Cyzelowanie. Proces twórczy w stanie podejrzenia w poezji Ewy Lipskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.63.02

Słowa kluczowe:

Ewa Lipska, metaforyka jubilerska, poeta‑złotnik, dzieło in statu nascendi

Abstrakt

Artykuł dostarcza analizę i interpretację wybranych tekstów literackich Ewy Lipskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wierszy: 11 września 2001 oraz Kopalnia. W utworach o tematyce metapoetyckiej Lipska wykorzystuje pozornie obcą jej metaforykę biżuteryjną, by zaakcentować procesualność aktu kreacji, jego ambiwalencję etyczną oraz jego skomplikowane źródła. Przeprowadzone interpretacje zawierają odniesienia między innymi do twierdzeń Carla Gustava Junga oraz Pierre’a Marca de Biasiego. Autorka artykułu, analizując sposób użycia przez poetkę motywów klejnotów oraz metaforyki jubilerskiej, a także wskazując na strategie literackiego cyzelowania wierszy, podważa tezę o kresie konwencji „złotniczej” w polskiej poezji współczesnej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Ewelina Suszek - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Ewelina Suszek, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, absolwentka filologii polskiej i filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim; ukończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Podyplomowe Studia „Przygotowanie Pedagogiczne”. Laureatka drugiej nagrody w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego. Adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, wykłada również w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Autorka monografii: Szybkość, pośpiech, kompresja. „Poetyka przyśpieszenia” w poezji Krystyny Miłobędzkiej (2014) oraz Figuracje braku i nieobecności. Miłobędzka – Białoszewski – Kozioł (2020). Współredaktorka tomów zbiorowych: Przygody nierozumu: szaleństwo – myśl – kultura (2012) i Kontrinterpretacje (2018). Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN – Oddział w Katowicach, sekretarz Redakcji „Humanities and Cultural Studies” oraz członek Redakcji „Linia Prosta”. Publikowała m.in. w czasopismach: „Postscriptum Polonistycznym”, „Śląskie Studia Polonistyczne”, „FA-art”, „Narracje o Zagładzie”, „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”.

Bibliografia

Lipska Ewa, Droga Pani Schubert…, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.
Google Scholar

Lipska Ewa, Drzazga, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
Google Scholar

Lipska Ewa, Ja, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
Google Scholar

Lipska Ewa, Miasteczko Świat (Mestecko Mir), przekł. Anatol Roitman, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
Google Scholar

Lipska Ewa, Miłość w trybie awaryjnym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019.
Google Scholar

Lipska Ewa, Nie o śmierć tutaj chodzi, lecz o biały kordonek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982.
Google Scholar

Lipska Ewa, Nowy wybór wierszy, Wydawnictwo a5, Kraków 2020.
Google Scholar

Lipska Ewa, Pomarańcza Newtona, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
Google Scholar

Lipska Ewa, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2015.
Google Scholar

Lipska Ewa, Wspólnicy zielonego wiatraczka, Wydawnictwo Literackie, Kraków
Google Scholar

Szymborska Wisława, Wiersze wybrane, wybór Autorki, wyd. 2, uzup., Wydawnictwo a5, Kraków 2012.
Google Scholar

Župančič Oton, Kielich upojenia, wybór, przekł., posłowie Katarina Šalamun-Biedrzycka, Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2020.
Google Scholar

Ewa Lipska i dr Zeit, z Ewą Lipską rozm. Bogdan Zalewski, https://www.rmf24.pl/raporty/raport-copernicus-festival/news-copernicus-festival-ewa-lipska-i-dr-zeit,nId,4780666#crp_state=1 [dostęp: 20.08.2021].
Google Scholar

Ewa Lipska w spotkaniu ze studentami UJ, https://www.youtube.com/watch?v=a8xHaRm4QV8 [dostęp: 20.08.2021].
Google Scholar

Lipska Ewa, Samotność jest jak cholesterol, Instytut Książki, https://www.youtube.com/watch?v=GK-TjmDj96o [dostęp: 20.08.2021].
Google Scholar

