Topos ogrodnika na przykładzie wiersza “Ogrodnik” Czesława Miłosza. Analiza tekstu

Autor

  • Monika Anna Noga PhD, Freiburg University (Switzerland), Faculty of Philology, Slavonic studies, Rue du Criblet 13, CH-1700 Freiburg https://orcid.org/0000-0002-8459-148X

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.20

Słowa kluczowe:

topos, topos ogrodnika, ogród, utopia, Bóg, Szatan, raj, Adam i Ewa

Abstrakt

Artykuł prezentuje szczegółową interpretację wiersza Czesława Miłosza pt. Ogrodnik. Głównym przedmiotem hermeneutycznej i strukturalnej analizy jest „topos ogrodnika”. Analiza ma na celu scharakteryzowanie toposu ogrodnika i wskazanie roli współczesnego poety i współczesnej polskiej literatury.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Monika Anna Noga - PhD, Freiburg University (Switzerland), Faculty of Philology, Slavonic studies, Rue du Criblet 13, CH-1700 Freiburg

Monika Anna Noga, dr. des., absolwentka slawistyki na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze w Niemczech, doktor slawistyki (specjalność literaturoznawstwo) Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. Autorka pracy Stanisław Brzozowski w kręgu „Kultury” paryskiej. Publikacje w „Kontekstach Kultury” i „Das Kindler Lexikon”.

Bibliografia

Letter by K. Wierzyński to T. Terlecki of 17 May 1960.
Google Scholar

Letter by K. Wierzyński to T. Terlecki of 11 October 1960.
Google Scholar

Letter by K. Wierzyński to T. Terlecki of 21 October 1960.
Google Scholar

Letter by K. Wierzyński to T. Terlecki of 2 December 1960.
Google Scholar

Miłosz Czesław, Abecadło (Mein ABC), Cracow, Wydawnictwo Literackie 2001.
Google Scholar

Miłosz Czesław, Wiersze wszystkie, Cracow, Wydawnictwo Znak 2011.
Google Scholar

Miłosz Czesław, Wiersze rozproszone (1930–1936)
Google Scholar

Miłosz Czesław, Wiersze dla opętanych?, pp. 31–32
Google Scholar

Miłosz Czesław, Collection Nieobjęta ziemia (1984)
Google Scholar

Miłosz Czesław, Raj, p. 782
Google Scholar

Miłosz Czesław, Świadomość, pp. 836–840
Google Scholar

Miłosz Czesław, Ksiądz Ch., po latach, pp. 852–856
Google Scholar

Miłosz Czesław, Teodycea, p. 878
Google Scholar

Miłosz Czesław, Collection Dalsze okolice (1991)
Google Scholar

Miłosz Czesław, Adam i Ewa, p. 978
Google Scholar

Miłosz Czesław, To (2000)
Google Scholar

Miłosz Czesław, Mój dziadek Zygmunt Kunat, pp. 1143–1144
Google Scholar

Miłosz Czesław, Wybierając wiersze Jarosława Iwaszkiewicza na wieczór jego poezji, pp. 1177–1178
Google Scholar

Miłosz Czesław, Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II, ibidem, pp. 1179–1180
Google Scholar

Miłosz Czesław, Krawat Aleksandra Wata, p. 1190
Google Scholar

Miłosz Czesław, Unde Malum, p. 1195
Google Scholar

Miłosz Czesław, Różewicz, p. 1196
Google Scholar

Miłosz Czesław, Ogrodnik, pp. 1197–1198
Google Scholar

Miłosz Czesław, Jeden i wiele, p. 1199
Google Scholar

Miłosz Czesław, Druga przestrzeń (2002)
Google Scholar

Miłosz Czesław, Na próżno, p. 1261
Google Scholar

Miłosz Czesław, Czytaliśmy w katechizmie, p. 1264
Google Scholar

Miłosz Czesław, Tak więc Ewa, p. 1266
Google Scholar

Miłosz Czesław, Wiersze ostatnie (2006)
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvmx3j3j.111

