Potęga niemocy, czyli bowaryzm ułomny w „Dworze w Ulloa” Emilii Pardo Bazán

Autor

  • Marcin Kołakowski Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Zakład Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego, ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.49.06

Słowa kluczowe:

The House of Ulloa, Emilia Pardo Bazán, bovarysme, 19th century Spanish narrative, aboulia

Abstrakt

The House of Ulloa (1886) is considered the most significant work of Emilia Pardo Bazan, who is said to have introduced Zola’s naturalism into the Spanish narrative. Although some of its characters show direct affinity with the bovarist psychological model (dreaminess, disappointment with reality, and unrealistic expectations), this particular aspect of the novel –a masterpiece of the 19th century Spanish literature – has not yet been researched, even within the Spanish-speaking literary criticism. The comparatist perspective of the present study required a closer look at some elements of the diegesis: space, customs represented by the secondary characters and the inner world of the main characters. The primary aims of the paper are to juxtapose Flaubert’s mentality models with those in The House of Ulloa, consider the specificity of the bovarist model as shown in the classic as well as to demonstrate that this peculiar take on the Emma Bovary syndrome enriches the symbolic dimension of the novel and represents the symptomatic state of mind of the Spanish at the end of the 19th century.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Marcin Kołakowski - Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Zakład Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego, ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa

Dr Marcin Kołakowski, literaturoznawca, kulturoznawca, iberysta, zajmuje się najnowszą powieścią hiszpańską, zachodnioeuropejską i amerykańską, wpływem nowych technologii i środków przekazu na powieść, teorią powieści oraz związkami pomiędzy teorią architektury i literatury. Ukończył Studia Filologiczno-Kulturoznawcze na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego obszaru językowego. Studia doktoranckie odbył na wydziale Teorii Literatury na Uniwersytecie w Grenadzie. Jego rozprawa doktorska zatytułowana Architektura współczesnej powieści hiszpańskiej: 2006–2014 została obroniona w ramach międzynarodowego programu studiów doktoranckich (cotutelle), dzięki czemu dr Kołakowski posiada podwójny tytuł doktorski - Uniwersytetu w Granadzie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest obecnie adiunktem w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach Zakładu Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego prowadzi zajęcia z literatury i wstępu do literaturoznawstwa. Dziedziny jego zainteresowań to: narratologia i teoria literatury; teoria emocji, teoria miłości, queer studies i gender studies; teoria architektury i historia malarstwa europejskiego i amerykańskiego. Adres mailowy: marcin.kolakowski@gazeta.pl.

Bibliografia

Alas „Clarín” Leopoldo, Ensayos y revistas: 1888–1892, Manuel Fernández Lasanta, Madryt 1892.
Google Scholar

Alas „Clarín” Leopoldo, Nueva Campaña, Editorial Lumen, Barcelona 1990.
Google Scholar

Allen Robert, Les adjectifs-clefs de «Madame Bovary», „Les Amis de Flaubert” 1968, nr 33, s. 16.
Google Scholar

Baczyńska Beata. Historia literatury hiszpańskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2014.
Google Scholar

Choisy Maryse, Le Bovarysme de l’idéal du moi et de la libido narcissique, „Psyché” 1949, nr 33, s. 562–580.
Google Scholar

Correa Gustavo, El bovarysmo y la novela realista española, „Anales galdosianos” 1982, nr 17, s. 25–32.
Google Scholar

Ferreras Savoye Daniel, Homosexual desire and gender bending in Pardo Bazán’s «Los pazos de Ulloa», „La Tribuna: cuadernos de estudios da Casa Museo Emilia Pardo Bazán” 2009, nr 7, s. 261–276.
Google Scholar

