Dyskurs herezji w literaturze polskiej po II światowej wojnie. Heretycy Herlinga i Herberta

Autor

  • Margreta Grigorova Professor, University of Veliko Turnovo St Cyril and St. Methodius, Fakulty of Modern languages, Department of Slavonic Studies, Bulgaria, Veliko Turnovo 5003, 2 Teodosi Turnovski str. https://orcid.org/0000-0003-4416-371X

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.21

Słowa kluczowe:

dyskurs herezji, literatura polska po II światowej wojnie, heretyczna postać Chrystusa, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert

Abstrakt

Heretycy, stosy i inkwizytorzy zasiedliły literaturę polską drugiej połowy XX wieku. Widać to w twórczości polskich twórców, którzy przeszli przez apokalipsę II wojny światowej i dyktatury minionego wieku: Czesława Miłosza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Andrzeja Szczypiorskiego, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Jerzego Andrzejewskiego. Niniejszy tekst skupia się na dominacji fabuł, związanych z herezją i jej prześladowaniem w utworach wymienionych twórców. Rekonstrukcje artystyczno-dokumentalne odczytano w obronie tezy o istniejącym parabolicznym i historiozoficznym dyskursie herezji w powojennej literaturze polskiej. Specjalną uwagę zwrócono na eseje Herberta, związane z herezją oraz na heretyczną postać Chrystusa w Drugim przyjściu Herlinga.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Margreta Grigorova - Professor, University of Veliko Turnovo St Cyril and St. Methodius, Fakulty of Modern languages, Department of Slavonic Studies, Bulgaria, Veliko Turnovo 5003, 2 Teodosi Turnovski str.

Margreta Grigorowa (Маргрета Григорова), prof. dr hab., jest pracownikiem naukowym i wykładowcą w Katedrze Slawistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie w Bułgarii. Szczególnym zainteresowaniem badaczki cieszy się literatura polska w kontekście literatur słowiańskich i środkowoeuropejskich. Ostatnio poddała badaniom temat herezji we współczesnej literaturze polskiej, relacje literatura-sztuka, bułgarską recepcję literatury polskiej, literackie motywy ruchu i podróży, między innymi w twórczości Josepha Conrada, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego czy Olgi Tokarczuk. Jest autorem 4 książek, ponad 100 artykułów i recenzji, z których 30 na łamach polskich wydań. Przetłumaczyła Pianista. Wspomnienia Warszawskie Władysława Spilmana (2019), Książkę twarzy Marka Bieńczyka (2015), Rodzinną Europę Miłosza (razem z Mirą Kostową, 2012). Otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2014) i nagrodę POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego (2018).

Bibliografia

Бренон Андре, Въведение, in: P. Нели, Ръкописите на катарите, trans. Васил Стоев, ИК Мириам, София, 1999, pp. 5–12.
Google Scholar

Herbert Zbigniew, Il Duomo, in: Barbarzyńca w ogrodzie, Zeszyty Literackie, Warsaw, 2004, pp. 51–61.
Google Scholar

Herbert Zbigniew, O albigensach, inkwizytorach i trubadurach, in: Barbarzyńca w ogrodzie, Zeszyty Literackie, Warsaw, 2004, pp. 123–159.
Google Scholar

Herbert Zbigniew, Obrona Templariuszy, in: Barbarzyńca w ogrodzie, Zeszyty Literackie, Warsaw, 2004, pp. 159–179.
Google Scholar

Herling-Grudziński Gustaw, Drugie przyjście, in: G. Herling-Grudziński, Pisma wybrane. T.I. Opowiadania, Czytelnik, Warsaw, 2001, pp. 138–165.
Google Scholar

Herling-Grudziński Gustaw, Dziennik pisany nocą, Czytelnik, Warsaw 2001.
Google Scholar

Herling-Grudziński Gustaw, Głęboki cień, in: Gorący oddech pustyni, Czytelnik, Warsaw, 1997.
Google Scholar

Herling-Grudziński Gustaw, Bolecki Włodzimierz, Rozmowy w Dragonei, Szpak, Warsaw, 1997.
Google Scholar

Karagiozow Panajot, Degradacja prometeizmu na podstawie literatury antycznogreckiej i polskiej, “Postcriptum polonistycznie”, 2013, issue 2(12), pp. 113–135.
Google Scholar

Miłosz Czesław, Traktat teologiczny, in: Druga przestrzeń, Znak, Krakow 2002, pp. 63–87.
Google Scholar

Opacka-Walasek Danuta, Czytając Herberta, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice, 2001.
Google Scholar

Siemaszko Piotr, Zmienność i trwanie. O eseistyce Herberta, Świadectwo, Bydgoszcz, 1996.
Google Scholar

Стоянов, Юрий, Другият бог. Дуалистичните религии от Античността до Катарската ерес. Trans. Л. Дуков, Кралица Маб, Sofia, 2006.
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Grigorova, M. (2019). Dyskurs herezji w literaturze polskiej po II światowej wojnie. Heretycy Herlinga i Herberta. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 451–467. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.21