Skaza na portrecie – postać Zofii Kossak w relacjach byłych więźniarek Birkenau

Autor

  • Justyna Kowalska-Leder Uniwersytet Warszawski; Instytut Kultury Polskiej, Zakład Historii Kultury, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przemieście 26/28

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.47.07

Słowa kluczowe:

KL Auschwitz-Birkenau, Zofia Kossak, postwar accounts by female prisoners, Tadeusz Borowski

Abstrakt

This article analyzes how the postwar accounts by female prisoners of Birkenau presented the character of Zofia Kossak, the famous writer and the activist of the Polish Underground State. The accounts are held today in the Archives of the Auschwitz-Birkenau State Museum and were hitherto unpublished. They shows Zofia Kossak in an unheroic way, contrary to the published testimonies of her camp experience. The accounts are reminiscent of the famous article Alice’s Adventures in Wonderland published by Tadeusz Borowski in 1947.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Kurzelowa Eugenia, „Oświadczenia” 1963, t. 36.
Google Scholar

Mann Irena, „Oświadczenia” 1998, t. 143.
Google Scholar

Oyrzyńska Maria, „Oświadczenia” 1982, t. 98.
Google Scholar

Rachwałowa Stanisława, „Oświadczenia” 1970, t. 69.
Google Scholar

Slisz-Oyrzyńska Maria, „Oświadczenia” 1980, t. 94.
Google Scholar

Wojnar-Sujecka Janina, „Oświadczenia” 1995, t. 130.
Google Scholar

Borowski Tadeusz, Alicja w krainie czarów, „Pokolenie” 1947, nr 1, s. 9.
Google Scholar

Borowski Tadeusz, Wspomnienia. Wiersze. Opowiadania, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.
Google Scholar

Buryła Sławomir, Na antypodach tradycji literackiej. Wokół „sprawy Borowskiego”, „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 4, s. 99–123.
Google Scholar

Drewnowski Tadeusz, Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.
Google Scholar

Komar Michał, Bartoszewski Władysław, Skąd pan jest? Wywiad rzeka, Świat Książki, Warszawa 2006.
Google Scholar

Kossak Zofia, Z otchłani, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.
Google Scholar

Kulesza Dariusz, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944–1948, Trans Humana, Białystok 2006.
Google Scholar

Pałaszewska Mirosława, Zofia Kossak w latach II wojny światowej, „Niepodległość i Pamięć” 1995, nr 3, s. 49–94.
Google Scholar

Stanzel Franz, Typowe formy powieści, przekł. Ryszard Handke, w: Teorie form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym, red. Ryszard Handke, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980, s. 237–297.
Google Scholar

Werner Andrzej, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, Czytelnik, Warszawa 1971.
Google Scholar

Zofia Kossak, red. Mirosława Pałaszewska, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Fundacja Archiwum Polski Podziemnej 1939–1956, Warszawa 1992.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-05-25

Jak cytować

Kowalska-Leder, J. (2018). Skaza na portrecie – postać Zofii Kossak w relacjach byłych więźniarek Birkenau. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 47(1), 93–103. https://doi.org/10.18778/1505-9057.47.07