomierskie. Informacyjny Biuletyn Samorządowy”, parafia rzymskokatolicka w Lutomiersku

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty komunikowania społecznego w obrębie małej miejscowości za pośrednictwem publicznie dostępnych mediów cyfrowych. Badaniem objęto periodyk „Wiadomości Lutomierskie. Informacyjny Biuletyn Samorządowy” (dostępny w serwisie www Urzędu Gminy Lutomiersk, powiat pabianicki, woj. łódzkie: 2017–2020) oraz serwis internetowy rzymskokatolickiej Parafii w Lutomiersku (Dekanat Konstantynowski). Metodą analizy jakościowej ustalono zawartość mediów, wyodrębniono ich cechy, a następnie określono spełniane funkcje. Wykazano, że całokształt treści „Wiadomości Lutomierskich” odzwierciedla funkcjonowanie gminy i jej społeczności. W cyklu dwumiesięcznym mieszkańcy otrzymują pakiet informacji o różnych aspektach życia na tym terenie. Serwis parafialny uwzględnia tematy dotyczące parafian, życia chrześcijańskiego i społeczności Lutomierska. Badane media pełnią rozmaite funkcje, które są uwarunkowane dziedzinami działania ich właścicieli i twórców.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Stanisława Kurek-Kokocińska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Informatologii i Bibliologii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Stanisława Kurek-Kokocińska, dr hab., jest profesorem w Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się problematyką nauki o informacji, w szczególności działalnością informacyjną w zakresie pośredniczenia w dostępie do wiedzy oraz teoretycznymi podstawami nauki o informacji. Autorka książek (m.in.) System informacyjny dla dzieci i młodzieży o książkach, filmach i grach. Studium teoretyczne (1999); Informacja. Zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania prawne działalności informacyjnej (2004); Studia bibliotekoznawcze w Polsce – historia i ewolucja w latach 1945–2015 (2016) oraz artykułów (m.in.) Biblioteki cyfrowe w Łódzkiem jako usługa dostępu do treści w świetle problematyki bibliotekarstwa cyfrowego (2018); Podążając za czytelnikiem. Mobilność w udostępnianiu księgozbiorów bibliotek publicznych – analiza wybranych form usług ruchomych (2019); Recykling informacji (2020).

Bibliografia

30 lat samorządu terytorialnego w gminie Lutomiersk, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 143, s. 4.
Google Scholar

[Biblioteka Publiczna wznawia działalność po przerwie spowodowanej pandemią], „Wiadomości Lutomierskie”, nr 143, s. 3.
Google Scholar

De La Sens, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 141, s. 9.
Google Scholar

Dzień Sąsiada w Jerwonicach, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 125, s. 9.
Google Scholar

Fornalczyk-Kocik J., Nauczanie zdalne, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 143, s. 9.
Google Scholar

Gdy się Chrystus rodzi… Wigilia Samorządowa, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 142, s. 5.
Google Scholar

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku ogłasza nabór na zajęcia w sezonie kulturalnym 2020/2021 […], „Wiadomości Lutomierskie”, nr 144, okładka.
Google Scholar

Gospodarka drogowa i inwestycje, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 144, s. 3–4.
Google Scholar

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – Wiosna 2020, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 142, s. 7.
Google Scholar

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – Wiosna 2020, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 143, okładka.
Google Scholar

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach do hodowców drobiu na terenie powiatu pabianickiego, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 122, s. 9.
Google Scholar

Informacja Wójta Gminy – kwoty funduszu sołeckiego przydzielone, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 125, s. 1.
Google Scholar

Informacja Wójta Gminy Lutomiersk o naborze wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 142, s. 9.
Google Scholar

Inwestycje drogowe, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 141, s. 5–6.
Google Scholar

Inwestycje w gminie, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 143, s. 2.
Google Scholar

Kompostowanie odpadów zielonych, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 144, s. 5.
Google Scholar

Konkurs fotograficzny, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 141, s. 7.
Google Scholar

Konsultacje społeczne, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 142, s. 3.
Google Scholar

Ks. Proboszczowie od 1920 r., http://www.mbszkaplerzna.pl/ [dostęp: 29.05.2021].
Google Scholar

Modernizacja GOK, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 143, s. 2.
Google Scholar

Na szlaku, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 141, s. 8.
Google Scholar

Pasowanie [na przedszkolaka], „Wiadomości Lutomierskie”, nr 141, s. 9.
Google Scholar

Piechota G., Rajczyk R., Media samorządowe jako narzędzie kreacji wizerunku lokalnego lidera i jego otoczenia, „Athenaeum” 2012, t. 34, s. 42–47.
Google Scholar

Piknik grillowy w Babiczkach, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 125, s. 9.
Google Scholar

