Georges Didi-Huberman, Kora, Otto Dov Kulka, Pejzaże metropolii śmierci – jako eseje lagrowe? Wyobraźnia i pamięć formuł tytułowych wobec formuły anus mundi

Autor

  • Katarzyna Kuczyńska-Koschany Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Badań nad Tradycją Europejską, ul. Fredry 10, 61‑701 Poznań

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.47.09

Słowa kluczowe:

Lager essay, formula anus mundi, post-imagination, post-memory, Georges Didi-Huberman, Otto Dov Kulka, Wiesław Kielar

Abstrakt

The article is an attempt at interpretation of two essays, which may be called „lager” essays. These are Bark written by G. Didi-Huberman and Landscapes of the Metropolis of Death written by O.D. Kulka, their books are deeply related as the negation or at least as the questioning of the title of autobiographical book Anus mundi written by W. Kielar. Both authors do not describe Nazi concentration camp as „the anus of the world”. Their imagination is a post-imagination, their memory is a post-memory. In her paper Kuczyńska-Koschany considers the condition of the essay as quasi-genre after the Holocaust, after the genocide and in reference to the experience of a lager.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Améry Jean, O starzeniu się. Bunt i rezygnacja. Podnieść na siebie rękę. Dyskurs o dobrowolnej śmierci, przeł. i przedm. opatrzył Bogdan Baran, Czytelnik, Warszawa 2007.
Google Scholar

Améry Jean, Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, przeł. Ryszard Turczyn, posł. opatrzył Piotr Weiser, Homini, Kraków 2007.
Google Scholar

Bartelski Lesław Marian, Cień wojny. Eseje, Czytelnik, Warszawa 1983.
Google Scholar

Blanchot Maurice, Niezniszczalne. Być Żydem, przeł. Wanda Błońska, „Literatura na Świecie” 1996, nr 10, s. 59–68.
Google Scholar

Claude Lanzmann, Le non-lieux de la mémoire, w: Au sujet de Shoah, le film de Claude Lanzmann, red. Bernard Cuau, Belin, Paris 1990, s. 280–293.
Google Scholar

Claude Lanzmann’s „Shoah”. Key Essays, red. Stuart Liebman, Oxford University Press, New York 2007.
Google Scholar

Conrad Joseph, Jądro ciemności, przeł. Jędrzej Polak, posł. opatrzył Przemysław Czapliński, Vesper, Poznań 2009.
Google Scholar

Conrad Joseph, Jądro ciemności, przeł. Magda Heydel, Znak, Kraków 2011.
Google Scholar

Czapliński Przemysław, Nie-miejsce [hasło] w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, współpraca Joanna Kalicka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 270–272.
Google Scholar

Didi-Huberman George, Obrazy mimo wszystko, przekł. Mai Kubiak Ho-Chi, Universitas, Kraków 2008.
Google Scholar

Gajewska Agnieszka, Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
Google Scholar

Jedlicki Jerzy, Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone, w: Dzieło literackie jako źródło historyczne, pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Sławińskiego, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 344–371.
Google Scholar

Kępiński Antoni, Refleksje oświęcimskie, wybór i wstęp Zdzisław Jan Ryn, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
Google Scholar

Kielar Wiesław, Anus mundi, wyd. 3, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.
Google Scholar

Kulka Otto Dov, Pejzaże metropolii śmierci. Rozmyślania o pamięci i wyobraźni, przeł. Michał Szczubiałka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014.
Google Scholar

Morawiec Arkadiusz, Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009.
Google Scholar

Snyder Timothy, Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie, przekł. Bartłomiej Pietrzyk, Znak Horyzont, Kraków 2015.
Google Scholar

Sofsky Wolfgang, Ustrój terroru. Obóz koncentracyjny, przekł. Małgorzata Łukasiewicz, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2016.
Google Scholar

Ubertowska Aleksandra, Holokaust. Auto(tanato)grafie, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014.
Google Scholar

Wojdowski Bogdan, Judaizm jako los, „Puls” 1993, nr 3, s. 61–78.
Google Scholar

Zimand Roman, Diarysta Stefan Ż., Ossolineum, Wrocław 1990.
Google Scholar

Zonik Zygmunt, Anus belli. Ewakuacja i wyzwolenie hitlerowskich obozów koncentracyjnych, PWN, Warszawa 1988.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-05-25

Jak cytować

Kuczyńska-Koschany, K. (2018). Georges Didi-Huberman, Kora, Otto Dov Kulka, Pejzaże metropolii śmierci – jako eseje lagrowe? Wyobraźnia i pamięć formuł tytułowych wobec formuły anus mundi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 47(1), 121–133. https://doi.org/10.18778/1505-9057.47.09