Hybrid forms of entertainment in the media

Autor

  • Paulina Czarnek-Wnuk Chair of Journalism and Social Communication, Faculty of Philology, University of Lodz

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.43.05

Słowa kluczowe:

media, entertainment, hybrid

Abstrakt

The media environment is an extremely variable universe where every now and again we can observe the emergence of new phenomena. Many of those form through blending of often rather different and distant areas. As a result, there emerge hybrid forms, which are not entirely established or completely defined. This article is focussed on those kinds of mixed types based on media entertainment, e.g. infotainment, edutainment, politainment, politicotainment, docutainment etc., which can be observed in the means of mass communication. The goal of the study was to define their essence, their distinctive features, and to indicate the place of those hybrid forms within the media discourses being carried on today.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Adamski A., “Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2012.
Google Scholar

Albińska K., “Poranna audycja radiowa jako hybryda megagatunkowa”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun 2017.
Google Scholar

Bates S., Ferri A.J., “What’s Entertainment? Notes Toward Definition”, Studies in Popular Culture 2010, Issue 33.1, p. 1–20.
Google Scholar

Baudrillard J., “Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury”, transl. by S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warsaw 2006.
Google Scholar

Bogunia-Borowska M., “Telewizyjny entertainment – analiza procesu komercjalizacji telewizyjnej oferty programowej na przykładzie polskich stacji telewizyjnych”, in: “Stawanie się społeczeństwa. Szkice oferowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej”, A. Flis (ed.), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Cracow 2006, p. 293–318.
Google Scholar

Caillois R., “Żywioł i ład”, transl. by A. Tatarkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 1973.
Google Scholar

Dąbała J., “Media i dziennikarstwo. Aksjologia – warsztat – tożsamość”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Cracow 2014.
Google Scholar

Dąbrowska-Cendrowska O., “Guidetainment w polskich mediach – analiza zjawiska na wybranych przykładach”, Media i Społeczeństwo 2015, Issue 5, pp. 35–53.
Google Scholar

Duszak M., “Centra, hybrydy i zmiana społeczno-dyskursywna”, Oblicza Komunikacji 2012, Issue 5, pp. 18–20.
Google Scholar

Fras J., “O pojmowaniu infotainmentu i nadmiernej rozrywkowości mediów masowych we współczesnym medioznawstwie”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2013, Issue 1, pp. 7–32.
Google Scholar

Fras J., “Podstawy identyfikacji typologii wypowiedzi w mediach masowych”, in: “Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji”, E. Kulczycki, M. Wendland (eds.), Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznan 2012, pp. 13–29.
Google Scholar

Godzic W., “Telewizja i jej gatunki. Po ‘Wielkim Bracie’”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Cracow 2004.
Google Scholar

Gorer G., “Pornografia śmierci”, Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja 1979, Issue 3 (45), pp. 197–203.
Google Scholar

Grochowski G., “Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza”, Wydawnictwo Funna, Wroclaw 2000.
Google Scholar

Hanus A., “Wariantywność gatunkowa w ujęciach kontrastywnych na przykładzie wybranych polskich i niemieckich tabloidów”, Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs 2014, Issue 7, p. 197–218.
Google Scholar

Huizinga J., “Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury”, transl. by M. Kurecka, W. Wirpsza, Wydawnictwo Czytelnik, Warsaw 1998.
Google Scholar

“Hybryda”, in: “Słownik języka polskiego”, M. Bańko (ed.), 2nd edition, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2007, p. 106.
Google Scholar

“Hybryda”, in: “Słownik wyrazów obcych”, L. Wiśniakowska (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2007, p. 154.
Google Scholar

Jagodziński T., “Przekleństwo info-rozrywki”, Znak 2002, Issue 2, pp. 5–12.
Google Scholar

Klimek J., Nowak M., “Język nowej (?) publicystyki religijnej”, in: “Język nowych mediów”, K. Michalewski (ed.), Wydawnictwo Primum Verbum, Lodz 2012, pp. 302–317.
Google Scholar