[Pismo] Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 125, s. 3.
Google Scholar

Płać podatki tam gdzie mieszkasz, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 122, s. 1.
Google Scholar

Podsumowanie inwestycji Gminy Lutomiersk w 2017 r., „Wiadomości Lutomierskie”, nr 127, s. 7.
Google Scholar

Podziękowanie za udział w projekcie, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 143, s. 8.
Google Scholar

Podziękowanie, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 122, s. 14.
Google Scholar

Podziękowanie, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 125, s. 14.
Google Scholar

Podziękowanie, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 144.
Google Scholar

Pogotowie duchowe, http://www.pogotowieduchowe.pl/ [dostęp: 28.05.2021].
Google Scholar

Pomoc żywnościowa 2014–2020, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 122, s. 4.
Google Scholar

Pomoc żywnościowa, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 142, s. 8.
Google Scholar

Powszechny Spis Rolny, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 144, s. 1.
Google Scholar

Program żywieniowy, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 141, s. 9.
Google Scholar

Przeminęło z Foggiem, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 141, s. 8.
Google Scholar

[Inc.] „Rada Gminy Lutomiersk wyraża […]”, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 142, s. 6.
Google Scholar

Skalska A., Jasełka, zdjęcia T. Świrk, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 141, s. 8.
Google Scholar

Spotkanie z historią w Dzietkarzewie, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 124, s. 14.
Google Scholar

Spotkanie z mieszkańcami – kolej dużych prędkości, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 142, s. 10.
Google Scholar

Spotkanie z przedstawicielami CPK, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 144, s. 6.
Google Scholar

Ślubowanie klasy I i D, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 141, s. 14.
Google Scholar

Świerczyńska E., #jestnaswiecej – przeciw hejtowi w sieci, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 143, s. 9.
Google Scholar

Świerczyńska E., Kartka dla medyka, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 143, s. 8.
Google Scholar

Święto nauczycieli i uczniów klasy I, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 141, s. 10.
Google Scholar

Termomodernizacja szkół podstawowych w Lutomiersku i Kazimierzu, gm. Lutomiersk, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 141, s. 6.
Google Scholar

Uroczyste otwarcie drogi Mikołajewice – Magdalenów, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 141, s. 2.
Google Scholar

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, [w:] Święta i wspomnienia, http://www.mbszkaplerzna.pl [dostęp: 22.11.2020].
Google Scholar

Wielki bohater, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 142, s. 9.
Google Scholar

[„Wojewoda Łódzki”], „Wiadomości Lutomierskie”, nr 143, s. 6.
Google Scholar

[Inc.] „Wójt Gminy Lutomiersk zwraca się z apelem do mieszkańców […]”, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 143, s. 5.
Google Scholar

Wydatki majątkowe 2017, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 122, s. 2.
Google Scholar

Wznowione busy, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 144, s. 6.
Google Scholar

Zapraszamy mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku [….] na szczepienia ochronne przeciwko grypie, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 125, s. 14.
Google Scholar

Zawiadomienie, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 143, s. 10.
Google Scholar

Zawiadomienie dot. pomocy z banku żywności, „Wiadomości Lutomierskie”, 143, s. 10.
Google Scholar

Zdalna szkoła, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 143, s. 6.
Google Scholar

Złote Gody, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 123, s. 1.
Google Scholar

Złote Gody, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 125, s. 4.
Google Scholar

Złote Gody, „Wiadomości Lutomierskie”, nr 141, s. 9.
Google Scholar

Dziki Sylwester, Biuletyn [hasło], [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2006, s. 18.
Google Scholar

Dziki Sylwester, Prasa wyznaniowa [hasło], [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2006, s. 156.
Google Scholar

Gierula Marian, Prasa lokalna 1989–2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
Google Scholar

Gmiterek Grzegorz, Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2012.
Google Scholar

Hanas Zenon, Vademecum redaktora gazetki parafialnej, [w:] Media w duszpasterstwie, red. M. Przybysz, T. Wielebski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014, s. 471–472.
Google Scholar

Kaznowski Dominik, Social media – społeczny wymiar Internetu, [w:] E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, red. J. Królewski, P. Sala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 81–103.
Google Scholar

Kępa-Mętrak Jolanta, Prasa samorządowa jako forma informacji publicznej, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2018, t. 10/21, s. 137–150.
Google Scholar

Kępa-Mętrak Jolanta, Prasa samorządowa w polskim systemie medialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2015.
Google Scholar

Kowalik Krzysztof, Internetowy serwis samorządowy – ewolucja przekazu w okresie „mobilnej zmiany”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2015, nr 2, s. 9–21.
Google Scholar

Kubik Justyna, Parafie diecezji opolskiej w cyberprzestrzeni, [w:] Kościół w Internecie –Internet w Kościele: społeczeństwo internautów a kultura globalna, red. K. Glombik, M. Kalczyńska, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2015, s. 163–180.
Google Scholar

