Białe krematorium oczami krakowskiego dziennikarza. Książka o Kołymie Anatola Krakowieckiego

Autor

  • Monika Najdowska Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego; ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.47.08

Słowa kluczowe:

Anatol Krakowiecki, The Book on Kolyma, Kolyma, Soviet concentration camp

Abstrakt

Anatol Krakowiecki is the author of The Book on Kolyma – the memoirs from his stay in the Soviet concentration camp. The article introduces a profile of the author and of the most significant works of the Polish Gulag literature – its perception, contents and ideological message.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Applebaum Anne, Gułag, przeł. Jakub Urbański, Świat Książki, Warszawa 2005.
Google Scholar

Bocheński Józef M., Sto zabobonów, Philed, Kraków 1992.
Google Scholar

Bolecki Włodzimierz, Ostatnia rozmowa (O „Innym świecie”), w: Bolecki Włodzimierz, „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Universitas, Kraków 2007, s. 322–344.
Google Scholar

Ciwkacz Olga, Anatol Krakowiecki i jego „Książka o Kołymie”, w: Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w II Rzeczypospolitej. Wojskowość, bezpieczeństwo, społeczeństwo, kultura, red. nauk.Mariusz Kardas, Adam A. Ostanek, Piotr Semków, Warszawa–Stanisławów 2016, s. 209–220.
Google Scholar

Ciwkacz Olga, Turysta, „Новая Польша” 2008, nr 6, 42–43.
Google Scholar

Czaplejewicz Eugeniusz, Polska literatura łagrowa, PWN, Warszawa 1992.
Google Scholar

Danilewicz-Zielińska Maria, Szkice o literaturze emigracyjnej, Ossolineum, Wrocław 1992.
Google Scholar

Ginzburg Eugenia, Stroma ściana, przeł. Andrzej Mandalian, Czytelnik, Warszawa 1990.
Google Scholar

Heller Michał, Przedmowa do pierwszego wydania rosyjskiego, w: Szałamow Warłam, Opowiadania kołymskie, t. 1, Atext, Gdańsk 1991, s. 7–16.
Google Scholar

Herling-Grudziński Gustaw, Dziennik pisany nocą 1973–1979, Res Publica, Warszawa 1990.
Google Scholar

Kiełkowski Roman, Podgórze dzielnica zapomniana, w: Kopiec wspomnień, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964.
Google Scholar

Krakowiecki Anatol, Książka o Kołymie, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2014.
Google Scholar

Krakowiecki Anatol, Książka o Kołymie (fragmenty, część pierwsza), „Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK” [online] 2016, nr 1, s. 46–65, http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/wp-content/uploads/2012/11/kwartalnik-1-78-20161.pdf [dostęp: 12.02.2017].
Google Scholar

Krakowiecki Anatol, Książka o Kołymie (fragmenty, część 2), „Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK” [online] 2016, nr 2, s. 31–60, http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/wp-content/uploads/2012/11/kwartalnik-2-79-20161.pdf [dostęp: 12.02.2017].
Google Scholar

Levi Primo, Czy to jest człowiek, przeł. Halszka Wiśniowska, przedm. Israel Gutman, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu, Książka i Wiedza, Warszawa–Oświęcim 1996.
Google Scholar

Lisiewicz Piotr, Najgłówniejszy właściciel Krakowa, „Nowe Państwo” 2014, nr 7, 36–41.
Google Scholar

Nowakowski Zygmunt, Literatura zsyłkowa, „Wiadomości” [Londyn] 1950, nr 5/6, s. 1.
Google Scholar

Pipes Richard, Rewolucja rosyjska, przeł. Tadeusz Szafar, PWN, Warszawa 1994.
Google Scholar

Sariusz-Skąpska Izabela, Polscy świadkowie GUŁagu. Literatura łagrowa 1939–1989, Universitas, Kraków 2002.
Google Scholar

Siewierski Henryk, Spotkanie narodów, Instytut Literacki, Paryż 1984.
Google Scholar

Skarga Barbara, Świadectwo „Innego świata”, „Kultura Niezależna” 1986, nr 19, s. 41–49.
Google Scholar

Stefanowski Roman, Anatol Krakowiecki – krakowski kołymiak, „Dekada Literacka” 1993, nr 3, s. 3, 10.
Google Scholar

Sucharski Tadeusz, Literatura Holocaustu i literatura Gułagu? Literatura doświadczenia totalitarnego!, „Słupskie Prace Filologiczne. Filologia Polska” 2007, nr 5, s. 94–118.
Google Scholar

Sucharski Tadeusz, Polskie poszukiwania „innej” Rosji, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2008.
Google Scholar

Święch Jerzy, Literatura polska w latach II wojny światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Google Scholar

Taylor Nina, Proza zsyłkowa, w: Literatura emigracyjna 1939–1989, red. Józef Garliński, Zdzisław Jagodziński, Józef Olejniczak, t. 1, Śląsk, Katowice 1993.
Google Scholar

Taylor-Terlecka Nina, Śmiech po Kołymie, „Новая Польша” 2008, nr 6, 36–41.
Google Scholar

Tołczyk Dariusz, Gułag w oczach Zachodu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009.
Google Scholar

Zamorski Kazimierz, Książka o Kołymie, „Kultura” [Paryż] 1950, nr 2/3, s. 235–237.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-05-25

Jak cytować

Najdowska, M. (2018). Białe krematorium oczami krakowskiego dziennikarza. Książka o Kołymie Anatola Krakowieckiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 47(1), 105–120. https://doi.org/10.18778/1505-9057.47.08