Gaultier Jules de, Le Bovarysme, Mercure de France, Paryż 1902.
Google Scholar

Génil-Perrin Georges, Les paranoïaques, Maloine, Paryż 1926.
Google Scholar

Genil-Perrint Georges i Madeleine Lebreuil, Don Quichotte paranoiaque et le Bovarysme de Don Quichotte, „Mercure de France” 1935, nr 262, s. 45–57.
Google Scholar

Giné Janer Marta, Les traductions de Flaubert en Espagne: esquisse d’un tableau, „Flaubert” 2011, nr 6, http://flaubert.revues.org/1654 [dostęp: 14.08.2017].
Google Scholar

Heistein Józef, Historia literatury francuskiej. Od początków do czasów najnowszych, Ossolineum, Wrocław 1997.
Google Scholar

Holm Helge Vidar, Moeurs de province: Essai d’analyse bakhtinienne de Madame Bovary, Peter Lang, Bern 2011.
Google Scholar

Lacan Jacques, Écrits, Seuil, Paris 1966.
Google Scholar

Lafarga Francisco, Sobre la recepción de la literatura francesa en España, „Revista de Filología Francesa” 1995, nr 8, s. 31–47.
Google Scholar

Lourenço António Apolinário, De Eça a Pardo Bazán: o pecado do padre Julián, w: Uma coisa na orden das coisas. Estudos para Ofélia Paiva Monteiro, red. C. Clary, J.A. Cardoso Bernardez, M.H. Santana, Coimbra University Press, Coimbra 2012, s. 77–87.
Google Scholar

Macé Marielle, Façons de lire, manières d’être, Gallimard, Paris 2011.
Google Scholar

Mayoral Marina, Actividades en torno a «Los pazos de Ulloa», w: Emilia Pardo Bazán, Los pazos de Ulloa, red. M. Mayoral, Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona 2015, s. 358–390.
Google Scholar

Mayoral Marina, El tema del amor en las novelas de los Pazos, w: Estudios sobre «Los pazos de Ulloa»”, red. M. Mayoral, Cátedra, Madryt 1988, s. 37–50.
Google Scholar

Pardo Bazán Emilia, Cuestión palpitante. Obras completas, t. 1, Imprenta de A. Pérez Dubrull, Madryt 1891.
Google Scholar

Pardo Bazán Emilia, Dwór w Ulloa, przekł. H. Igalson-Tygielska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984.
Google Scholar

Pontmartin Armand de, Souvenirs d’un vieux critique, t. 5, Calmann-Lévy, Paryż 1884.
Google Scholar

Río Ángel del, Historia literatury hiszpańskiej, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.
Google Scholar

Rojas Yedra Rubén, Ideología y estética en «Los pazos de Ulloa», „Revista de Filología” 2017, nr 35, s. 251–267.
Google Scholar

Shade Venegas Jessica, Gendered Spaces: Marriage and the Limits of Civilization in Emilia Pardo Bazán’s «Los pazos de Ulloa», „Revista hispánica moderna” 2013, nr 66 (1), s. 29–42.
Google Scholar

Sinclair Alison, The regional novel, w: Cambridge Companion to Spanish Novel, red. H. Turner, A. López de Martínez, Cambridge University Press, Nowy Jork 2003, s. 49–64.
Google Scholar

Stukas Arthur A. i Clary Ernest G., Altruism and Helping Behavior, w: Encyclopedia of Human Behavior, t. 1, red. V.S. Ramachandran, Academic Press (Elsver), Londyn 2012, s. 100–107.
Google Scholar

Valera Juan, Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas, Tello, Madryt 1887.
Google Scholar

Varela Jácome Benito, Introducción, w: Emilia Pardo Bazán La Tribuna, red. B. Varela Jácome, Cátedra, Madryt 1995, s. 9–56.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-04-09

Jak cytować

Kołakowski, M. (2019). Potęga niemocy, czyli bowaryzm ułomny w „Dworze w Ulloa” Emilii Pardo Bazán. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 49(3), 101–122. https://doi.org/10.18778/1505-9057.49.06

Numer

Dział

Articles