„Cofnąć bieg rzeki / bieg życia / oto moje posłanie”. O wierszach Wincentego Różańskiego

Autor

  • Marek Nalepa Ph.D. hab., Professor of the University of Rzeszów, Institute of Polish Studies and Journalism, ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów https://orcid.org/0000-0001-9632-1033

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.06

Słowa kluczowe:

Wincenty Różański, poezja, Edward Stachura, Grzegorz Ratajczyk, matka, religia, flâneur, Mosina, Poznań

Abstrakt

Artykuł jest próbą omówienia najważniejszych cech poezji Wincentego Różańskiego z ostatnich lat jego aktywności twórczej. Jest to literatura silnie zsubiektywizowana, manifestująca katolickość poety, zawierzenie Najświętszej Marii Pannie, z drugiej strony podejmująca tematykę życia codziennego, rutynowych zachowań i czynności. Dokonano ponadto charakterystyki wierszy poety poznańskiego pod względem ich relacji dialogowych i stylizacyjnych w stosunku do innych tekstów kultury, szczególnie malarstwa Grzegorza Ratajczyka oraz prozy i poematów Edwarda Stachury.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Marek Nalepa - Ph.D. hab., Professor of the University of Rzeszów, Institute of Polish Studies and Journalism, ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

Marek Nalepa, dr hab., prof. UR, historyk i krytyk; najważniejszym tematem jego prac badawczych jest kultura literacka lat 1795–1822; autor, współautor, redaktor naukowy i współredaktor 18 książek.

Bibliografia

Balbus Stanisław, Między stylami, Universitas, Krakow 2006.
Google Scholar

Beczek Jakub, “Edward Stachura, Listy do Wincentego Różańskiego”, Twórczość 2017, issue 1, pp. 62–87.
Google Scholar

Borkowska Grażyna, “Edward Stachura: Nie wszystko jest poezją”, in: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie, Alina Brodzka, Lidia Burska (eds.), IBL PAN, Warsaw 1995, pp. 115–129.
Google Scholar

Buchowski Marian, Buty Ikara. Biografia Edwarda Stachury, Iskry, Warsaw 2014.
Google Scholar

Buchowski Marian, Stachura. Biografia i legenda, Magnes, Opole 1992.
Google Scholar

Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr, Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2000.
Google Scholar

Katalog rękopisów Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego, vol. 4, edited by Regina Kurewicz and Alicja Przybyszewska, Biblioteka Raczyńskich, Poznań 2016, ref. DL/408 – DL/511.
Google Scholar

Kępiński Piotr, Sikorski Andrzej, „Któż to opisze, któż to uciszy”. Rozmowy z Wincentym Różańskim, Wydawnictwo Obserwator, Poznań 1997.
Google Scholar

Kołodziej Ryszard, “Podzwonne dla Wincentego Różańskiego”, Fraza 2016, issue 3 (93), pp. 319–321.
Google Scholar

Kołodziej Ryszard, “Wędrowiec do Szeol”, Fraza 2006, issue 1–2, pp. 46–50.
Google Scholar

Magryś Roman, “Syn bogini. Wincenty „Witek” Różański – monografia liryczna poety z Mosiny”, Bibliotekarz Podlaski 2017, issue 2 (35), pp. 223–230.
Google Scholar

Malczewski Marcin, “O kilku wierszach na temat własnej śmierci. O poezji Wincentego Różańskiego”, Topos 2009, issue 1/2, pp. 15–18.
Google Scholar

Markiewicz Henryk, “Odmiany intertekstualności”, Ruch Literacki 1988, issue 4/5, pp. 245–263.
Google Scholar

Marx Jan, Legendarni i tragiczni. Eseje o polskich poetach przeklętych, Wydawnictwo Alfa-Wero, Warsaw 2000.
Google Scholar

Nalepa Marek, Setlak Wiesław, „Syn bogini”. Wincenty „Witek” Różański, Wydawnictwo Edytorial, Poznań 2015.
Google Scholar

Nizołek Andrzej, “Różański. Wspomnienie”, Gazeta Wyborcza (Poznań) 2010, issue 11.
Google Scholar

Niziołek Andrzej, “Wincenty Różański – półświęty z Ostrobramskiej”, in: Poznaniacy. Portretów trochę i kopa, J. Grzegorczyk (ed.), Poznań 1997.
Google Scholar

Nycz Ryszard, “Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy”, Pamiętnik Literacki 1990, col. 2, pp. 95–116.
Google Scholar

Pędzioł Grzegorz, “‘Na razie, Witek, w próżni kołujemy ze ściśniętą krtanią’. Różański i Stachura”, Twórczość 2011, issue 10.
Google Scholar

Pędzioł Grzegorz, “O twórczości Wincentego Różańskiego”, Twórczość 2012, issue 5.
Google Scholar

Pędzioł Grzegorz, “Wszystko jest poezją. O motywie poety i poezji w twórczości Wincentego Różańskiego”, Migotania, Przejaśnienia 2010, issue 4, pp. 29–30.
Google Scholar

Pieszczachowicz Jan, “Edward Stachura – łagodny buntownik”, Twórczość 1994, issue 12, pp. 52–73.
Google Scholar

Przybyszewska Alicja, “Archiwum literackie Wincentego Różańskiego w świetle założeń krytyki genetycznej” Biblioteka 2017, issue 21 (30), pp. 101–122.
Google Scholar

Ratajczyk Grzegorz, Malować. Monografia subiektywna, Faculty of Painting and Drawing, University of the Arts Poznań, Poznań 2015.
Google Scholar

Sokołowska Barbara, “‘Kto ciebie dogoni strumieniu…’ Rzecz o Wincentym Różańskim”, Topos 2016, issue 4 (149), pp. 178–179.
Google Scholar

Sterna-Wachowiak Sergiusz, “Poezja jest wszystko” [afterword], in: W. Różański, Ręce Marii Magdaleny, Ars Nova, Poznań 2000, pp. 67–69.
Google Scholar

Trziszka Zygmunt, “Edwarda Stachury zmagania z samym sobą. (Próba psychografii)”, Miesięcznik Literacki 1983, issue 7, pp. 30–37.
Google Scholar

Złotnicka M., “Ostatni z przeklętych”, Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo 2017, issue 7/8.
Google Scholar

Żukowski Tadeusz [afterword], in: W. Różański, Wędrujemy do Szeol. Wiersze wybrane, selection and organisation R. Bąk, Poznań 2001, pp. 121–1391.
Google Scholar

Żukowski Tadeusz, “‘W łunach miasta paliłem korzenie’. O poezji Wincentego Różańskiego”, Czas Kultury 2000, issue 6, pp. 70–75.
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Nalepa, M. (2019). „Cofnąć bieg rzeki / bieg życia / oto moje posłanie”. O wierszach Wincentego Różańskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 99–130. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.06