Tekstowe meandry. “Dziennik 1954” Leopolda Tyrmanda – problem nie tylko filologiczny

Autor

  • Dariusz Pachocki Ph.D. hab., Catholic University in Lublin, Institute of Polish Studies, Department of Textology and Editorship, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin https://orcid.org/0000-0002-1498-3648

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.09

Słowa kluczowe:

Leopold Tyrmand, rękopisy, Hoover Institution, Dziennik 1954, diarystyka, filologia, cenzura, krytyka tekstu

Abstrakt

W Instytucie Hoovera w Palo Alto przechowywana jest największa na świecie kolekcja rękopisów Leopolda Tyrmanda. Analiza tych materiałów daje podstawy do rozwiania pewnych wątpliwości dotyczących autentyczności jego Dziennika 1954. Panuje powszechne przekonanie, iż utwór ten jest oryginalnym dziennikiem, który został napisany w Polsce, co jest zgodne z prawdą. Jednak zanim został opublikowany, przeszedł różnego rodzaju modyfikacje (m.in. stylistyczne i kompozycyjne). Niezwykle ważką kwestią jest charakter zmian, na których zależało przyszłemu wydawcy. Lektura listów Tyrmanda dowodzi, że nie wszystkie modyfikacje były zgodne z jego wolą i że nie wszystkie zostały przez niego zainicjowane.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Dariusz Pachocki - Ph.D. hab., Catholic University in Lublin, Institute of Polish Studies, Department of Textology and Editorship, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Dariusz Pachocki, dr hab., prof. KUL, autor prac naukowych oraz artykułów z zakresu krytyki tekstu, krytyki literackiej i literaturoznawstwa. Edytor dzieł Edwarda Stachury, Józefa Czechowicza, Bolesława Leśmiana, Stanisława Czycza, Władysława Broniewskiego, Leopolda Tyrmanda. Za działalność edytorską dwukrotnie uhonorowany „Feniksem” przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich oraz Medalem Prezydenta Miasta Lublin. Stypendysta: Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Kościuszkowskiej.

Bibliografia

Tyrmand Leopold, Dziennik 1954, manuscript (in the Hoover Institute collections).
Google Scholar

Tyrmand Leopold, Dziennik 1954, typescript (in the Hoover Institute collections).
Google Scholar

Manuscripts of the letters from Nina Karsov to Leopold Tyrmand (in the Hoover Institute collections).
Google Scholar

Mrożek Sławomir, Tyrmand Leopold, W emigracyjnym labiryncie. Listy 1965–1982, introduction, editing, notes by D. Pachocki, afterword by Tadeusz Nyczek, Krakow 2017.
Google Scholar

Tyrmand Leopold, Dziennik 1954, London 1980.
Google Scholar

Tyrmand Leopold, Dziennik 1954, London 1985.
Google Scholar

Tyrmand Leopold, Dziennik 1954, Warsaw 1989.
Google Scholar

Tyrmand Leopold, Dziennik 1954, introduction and editing H. Dasko, Warsaw 1995.
Google Scholar

Tyrmand Leopold, “Porachunki osobiste”, Kultura 1967, issue 3, pp. 3–39.
Google Scholar

Tyrmand Leopold, “Przedmowa”, in: Tyrmand Leopold, Dziennik 1954, Warsaw 1989, pp. 11–12.
Google Scholar

Bratkowski Piotr, “Dziennik 1954–1980–1995”, Gazeta Wyborcza 1995, issue 137, p. 7.
Google Scholar

Budrowska Kamila, Zatrzymane przez cenzurę. Inedita z połowy wieku XX, IBL PAN, Warsaw 2013.
Google Scholar

Czermińska Małgorzata, “Leopold Tyrmand – głos świadka”, Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 1993, pp. 77–83.
Google Scholar

Dasko Henryk, “Tyrmand, Ameryka, ‘Dziennik’”, in: Odlot malowanego ptaka, Warsaw 2009.
Google Scholar

Dasko Henryk, “Wstęp”, in: L. Tyrmand, Dziennik 1954, introduction and editing H. Dasko, Warsaw 1995.
Google Scholar

Konwicki Tadeusz, Zorze wieczorne, Alfa, Warsaw 1991.
Google Scholar

Kowalczyk Marcin, Tyrmand karnawałowy, Universitas, Krakow 2009.
Google Scholar

Kwiatkowska Katarzyna, Gawęcki Maciej, Tyrmand i Ameryka, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
Google Scholar

Loth Roman, Podstawowo pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, IBL PAN, Warsaw 2006.
Google Scholar

Maciąg Krzysztof, “Konwicki kontra Tyrmand czyli o autentyczności ‘Dziennika 1954’”, Dekada Literacka 1993, issue 9, s. 5.
Google Scholar

Maruszewski Ryszard, Literatura polska 1939–1991, WSiP, Warsaw 1992.
Google Scholar

Niciński Konrad, “Dwie wersje ‘Dziennika 1954’ Leopolda Tyrmanda: wokół problemu tożsamości tekstu”, Pamiętnik Literacki 2006, issue 4, pp. 71–94.
Google Scholar

Nowicki Stanisław, Pół wieku czyśćca. Rozmowy z T. Konwickim, Oficyna Wydawnicza, Warsaw 1990.
Google Scholar

Piasecki Marcin, “Dwa oryginały. Spór o ‘Dziennik 1954’ Leopolda Tyrmanda”, Gazeta Wyborcza 1995, issue 132, s. 12.
Google Scholar

Szejnert Danuta, Intencja autora i interpretacja – między intencją a atencją. Teksty i parateksty, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
Google Scholar

Sztuka czytania między wierszami. Cenzura w komunikacji literackiej w Polsce w latach 1965–1989, Kamila Budrowska and Maria Kotowska-Kachel (eds.), IBL PAN, Warsaw 2016.
Google Scholar

Woźniak Marcel, Biografia Leopolda Tyrmanda. Moja śmierć będzie taka, jak moje życie, Wydawnictwo MG, Warsaw 2016.
Google Scholar

Zimand Roman, Wojna i spokój, Polonia Book Found, London 1984.
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Pachocki, D. (2019). Tekstowe meandry. “Dziennik 1954” Leopolda Tyrmanda – problem nie tylko filologiczny. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 165–182. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.09