Miłosz Czesław, Antegor, p. 1346
Google Scholar

Miłosz Czesław, Sancitifetur p. 1352
Google Scholar

Miłosz Czesław, Ziemia Ulro, Cracow, Wydawnictwo Znak 2000.
Google Scholar

Bieńkowska Ewa, Przestrzeń ocalenia, „Więź” 1981, no. 3, pp. 25–41.
Google Scholar

Błoński Jan, Miłosz jak świat, Cracow, Wydawnictwo Znak 1999.
Google Scholar

Cicero, Tusculanae disputationes II 5, 13. Quotation in: Tusculanae disputationes. Gespräche in Tusculum. Deutsch und Latein, edited and translated by Ernst A. Kirfel, Stuttgart, Reclam 1997.
Google Scholar

Davidson Gustav, Słownik aniołów w tym aniołów upadłych, translated by Janusz Ruszkowski, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka 1998.
Google Scholar

Fiut Aleksander, Poezja w kręgu hermeneutyki, in: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, Jerzy Kwiatkowski (ed.), Cracow, Wydawnictwo Literackie 1985.
Google Scholar

Fiut Aleksander, Pragnienie wiary, „Tygodnik Powszechny” 2001, no. 11/12, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/60-61/fiut.html [access: 18.06.2009]
Google Scholar

Freise Mathias, Slawistische Literaturwissenschaft, with the cooperation of Katja Freise, Tübingen, Narr Verlag 2012.
Google Scholar

Freise Matthias, Vier Weisen, nach dem Text zu fragen, in: Finis coronat opus. Festschrift für Walter Kroll zum 65. Geburtstag, Göttingen 2006, pp. 71–83.
Google Scholar

Głowiński Michał, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz, Zarys teorii literatury, Warsaw, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1975.
Google Scholar

Kochanowski Jan, Fraszki, pieśni, treny, Cracow, Wydawnictwo Sowa 2000.
Google Scholar

Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Konrad Górski (ed.), Warsaw, Czytelnik 1988.
Google Scholar

Mickiewicz Adam, Wiersze, Czesław Zgorzelski (ed.), Warsaw, Czytelnik 1983.
Google Scholar

Moja astronomia, http://www.maribert.com/index.php/Teleskop.html [access: 24.08.2011]
Google Scholar

Noga Monika Anna, Zum Topos des „Gärtners” bei Leopold Staff (Ogrodnicy), „Konteksty Kultury” 2016, no. 13, 4, pp. 446–468.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/23531991KK.16.026.6765

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen. Die Weltzeitalter, translated and edited by Erich Rösch, München 1968.
Google Scholar

Бахтин, М. М., Проблемы поэтики Достоевского (1929), in: Собрание сочинений в семи томах. Vol. 6: Ред. С. Г. Бочаров, Л А. Гоготишвили. Москва 2002, pр. 7-300; čužaja reč, in: Глава пятая – Слово у Достоевского. І. Типы прозаического слова. Слово у Достоевского, pp. 203–228.
Google Scholar

Rudwin Laut Maximilian, Diabeł w legendzie i literaturze, translated by Jacek Illg, Cracow, Wydawnictwo Znak 1999.
Google Scholar

Sławiński Janusz, Słownik Terminów Literackich, edited by Janusz Sławiński, with the cooperation of Aleksandra Okopień-Sławińska, Wrocław–Warsaw–Cracow, Ossolineum 2002.
Google Scholar

Zając Roman, Szatan w Starym Testamencie, Lublin, Wyd. KUL 1998.
Google Scholar

Zych Joanna, Miłosz i poetyka wyznania, Cracow, Universitas 1994.
Google Scholar

King James Version of the Bible: Jeremiah 3, 23
Google Scholar

King James Version of the Bible: John 4, 23 --- 24
Google Scholar

King James Version of the Bible: Matthew 15, 31
Google Scholar

King James Version of the Bible: Moses / Genesis 1, 31
Google Scholar

King James Version of the Bible: Moses / Genesis 1, 26 --- 30
Google Scholar

King James Version of the Bible: Moses 2, 7
Google Scholar

King James Version of the Bible: Moses 3, 19
Google Scholar

King James Version of the Bible: Romans 5, 12 --- 15
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Noga, M. A. (2019). Topos ogrodnika na przykładzie wiersza “Ogrodnik” Czesława Miłosza. Analiza tekstu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 427–449. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.20