Kurek-Kokocińska Stanisława, Usługi informacyjne, [w:] Nauka o informacji. red. W. Babik, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2016, s. 151–181.
Google Scholar

Lubojańska Eliza, Strony www parafii jako źródło informacji o katolickiej prasie parafialnej w Archidiecezji Katowickiej. Próba analizy formalno-wydawniczej, „FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2015, R. 21, nr 2(41), s. 81–120.
Google Scholar

Łuczewski Michał, Bednarz-Łuczewska Paulina, Analiza dokumentów zastanych, [w:] Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 163–188.
Google Scholar

Michalczyk Stanisław, Prasa samorządowa. Szkice prasoznawcze, Solo Press, Katowice, Żory 1996.
Google Scholar

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo prasowe, Dz.U. 2018, poz. 1914, art. 7.1.2.1.
Google Scholar

Pisarek Walery, Media [hasło], [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2006, s.117.
Google Scholar

Szostok Patrycja, Lokalne media w komunikowaniu jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Przemiany mediów regionalnych i lokalnych, red. W. Furman, P. Kuca, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 130–140.
Google Scholar

Wasilewski Krzysztof, Prasa parafialna w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Rekonesans badawczy, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” 2015, z. 7, s. 141–151.
Google Scholar

„Wiadomości Lutomierskie. Informacyjny Biuletyn Samorządowy” http://lutomiersk.info/p,81,wiadomosci-lutomierskie [dostęp: 28.05.2021].
Google Scholar

Bazy on-line WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, http://mak.wimbp.lodz.pl/index.php/bazy-katalogowe/czasopisma.html [dostęp: 21.11.2020].
Google Scholar

Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli, http://portal.tezeusz.pl/2009/01/22/dekret-o-srodkach-spolecznego-przekazywania-mysli-inter-mirifica/ [dostęp: 28.05.2021].
Google Scholar

Dzwonkowska-Godula Krystyna, Polityka informacyjna i komunikacyjna władz samorządowych. Studium przypadku wiejskiej gminy Zgierz, „Studia Obszarów Wiejskich 2018, t. 51, s. 27–45, http://repozytorium.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/31350/WA51_97377_r2018-t51_SOW-Dzwonkowska.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 16.11.2020].
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7163/SOW.51.2

Gmina Lutomiersk, http://www.lutomiersk.info/ [dostęp: 21.11.2020].
Google Scholar

Gmina Lutomiersk, http://www.polskawliczbach.pl [dostęp: 21.11.2020].
Google Scholar

Jan Paweł II, Internet nowym forum dla głoszenia Ewangelii. Orędzie Jana Pawła II na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/internet_aut_12052002.html [dostęp: 28.05.2021].
Google Scholar

Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku [hasło], [w:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Matki_Bo%C5%BCej_Szkaplerznej_w_Lutomiersku [dostęp: 21.11.2020].
Google Scholar

Kraków: kapucyni pełnia dyżury na «pogotowiu duchowym», https://krakow.onet.pl/krakow-kapucyni-pelnia-dyzury-na-pogotowiu-duchowym/j98mc [dostęp: 28.05.2021].
Google Scholar

Kwiatkowski Jaromir, Pomiędzy koniecznością a propagandą, „Forum Dziennikarzy” 2020, nr 2 (136), s. 11–15, https://sdp.pl/wp-content/uploads/2020/04/Forum_Dziennikarzy_136_wersja_online.pdf [dostęp: 16.11.2020].
Google Scholar

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej i Świętego Walentego Kapłana, Męczennika, http://www.mbszkaplerzna.pl/ [dostęp: 21.11.2020].
Google Scholar

Pokrzywa Anna, Prokopuczuk Magda, E-sąsiedztwo. Media społecznościowe w procesie kształtowania wspólnot lokalnych, [w:] Przestrzeń społeczna w badaniach naukowych, red. H. Kawalec, J. Kinal, Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko, Rzeszów 2017, s. 153, https://www.academia.edu/34641599/Przestrze%C5%84_spo%C5%82eczna_w_badaniach_naukowych [dostęp: 16.11.2020].
Google Scholar

Spis parafii, http://archidiecezja.lodz.pl/spis-parafii/ [dostęp: 21.11.2020].
Google Scholar

Witamy na oficjalnej stronie Twitter Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, https://twitter.com/Pontifex_pl?ref_src=twsrc%5Etfw [dostęp: 28.05.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Kurek-Kokocińska, S. (2021). Media w małej miejscowości na przykładzie biuletynu samorządowego i serwisu parafialnego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 62(3), 41–63. https://doi.org/10.18778/1505-9057.62.03