„Ja już podarłem kilka swoich sztuk…” Z archiwum osobistego Adama Tarna

Autor

  • Magdalena Wasąg Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Polskiej XX i XXI w., ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź image/svg+xml https://orcid.org/0000-0001-5623-2888

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.09

Słowa kluczowe:

Adam Tarn, redaktor naczelny „Dialogu”, emigracja 1968 roku, archiwum osobiste, psychoanaliza

Abstrakt

W archiwum osobistym Adama Tarna (1902–1975) – pierwszego redaktora naczelnego miesięcznika „Dialog”, tłumacza, krytyka, powieściopisarza, dramaturga – znajdują się zapiski z luźnymi pomysłami do utworów dramatycznych, notatki do nieukończonej książki o Czechowie, a także niewielkie próby literackie – poprawiane, odkładane i na powrót rozwijane. Materiały te udostępniane dzięki uprzejmości spadkobierców są cennym świadectwem procesu twórczego i ewolucji pisarstwa redaktora naczelnego „Dialogu”. W kontekście debiutanckiej i jedynej ukończonej powieści Tarna Obraz ojca w czterech ramach (1934) intrygującym utworem jest zachowana w archiwum nieukończona powieść Kameleon. Artykuł charakteryzuje materiały znajdujące się w archiwum osobistym Tarna. Pozwala wniknąć w jego „wewnętrzne laboratorium” pisarskie i odczytać je m.in. w perspektywie biograficznej. Datowanie zgromadzonych materiałów można przyjąć jedynie orientacyjnie. Najwcześniejsza zachowana próba prozatorska zapisana po francusku pochodzi prawdopodobnie jeszcze z okresu międzywojennego. Ostatnie zapiski pochodzą z okresu emigracyjnego po 1968 roku, kiedy Tarn pracował nad nieukończoną książką o Czechowie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Magdalena Wasąg - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Polskiej XX i XXI w., ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Ph.D., assistant at the Department of Polish Literature of the 20th and 21st century, University of Lodz. Author of the monograph W cieniu ojca. Awangarda prozatorska lat 30. XX w. Rudnicki, Napierski, Schulz, Tarn (2019). She published in several periodicals and journals, e.g., Schulz/Forum, Konteksty, Teatr, Didaskalia, Tworczość, and Zagadnienia Rodzajow Literackich. She participated in academic conferences organised during the International Bruno Schulz Festival in Drohobycz (2016, 2018). In 2019–2020, she fulfilled the function of secretary of the Zagadnienia Rodzajow Literackich journal. Currently, she is conducting a research project devoted to the legacy of Adam Tarn under the framework of the University of Lodz’s competition Grants for Young Researchers, Excellence Initiative – Research University.

Bibliografia

Adam Tarn – emigrant z przymusu, series: Słowa o zmroku [Words at Dusk], hosted by Iwona Malinowska, released in 2010 on Polish Radio 2.
Google Scholar

Biasi Pierre-Marc de, Genetyka tekstów, trans. Filip Kwiatek, Maria Prussak, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warsaw 2015.
Google Scholar

Czechow Antoni, “Płatonow”, trans. Adam Tarn, [in:] Antoni Czechow, Dramaty, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza, Łódź 2020, pp. 59–224.
Google Scholar

Czechow Antoni, “Płatonow”, trans. Adam Tarn, Dialog 1960, issue 11, pp. 25–111.
Google Scholar

Mrożek Sławomir, “Adam Tarn – moje wspomnienie o nim”, [in:] Mrożek – Tarn. Listy 1963–1975, introduction Erwin Axer, Sławomir Mrożek, afterword and comments by Maria Prussak, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2009, pp. 5–16.
Google Scholar

Pawlicki Maciej, “Redaktor Tarn wyjechał”, Dialog 1985, issue 6, pp. 147–155.
Google Scholar

Prussak Maria, entry: “Adam Tarn”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 52/3, coll. 214, Polska Akademia Nauk, Kraków 2018, pp. 337–340.
Google Scholar

Tarn Adam, “Epilog do Zmarnowanego życia”, Dialog 1959, issue 1, pp. 39–44.
Google Scholar

Tarn Adam, “Listy z Calgary do Jerzego Kreczmara”, 8 November 1969, Dialog 2006, issue 5–6, pp. 274–278.
Google Scholar

Tarn Adam, “Spotkanie z wrogiem” and “Wujek z Ameryki” (trans. from French into Polish by Piotr Kamiński), “Ciotka z Hüningen” (trans. from German by Danuta Żmij-Zielińska), Dialog 1981, issue 5, pp. 77–87.
Google Scholar

Tarn Adam, “Z listów do Tadeusza Różewicza”, Dialog 2002, issue 11, pp. 154–157.
Google Scholar

Tarn Adam, “Zmarnowane życie”, Dialog 1958, issue 3, pp. 5–26.
Google Scholar

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Wasąg, M. (2022). „Ja już podarłem kilka swoich sztuk…” Z archiwum osobistego Adama Tarna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 64(1), 255–275. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.09