Wcielenie słowa: O brulionach wiersza Do Piotra Tadeusza Różewicza

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.21

Słowa kluczowe:

Tadeusz Różewicz, polska poezja, rękopisy, archiwum literackie, Płaskorzeźba

Abstrakt

W ramach poetyckiej twórczości Tadeusza Różewicza, jego skłonność do unikania zamkniętej formy wierszy, zmieniając i proponując ich w różnych tomach w celu odnowienia ich znaczeń, zauważono i szeroko badano. To, co jednak wymaga je­szcze dogłębnego przestudiowania, to proces twórczy dotyczący jego niepublikowanych prac, takich jak szkice przygotowawcze przechowywane w jego archiwum.

Krytyka genetyczna jest cennym kluczem do odkrycia procesu twórczego Różewicza, a także niektórych aspektów jego poetyki, które w publikowanych utworach pozostają dość zamglone.

W niniejszym artykule chciałabym przeanalizować rękopisy jednego wiersza z Płaskorzeźby, czyli Do Piotra. Wśród najważniejszych cech tych szkiców znajdują się liczne cytaty biblijne, które ujawniają religijny sposób odczytywania poematu, który całkowicie zanika w wydanej formie Do Piotra.

Z analizy tych szkiców można dostrzec także interesujące powiązania z innymi wierszami Płaskorzeźby, odsłaniające znacznie głębszy poziom interpretacji całego tomu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Giulia Olga Fasoli - Sapienza University of Rome

Giulia Olga Fasoli – Ph.D. candidate in Germanic and Slavic Studies at the University of Rome “Sapienza”. Her research project focuses on the late poetry of the Polish poet and playwright Tadeusz Różewicz. In this work a particular attention is given to the poetic of reticence, together with the philological aspect and the study of the manuscripts. She published: Katarzyna Chlebny, Macabra dolorosa. Varietà Dada in 14 canzoni (Lithos, Roma 2016); Jan Kochanowski, Treni – Lamentazioni (Agorà & Co., Lugano 2020); Polonistica e teatro, “Europa Orientalis” 2020, no. 39, pp. 187–203; Identità frammentata. Tadeusz Różewicz e la reinterpretazione di Cartoteca nella Polonia post-sovietica, [in:] G. Guerra, C. Miglio, D. Padularosa, East frontiers. Nuove identità culturali nell’Europa centrale e orientale dopo la caduta del muro di Berlino, Soglie vol. 13, Mimesis Edizioni, Milano 2021, pp. 221–233; Tadeusz Różewicz tra l’immondezzaio e il silenzio, “Esamizdat” 2021, vol. XIV, pp. 265–277.

Bibliografia

Bellemin-Noël Jean, Le texte et l’avant-texte. Les brouillons s’un poème de Milosz, Librairie Larousse, Paris 1972.
Google Scholar

Bereś Stanisław, Kiernicka Joanna, Poeta po końcu świata, [in:] Tadeusz Różewicz, Wbrew sobie, Biuro Literackie, Wrocław 2011.
Google Scholar

Contini Gianfranco, Come lavorava l’Ariosto (18 luglio 1937), [in:] Gianfranco Contini, Esercizi di lettura sopra autori contemporanei con un’appendice su testi non contemporanei, Einaudi, Torino 1988.
Google Scholar

Dakowicz Przemysław, Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Google Scholar

Jaworski Stanisław, Gry tekstowe Tadeusza Różewicza, [in:] Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza, W. Browarny (ed.), “Universitas”, Kraków 2007. https://doi.org/10.14746/pt.2006.6.10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/pt.2006.6.10

Jaworski Stanisław, Piszę, więc jestem, “Universitas”, Kraków 1993.
Google Scholar

Kruszewski Wojciech, Rękopisy i formy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
Google Scholar

Różewicz Tadeusz, Płaskorzeźba, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1991.
Google Scholar

Różewicz Tadeusz, Wybór poezji, Andrzej Skrendo (ed.), “Ossolineum”, Wrocław 2016.
Google Scholar

Skrendo Andrzej, Przepisywanie Różewicza, [in:] Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza, Wojciech Browarny (ed.), “Universitas”, Kraków 2007.
Google Scholar

Skrendo Andrzej, Przodem Różewicz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012.
Google Scholar

Solski Zbigniew Stanisław, Fiszki Tadeusza Różewicza. Technika kompozycji w dramacie i w poezji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
Google Scholar

Woźniak-Łabieniec Marzena, From Manuscript to First Printed Edition. On the Early Variants of the Poem Ranny by Tadeusz Różewicz, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2019, no. 4 (55), pp. 201–216. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.11
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.11

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Fasoli, G. O. (2022). Wcielenie słowa: O brulionach wiersza Do Piotra Tadeusza Różewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 64(1), 575–593. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.21