„Uczcijcie nąjwiększego poetę”. Wkład Józefa Ignacego Kraszewskiego w rozwój polskiej dantologii

Autor

  • Andrea F. De Carlo Prof. dr, ‘L’Orientale’ University of Naples, Department of Literary, Linguistic and Comparative Studies, Santa Maria Porta Coeli Palace, via Duomo, 219, 80138 Naples, Italy https://orcid.org/0000-0001-9116-8308

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.17

Słowa kluczowe:

Polska dantologia, Józef Ignacy Kraszewski, Dante Alighieri, Studja nad Komedją Boską

Abstrakt

Artykuł przedstawia wkład Józefa Ignacego Kraszewskiego w rozwój polskiej dantologii. Działo się to za sprawą lekcji, które Kraszewski prowadził na temat Dantego w Krakowie i Lwowie w 1867 roku, które następnie, w roku 1869, ukazały się drukiem pod tytułem: Studja nad Komedją Boską. W artykule zaprezentowano inne ówczesne opinie badaczy-dantystów oraz mniej lub bardziej krytyczne recenzje wyników badań Kraszewskiego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Andrea F. De Carlo - Prof. dr, ‘L’Orientale’ University of Naples, Department of Literary, Linguistic and Comparative Studies, Santa Maria Porta Coeli Palace, via Duomo, 219, 80138 Naples, Italy

Andrea Fernando De Carlo, prof., Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Język i Literatura Polska, Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”, Neapol, Włochy. Od 2006 do 2011 roku był profesorem kontraktowym na Wydziale Języków i Literatury Obcej przy Uniwersytecie Salento w Lecce (Włochy), gdzie prowadził zajęcia z literatury, tłumaczeń i języka polskiego. Od 2011 roku wykłada język i literaturę polską na Uniwersytecie „L’Orientale” w Neapolu. W swojej pracy naukowej koncentruje się głównie na trzech obszarach badawczych: włosko-polskich związkach literackich, tłumaczeniach poetyckich oraz krytyce tekstów. Wyniki swoich badań publikuje w czasopismach i periodykach włoskich i zagranicznych. Jednym z najnowszych jego opracowań jest projekt badawczy – analiza przekładu Boskiej Komedii Dantego w wykonaniu Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Bibliografia

Biliński Bronisław, Incontri polacco-italiani a Porta Pia: J.I. Kraszewski, W. Kulczycki, M. Konopnicka. Nel centenario di Roma capitale d’Italia 1870–1970, Wyd. PAN, Wrocław–Warsaw–Cracow–Gdańsk 1971.
Google Scholar

Biliński Bronisław, Roma antica e moderna nelle opere di Giuseppe Ignazio Kraszewski, Wyd. PAN, Wrocław–Warsaw–Cracow 1965.
Google Scholar

Bursztyńska Halina, Kraszewski Orzeszkowa Sienkiewicz. Studia i szkice, Wyd. Naukowe WSP, Cracow 1998.
Google Scholar

De Carlo Andrea Fernando, Dramat w niebie i na ziemi. Kraszewski jako krytyk Giotta w Kartkach z podróży 1858–1864, in: Drogi i bezdroża komunikacji, Piotr Bering, Grzegorz Łukomski (eds.), Wyd. Kropka J. i W. Śliwczyńscy, Gniezno 2008, pp. 185–195.
Google Scholar

De Carlo Andrea Fernando, La Divina Commedia nella Polonia del XIX secolo. Le prime traduzioni polacche del poema dantesco a confronto, in: Il Dante dei moderni. La Commedia dall’Ottocento a oggi. Saggi critici, a cura di Joanna Szymanowska, Izabela Napiórkowska, LoGisma, Firenze 2017, pp. 125–144.
Google Scholar

De Carlo Andrea Fernando, Między piekłem a niebem. Postrzeganie Boskiej Komedii Dantego przez Zygmunta Krasińskiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego, in: Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku. W dwustulecie urodzin pisarzy, Maciej Junkiert, Wiesław Ratajczak, Tomasz Sobieraj (eds.), Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2016, pp. 33–45.
Google Scholar

De Carlo Andrea Fernando, O specyfice języka J.I. Kraszewskiego w rękopisie zawierającym tłumaczenie Boskiej Komedii Dantego, in: Kraszewski i wiek XIX. Studia, idea and layout Jarosław Ławski; Anna Janicka, Krzysztof Czajkowski, Paweł Kuciński (eds.), Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Katedra Badań Filologicznych „Wschód–Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, pp. 291–309.
Google Scholar

Frąckiewicz Michał, Józef Ignacy Kraszewski w Krakowie i we Lwowie w r. 1867 i odczyty jego o Dantem. Wspomnienia z przeszłości w setną rocznicę urodzin, Nakładem Autora, Cracow 1912.
Google Scholar

Giotto. Compianto sul Cristo morto, a cura di Federico Zeri, Rizzoli, Milano 1998.
Google Scholar

Gorskij Ivan K., Kpaшeвcкийи Дaнтe, “Дaнтoвcкиe чтeния” 1968, pp. 33–52. Kraszewski Józef Ignacy, Dante (z odczytów J.I. Kraszewskiego 1867 r.), in: Kłosy i kwiaty. Książka zbiorowa w Krakowie, W Drukarni W. Kirchmayera, Cracow 1869, pp. 67–97.
Google Scholar

Kraszewski Józef Ignacy, Dante. Studja nad Komedją Bozką przez J.I. Kraszewskiego, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 1869, vol. V, p. 95–189.
Google Scholar

Kraszewski Józef Ignacy, Dante. Vorlesungen ueber die Goettliche Komoedie Gehalten in Krakau und Lemberg 1867 von J.I. Kraszewski. Ins Deutsche uebertragen von S. Bohdanowicz, Druk und Verlag von J.I. Kraszewski, Dresden 1870.
Google Scholar

Kraszewski Józef Ignacy, Pamiętniki, Wincenty Danek (ed.), Ossolineum, Wrocław 19724.
Google Scholar

La metafora in Dante, a cura di Marco Ariani, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2008.
Google Scholar

Morawski Kalikst, La dantologia polacca moderna, “Beitræge zur romanischen Philologie” 1965, no. 2 (IV), pp. 90–97.
Google Scholar

Płaszczewska Olga, „Onorate l’altissimo poeta”: Józef Ignacy Kraszewski jako komentator Dantego, in: Kraszewski: poeta i światy. Tadeusz Budrewicz, Ewa Ihnatowicz, Ewa Owczarz (eds.), Wyd. UMK, Toruń 2012, pp. 191–203.
Google Scholar

Preisner Walerian, Dante i jego dzieła w Polsce. Bibliografia krytyczna z historycznym wstępem: I. Stan badań nad Dantem w Polsce; II. Próba polskiej bibliografii dantejskiej / Dante e le sue opere in Polonia. Bibliografia critica con una introduzione storica: I. Gli studi danteschi in Polonia; II. Saggio d’una bibliografia dantesca polacca, PWN, Toruń 1957.
Google Scholar

Scartazzini Andrea Giovanni, [review] Dante, Vorlesungen ueber die Goettliche Komoedie, gehalten in Krakau und Lemberg 1867 von J.I. Kraszewski. Ins Deutsche uebertragen von S. Bohdanowicz, Dresden Druk und Verlag von J.I. Kraszewski, 1870, “Nuova Antologia” 1871, vol. 17, pp. 524–526.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

De Carlo, A. F. (2019). „Uczcijcie nąjwiększego poetę”. Wkład Józefa Ignacego Kraszewskiego w rozwój polskiej dantologii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 363–381. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.17