Wywiad rzeka jako proces. Archiwum osobiste Barbary Skargi

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.18

Słowa kluczowe:

Barbara Skarga, wywiad rzeka, archiwum osobiste, proces twórczy, warszawska szkoła historii idei, autorytet

Abstrakt

The article’s primary purpose is to discuss the process of creating the extended interview titled “Innego końca świata nie będzie”. Z Barbarą Skargą rozmawiają Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski [En. “There will be no Other End of the World”. Katarzyna Janowska and Piotr Mucharski Are Talking with Barbara Skarga], published in 2007. The analysis refers to Barbara Skarga`s personal archive, which is available at the Joint Libraries of the Faculty of Philosophy and Sociology of the University of Warsaw, the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, and the Polish Philosophical Society. Archival materials related to this ‘spoken book’ involve mainly computer printouts with handwritten deletions, notes, and additions. The article also includes the philosopher’s typescripts related to her academic activity. Studying the process of shaping the conversation in Innego końca świata nie będzie… leads to more general conclusions about the style of Barbara Skarga’s language. Conclusions indicating the type of subjectivity revealed in the interview were also used to discuss the author’s essays.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Paweł Dziel - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Literatury i Nowych Mediów, Al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin

Paweł Dziel – Ph.D. student at the Faculty of Humanities of the University of Szcze­cin. He is preparing a doctoral dissertation on Barbara Skarga’s essay-writing. Author of scientific articles and critical sketches on contemporary Polish literature. He published, inter alia, in Pogranicza, Autobiografia, and the Forum of Poetics. The main areas of his research interests include essay-writing, autobiography, and the relationship between philosophy and literature.

Bibliografia

Buber Martin, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, trans. by J. Doktór, Instytut Wydawniczy “Pax”, Warsaw 1992.
Google Scholar

Bucholc Marta, Warszawska szkoła historyków idei – o potrzebie porządku w myśleniu o historii myśli, “Stan Rzeczy” 2012, issue 1(2), pp. 168–185. https://doi.org/10.51196/srz.2.8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.51196/srz.2.8

Głowiński Michał, Wołowiec Grzegorz, Czas nieprzewidziany. Długa rozprawa bez pana, wójta i plebana. Rozmowa-rzeka, Wielka Litera, Warsaw 2018.
Google Scholar

Gromadzki Stanisław, Warszawscy historycy idei o roli inteligenta i humanisty. Projekt badań, [in:] Wokół dorobku warszawskiej szkoły historii idei, edited by A. Kołakowski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warsaw 2013, pp. 153–167.
Google Scholar

Inwentarz archiwum osobistego prof. Barbary Skargi. Połączone Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Warsaw 2016.
Google Scholar

Kołakowski Andrzej, Barbary Skargi “Ortodoksja i rewizja w pozytywizmie francuskim” jako klasyczne dzieło warszawskiej szkoły historii idei, [in:] Myśl Barbary Skargi. Droga osobna, edited by J. Migasiński, M. Środa, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warsaw 2015, pp. 49–58.
Google Scholar

Łebkowska Anna, Rozmowy z pisarzem – analiza gatunku, [in:] Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury, edited by M. Lubelska, A. Łebkowska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 1994, pp. 175–187.
Google Scholar

Maciąg Kazimierz, W kręgu problematyki “pamiętników mówionych”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2001.
Google Scholar

Marciszuk Piotr, Barbara Skarga i autorytet, [in:] Myśl Barbary Skargi. Droga osobna, edited by J. Migasiński, M. Środa, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warsaw 2015, pp. 27–33.
Google Scholar

Migasiński Jacek, Metafilozofia Barbary Skargi wobec historii idei, [in:] Myśl Barbary Skargi. Droga osobna, edited by J. Migasiński, M. Środa, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warsaw 2015, pp. 59–75.
Google Scholar

Migasiński Jacek, Magdalena Środa, Słowo wstępne, [in:] Myśl Barbary Skargi. Droga osobna, edited by J. Migasiński, M. Środa, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warsaw 2015, pp. 7–13.
Google Scholar

Ong Walter Jackson, Przekształcanie się środków przekazu: mówiona książka, trans. by M.B. Fedewicz, “Pamiętnik Literacki” 1990, vol. 1, pp. 319–327.
Google Scholar

Różański Marcin, Wywiad-rzeka. Między teorią a praktyką gatunku, “Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2018, issue 13, pp. 163–177. https://doi.org/10.15290/bsl.2018.13.11
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15290/bsl.2018.13.11

Skarga Barbara, Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Znak, Kraków 2007.
Google Scholar

Skarga Barbara, “Innego końca świata nie będzie”. Z Barbarą Skargą rozmawiają Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski, Znak, Kraków 2007.
Google Scholar

Skarga Barbara, Innego końca świata nie będzie, Skar. 30. Computer printout – fragment. Połączone Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Warsaw, no date.
Google Scholar

Skarga Barbara, Innego końca świata nie będzie, Skar. 31. Computer printout – fragment. Połączone Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Warsaw, no date.
Google Scholar

Skarga Barbara, [Moim pierwszym marzeniem było…], Skar. 70.7. Typescript. Połączone Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Warsaw, no date.
Google Scholar

Skarga Barbara, Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii, edited by M. Pańków, preface by B. Działoszyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warsaw 2015.
Google Scholar

Skarga Barbara, Ślad i obecność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2004.
Google Scholar

Zimand Roman, Czas normalizacji. Szkice czwarte, Aneks, London 1989.
Google Scholar

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Dziel, P. (2022). Wywiad rzeka jako proces. Archiwum osobiste Barbary Skargi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 64(1), 489–517. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.18