Portal społecznościowy jako narzędzie do promowania informacji regionalnych –na przykładzie profili Facebook TVP Łódź, Radia Łódź i „Expressu Ilustrowanego”

Autor

  • Zbigniew Gruszka Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Informatologii i Bibliologii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0002-7834-3893

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.62.02

Słowa kluczowe:

media społecznościowe, informacje regionalne, promocja, portal społecznościowy

Abstrakt

Celem autora była ocena działań na profilach Facebook trzech redakcji mediów regionalnych – TVP 3 Łódź, Radia Łódź oraz dziennika „Express Ilustrowany” w zakresie umieszczania lokalnych i regionalnych informacji oraz próba ilościowego określenia i porównania tej działalności. Zastosowano analizę zawartości profilu na Facebooku, którą przeprowadzono w ciągu jednego miesiąca (1 marca–31 marca 2018 roku).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Zbigniew Gruszka - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Informatologii i Bibliologii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Zbigniew Gruszka, dr, adiunkt w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe: zarządzanie biblioteką, strategie biblioteczne, regionalistyka, digital literacy. Najważniejsze publikacje: Institutional Contexts of LIS Education in Poland, „Education for Information” 2020, t. 36, nr 4, s. 457–469; What May Library and Information Science Offer to Personal Information Management? „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2020, nr 2, s. 40–55; Deregulation of the librarian profession in Poland: the course and the consequences (współautor M. Antczak), [w:] Information and technology transforming lives: connection, interaction, innovation: Proceedings of International Symposium Bobcatsss, Osijek 2019, s. 23–40.

Bibliografia

Bogdańska Jolanta, Między prasą a cyberprzestrzenią. Analiza porównawcza gazety i serwisu www na przykładzie „Dziennika Łódzkiego”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 2(32), s. 149–165. https://doi.org/10.18778/1505-9057.32.12
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1505-9057.32.12

Castells Manuel, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Google Scholar

Kuczamer-Kłopotowska Sylwia, Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y, „Handel Wewnętrzny” 2016, nr 3(362), s. 216–227.
Google Scholar

Łaszkiewicz Anna, Media społecznościowe i ich potencjał w generowaniu wartości dla organizacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, nr 287, s.157–168.
Google Scholar

Smalec Agnieszka, Rola społeczności internetowych w komunikacji marketingowej, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 55, s. 579–588.
Google Scholar

Stopczyńska Kinga, Zarządzanie wizerunkiem firmy przy wykorzystaniu Inbound marketingu na przykładzie fan page, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, nr 287, s. 181–191.
Google Scholar

Wejs-Milewska Violetta, Współczesne radio – pytanie o tożsamość, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, nr 1(39), s. 23–30. https://doi.org/10.18778/1505-9057.39.05
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1505-9057.39.05

Express Ilustrowany, https://www.facebook.com/ExpressIlustrowany/ [dostęp: 3.04.2018].
Google Scholar

Radio Łódź, https://www.facebook.com/RadioLodz/ [dostęp: 3.04.2018].
Google Scholar

TVP 3 Łódź, https://www.facebook.com/tvplodz/ [dostęp: 3.04.2018].
Google Scholar

Zys Dorota, Inbound marketing – strategia przyszłości, https://sprawnymarketing.pl/inbound-marketing-strategia-przyszlosci/ [dostęp: 27.04.2018].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Gruszka, Z. (2021). Portal społecznościowy jako narzędzie do promowania informacji regionalnych –na przykładzie profili Facebook TVP Łódź, Radia Łódź i „Expressu Ilustrowanego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 62(3), 21–39. https://doi.org/10.18778/1505-9057.62.02