Kriesi H., Lavenex S., Esser F., Matthes J., Bühlmann M., Bochsler D., “Democracy in the Age of Globalisation and Mediatization”, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire 2013.
Google Scholar

Krzysztofek K., “Infotainment. Dziennikarstwo w świecie przemysłów informacyjnych”, in: “Media i dziennikarstwo na przełomie wieków”, J. Adamowski (ed.), Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 1998, pp. 116–125.
Google Scholar

Legutko P., Rodziewicz D., “Gra w media. Między informacją a dezinformacją”, Wydawnictwo Stentor, Warsaw 2007.
Google Scholar

Lisowska-Magdziarz M., “Feniksy, łabędzie, motyle. Media i kultura transparencji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow 2012, pp. 149–151.
Google Scholar

Lisowska-Magdziarz M., “Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow 2008, pp. 147–190.
Google Scholar

Manovich L., “Język nowych mediów”, transl. by P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2006.
Google Scholar

Markowski M.P., “Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Cracow 2013.
Google Scholar

McLuhan M., “Radio. Plemienny bęben”, in: ibid., “Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka”, transl. by N. Szczucka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warsaw 2004 (English version: https://is.vsfs.cz/el/6410/zima2016/BA_MD/5269324/McLuhan258-307.txt [accessed on: 10.06.2017]).
Google Scholar

Nowak E., “Komercjalizacja komunikacji politycznej – infotainment i politainment w programach informacyjnych”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K 2009, Vol. 16.2, pp. 201–213.
Google Scholar

Ogonowska A., “Gatunki telewizyjne”, in: “Słownik wiedzy o mediach”, E. Chudziński (ed.), Wydawnictwo Szkolne PWN, Warsaw–Bielsko-Biała 2009, pp. 313–326.
Google Scholar

Piechota M., “Strategie edutainment a sytuacja komunikacyjna”, in: “Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja”, I. Matusiak-Kempa, S. Przybyszewski (ed.), Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011, pp. 352–361.
Google Scholar

Piontek D., Annusiewicz O., “Polityka popularna: celebrytyzacja polityki, politainment, tabliodyzacja”, e-Politikon 2013, Issue 5, pp. 6–28.
Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa E., “Media nasze powszednie”, in: “Poznawanie słowa”, P. Stalmaszczyk (ed.), Wydawnictwo Primum Verbum, Lodz 2010, pp. 24–60.
Google Scholar

Postman N., “Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu”, transl. by L. Niedzielski, Wydawnictwo Muza, Warsaw 2002 [English version translated from Polish].
Google Scholar

Postman N., “Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business”, Penguin Group, New York 1986.
Google Scholar

Ritzer G., “Magiczny świat konsumpcji”, transl. by L. Stawowy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warsaw 2001.
Google Scholar

Stachyra G., “Radio Charitainment. A Case Study of Radio Eska’s Campaign ‘We Undress to Dress’”, in: “Radio: Community, Challanges, Aesthetics”, ibid. (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, pp. 287–297.
Google Scholar

Sternicka M., “Cyberprzestrzeń jako dostawca rozrywki oraz miejsce autokreacji – na przykładzie serwisu internetowego YouTube”, in: “‘Małe tęsknoty?’ Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie”, W. Muszyński (ed.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, pp. 84–95.
Google Scholar

Szatan M., “Politainment, czyli jak media przekształcają politykę w spektakl (na przykładzie kampanii wyborczej 2011)”, in: “Rozrywka w mediach”, K. Burska, P. Czarnek (eds.), Wydawnictwo Primum Verbum, Lodz 2012, pp. 201–211.
Google Scholar

Opublikowane

2018-02-08

Jak cytować

Czarnek-Wnuk, P. (2018). Hybrid forms of entertainment in the media. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 43(5), 67–78. https://doi.org/10.18778/1505-9057.43.05

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora