Archiwum pisarskie Włodzimierza Odojewskiego w świetle krytyki genetycznej. Rekonesans

Autor

  • Jędrzej Krystek M.A., Adam Mickiewicz University Poznań, Faculty of Polish and Classical Philology, Institute of Polish Philology, Department of Literature of Romanticism, ul. Fredry 10, 61-712 Poznań https://orcid.org/0000-0001-5690-8948
  • Jolanta Nawrot M.A., Adam Mickiewicz University Poznań, Faculty of Polish and Classical Philology, Institute of Polish Philology, Department of Literature of Romanticism, ul. Fredry 10, 61-712 Poznań https://orcid.org/0000-0002-4500-2806
  • Dagmara Nowakowska M.A., Adam Mickiewicz University Poznań, Faculty of Polish and Classical Philology, Institute of Polish Philology, Department of Literature of Romanticism, ul. Fredry 10, 61-712 Poznań https://orcid.org/0000-0001-9941-901X

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.07

Słowa kluczowe:

Włodzimierz Odojewski, edytorstwo, krytyka genetyczna, tekstologia, przed-tekst, Poznań, archiwum pisarskie

Abstrakt

Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje prezentację zbiorów Archiwum Włodzimierza Odojewskiego w Poznaniu i refleksję nad metodą twórczą pisarza, a druga przedstawia zarys perspektyw badawczych w dziedzinie krytyki genetycznej, które otwierają zgromadzone w tymże archiwum materiały. Autorzy zastanawiają się nad tym, jak można badać maszynopisy i rękopisy pisarza oraz jak powinno się opracowywać je edytorsko, mając na uwadze indywidualny sposób pracy Odojewskiego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Jędrzej Krystek - M.A., Adam Mickiewicz University Poznań, Faculty of Polish and Classical Philology, Institute of Polish Philology, Department of Literature of Romanticism, ul. Fredry 10, 61-712 Poznań

Jędrzej Krystek, mgr, urodził się i mieszka w Poznaniu. Absolwent poznańskiej Polonistyki, słuchacz Wydziałowego Studium Doktoranckiego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Instytucie Filologii Polskiej, członek Zakładu Literatury Romantyzmu. Autor szkiców interpretacyjnych i artykułów analitycznych. Publikował m.in. w „Czasie Kultury”, „Ars Inter Culturas”, „Arteonie” oraz tomach zbiorowych. Uczestnik kilku projektów regionalistyczno-biograficznych na terenie Wielkopolski. Przygotowuje dysertację doktorską o mistycyzmie Juliusza Słowackiego jako przejawie Lebensphilosophie.

Jolanta Nawrot - M.A., Adam Mickiewicz University Poznań, Faculty of Polish and Classical Philology, Institute of Polish Philology, Department of Literature of Romanticism, ul. Fredry 10, 61-712 Poznań

Jolanta Nawrot, mgr, doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka poznańskiej polonistyki. Przygotowuje rozprawę doktorską Krytyka artystyczna i publicystyka Włodzimierza Odojewskiego na podstawie materiałów archiwalnych Radia Wolna Europa (lata 70.–90. XX wieku) pod opieką naukową prof. dr hab. Agnieszki Rydz. Interesuje się literaturą polską XX i XXI wieku, w szczególności twórczością Włodzimierza Odojewskiego oraz poezją najnowszą.

Dagmara Nowakowska - M.A., Adam Mickiewicz University Poznań, Faculty of Polish and Classical Philology, Institute of Polish Philology, Department of Literature of Romanticism, ul. Fredry 10, 61-712 Poznań

Dagmara Nowakowska, dr, dokumentalista, pracuje w Archiwum Włodzimierza Odojewskiego przy Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie od 2011 roku opracowuje spuściznę literacką pisarza. Autorka rozprawy doktorskiej Indie romantyków. Z recepcji Indii w epoce polskiego romantyzmu. Interesuje się życiem polskiej powojennej emigracji intelektualnej, historią europejskiej indologii, biografistyką i regionalistyką literacką. Współpracuje z Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym. Publikowała w czasopismach naukowych (m. in. „Studia Norwidiana”, „Pamiętnik Literacki”) i w tomach zbiorowych. Jest współautorką literackiego przewodnika Na tropach Adama Mickiewicza w Wielkopolsce.

Bibliografia

Bereś Stanisław, Odojewski Włodzimierz, [interview], https://www.youtube.com/watch?v=9ELIcW12q-4 [accessed on: 3.11.2017]
Google Scholar

Fabianowski Andrzej, Konwicki. Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych, Universitas, Krakow 1999.
Google Scholar

Gennete Gèrard, Paratexts. Thresholds of interpretation, trans. Jane E. Lewin, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
Google Scholar

Lacoue-Labarthe Philippe, “Echo podmiotu”, in: Lacoue-Labarthe Philippe, Typografie, trans. Jakub Momro, Andrzej Zawadzki, Universitas, Krakow 2014, pp. 117–203.
Google Scholar

Macksey Richrad, “Pausing on the threshold”, in: Gennete Gérard, Paratexts. Thresholds of interpretation, Cambridge University Press, Cambridge 1997, pp. 9–25.
Google Scholar

Masłoń Kazimierz, “To samo dno. Wywiad z Włodzimierzem Odojewskim”, Wyspa 2007, nr 2 http://kwartalnikwyspa.pl/to-samo-dno-rozmowa-z-wlodzimierzem-odojewskim/ [accessed on: 10.11.2017]
Google Scholar

Tomaszewska Wiesława, Metafizyczne i religijne. Problem subtematu w dziele literackim na przykładzie prozy kresowej Włodzimierza Odojewskiego, Wydawnictwo UKSW, Warsaw 2011.
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Krystek, J., Nawrot, J., & Nowakowska, D. (2019). Archiwum pisarskie Włodzimierza Odojewskiego w świetle krytyki genetycznej. Rekonesans. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 131–145. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.07