„Pisać tak, jak słyszy ucho”: tekst i przed-tekst reportaży wielogłosowych Swietłany Aleksijewicz

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.10

Słowa kluczowe:

Aleksijewicz Swietłana, reportaż polifoniczny, ustne świadectwo, głos, tradycja wspólnego śpiewu

Abstrakt

Artykuł analizuje proces włączenia ustnych relacji świadków do sfery publicznej, jaką jest reportaż polifoniczny. Gatunek ten jest znany przeważnie dzięki Swietłanie Aleksijewicz, której publikacje w całości opierają się na zarejestrowanych rozmowach i wywiadach. Wysłuchanie świadków umożliwia reporterce dotarcie do innych wobec dyskursu dominującego wersji przeszłości, wydobywanie i utekstowienie których można opisać odwołując się do ludowej tradycji wspólnego śpiewu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Anna Karonta - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Teorii Literatury, ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków

Anna Karonta – a literary scholar, Ph.D. student at the Department of Literary Theory at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University. A graduate of Polish philology, Slovak philology and comparative studies. She deals with women’s reportage narratives in the context of representation and critical reception of the past.

Bibliografia

Adamovich Ales, Bryl Yanka, Kolesnik Vladimir, Out of the Fire, trans. Angelia Graf and Nina Belenkaya, Progress, Moscow 1980.
Google Scholar

Adamovich Ales, Granin Daniil, A Book of the Blockade, trans. Hilda Perham, Raduga Publishers, Moscow 1983.
Google Scholar

Aleksijewicz Svetlana, Ołowiane żołnierzyki, trans. by Leszek Wołosiuk, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2007.
Google Scholar

Alexievich Svetlana, Boys in Zinc, trans. Andrew Bromfield, Penguin Modern Classics, 2016 [ebook].
Google Scholar

Alexievich Svetlana, Chernobyl Prayer: A Chronicle of the Future, transl. Anna Gunin and Arch Tait, Penguin Modern Classics, 2016.
Google Scholar

Alexievich Svetlana, Last Witnesses: An Oral History of the Children of World War II, trans. Richard Pevear and Larissa Volokhonsky, Random House, New York 2019.
Google Scholar

Alexievich Svetlana, Nobel Lecture https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2015/alexievich/lecture/ [accessed: 23.01.2022].
Google Scholar

Alexievich Svetlana, Secondhand Time: The Last of the Soviets, trans. by Bela Shayevich, Random House, New York 2016.
Google Scholar

Alexievich Svetlana, The Unwomanly Face of War: An Oral History of Women in World War II, trans. by Richard Pevear and Larissa Volokhonsky, Random House, New York 2017 [ebook].
Google Scholar

Barthes Roland, The Grain of the Voice, transl. and ed. Stephen Heath, London, 1977 https://doi.org/10.1007/978-1-349-03518-2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-03518-2_1

Cavarero Adriana., For More Than One Voice: Toward a Philosophy of Vocal Expression, trans. Paul A. Kottman, Stanford University Press, Stanford, California 2005 https://doi.org/10.1515/9780804767309
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/9780804767309

Domańska E., Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.
Google Scholar

Horodecka Magdalena, Pośrednicy. Współczesny reportaż literacki wobec Innego, Universitas, Krakow 2020.
Google Scholar

„Oczekuj nieoczekiwanego.” Rozmowa Allison Penner z Alessandro Portellim, [in:] Opowiedziane. Historia mówiona w praktykach humanistycznych, red. Agnieszka Karpowicz, Małgorzata Litwinowicz, Marta Rakoczy, Instytut Kultury Polskiej, Warsaw 2019.
Google Scholar

Ong Walter Jackson, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, 2012 https://doi.org/10.4324/9780203103258
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203103258

Wójcińska Aleksandra, Perspektywa mrówki. Rozmowy z reporterami świata, Czarne, Wołowiec 2015.
Google Scholar

Адамович Алесь, „Время живое”, [in:] Выбери жизнь! Литературная критика, публицистика, Мастацкая літаратура, Minsk 1986 [ebook].
Google Scholar

Адамовіч Алесь, Брыль Янка, Калеснік Віктар, Я з вогненнай вёскі, Мастацкая літаратура, Мінск 1975.
Google Scholar

Алексиевич Светлана, Моя единственная жизнь, interviewed by T. Beck, „Вопросы литературы” 1996, № 1.
Google Scholar

Алексиевич Светлана, Мы перепутали добро со злом, interviewer: Юрий Сапрыкин https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/books/my-pereputali-dobro-so-zlom-intervyu-so-svetlanoy-aleksievich/ [accessed: 15.11.2021].
Google Scholar

Алексиевич Светлана, На перепутье, „Литературное обозрение” 1985, № 9.
Google Scholar

Алексиевич Светлана, Цинковые мальчики, Молодая гвардия, Москва 1991.
Google Scholar

Алексиевич Светлана, „Социализм кончился. А мы остались.” Разговор ведет Наталья Игрунова, [in:] С. Алексиевич, Время секонд хэнд, Время, Moscow 2018.
Google Scholar

Память. Исторический зборник. issue 1, Moscow 1976 https://vtoraya-literatura.com/pdf/pamyat_istorichesky_sbornik_1_1978__ocr.pdf [accessed: 15.11.2021].
Google Scholar

Ройтман Лев, Женщина в российской культуре сегодня https://www.svoboda.org/a/24202833.html [accessed: 15.11.2020].
Google Scholar

Соколова Мария, Устная история. Теоретические и педагогические основания: учебное пособие для академического бакалавриата, 2ed., Юрайт, Москва 2018.
Google Scholar

Чарнякевіч Ціхан, Як змагаліся за Святлану Алексіевіч https://lit-bel.org/news/Yak-zmagalsya-za-Svyatlanu-Aleksevch-6422/ [accessed: 15.11.2021].
Google Scholar

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Karonta, A. (2022). „Pisać tak, jak słyszy ucho”: tekst i przed-tekst reportaży wielogłosowych Swietłany Aleksijewicz. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 64(1), 277–298. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.10