Nikomu się nie śniło, z Stanisławem Lemem rozm. Ewa Lipska, [w:] Ewa Lipska, Tomasz Lem, „Boli tylko, gdy się śmieje…” Listy i rozmowy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, s. 206–230.
Google Scholar

O poezji wchodzącej w kontakt z energią życia, z Katariną Šalamun-Biedrzycką rozm. Karol Maliszewski, https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/o-poezji-wchodzacej-kontakt-energia-zycia/ [dostęp: 8.08.2021].
Google Scholar

O przemijaniu, trwaniu, miłości, granicach rozsądku i wolności, najmniej o poezji…, z Ewą Lipską rozm. Marta Fox, „Śląsk” 2012, nr 8, s. 18–20.
Google Scholar

Odpalam rakietę i pędzę w kosmos, z Ewą Lipskąrozm. Remigiusz Grzela, „Zwierciadło” 6.03.2020,
Google Scholar

https://zwierciadlo.pl/lifestyle/387860,1,ewa-lipska-odpalam-rakiete-i-pedze-w-kosmos.read [dostęp: 15.08.2021].
Google Scholar

Olśnienia w nocy są najmniej praktyczne, z Ewą Lipską rozm. Jarosław Mikołajewski, https://www.lipska.wydawnictwoliterackie.pl/wywiady_01_olsnienia_w_nocy_sa_najmniej_praktyczne.php [dostęp: 15.08.2021].
Google Scholar

Same prochy, to za mało, z Ewą Lipską rozm. Justyna Tomska, https://www.lipska.wydawnictwoliterackie.pl/wywiady_02_same_prochy_to_za_malo.php [dostęp: 20.08.2021].
Google Scholar

Spotkanie autorskie online z Ewą Lipską, poprowadzone przez Jarosława Waneckiego, https://ksiaznicaplocka.pl/spotkanie-z-poetka-ewa-lipska-w-ksiaznicy/ [dostęp: 9.08.2021].
Google Scholar

Spotkanie z Ewą Lipską we Wrocławiu, 24.02.2019, http://kulturalneingrediencje.blogspot.com/2019/02/spotkanie-z-ewa-lipska-we-wrocawiu.html [dostęp: 15.08.2021].
Google Scholar

Wybierz Wielki Zderzacz Hadronów, z Ewą Lipską rozm. Katarzyna Bielas, „Gazeta Wyborcza” 29.07.2015, https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,18443370,ewa-lipska-wybierz-wielki-zderzacz-hadronow.html [dostęp: 10.08.2021].
Google Scholar

Xięgarnia odcinek 152. Ewa Lipska, [O Czytniku linii papilarnych z Ewą Lipską rozm. Filip Łobodziński], https://xiegarnia.pl/wideo/xiegarnia-odcinek-152-ewa-lipska/ [dostęp: 20.08.2021].
Google Scholar

Z Ewą Lipską dla Radia Aktywnego rozm. Bartosz Raducha, https://www.youtube.com/watch?v=5bBpzFC_OFw&t=11s [dostęp: 21.08.2021].
Google Scholar

Życie na fali buntu, z Ewą Lipską rozm. Remigiusz Grzela, „Zwierciadło” 20.08.2012, https://zwierciadlo.pl/kultura/66124,1,ewa-lipska-zycie-na-fali-buntu.read# [dostęp: 15.08.2021].
Google Scholar

Abrams Meyer Howard, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka, przekł. Maria Bożena Fedewicz, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.
Google Scholar

Antoniuk Mateusz, „Piszę, więc jestem…” Profesor Stanisław Jaworski i krytyka genetyczna, „Ruch Literacki” 2018, z. 5, s. 505–515.
Google Scholar

Babuchowski Szymon, Bez ostatniego słowa, „Gość Niedzielny” 2016, nr 37, https://www.gosc.pl/doc/3432973.Bez-ostatniego-slowa [dostęp: 13.08.2021].
Google Scholar

Bachelard Gaston, Psychologia ciężaru, przekł. Marta Ples-Bęben, [w:] Ilona Błocian, Kamila Morawska, Marta Ples-Bęben, Gaston Bachelard i filozofie obrazu. Psychologiczne i społeczno-polityczne aspekty obrazowości, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2018, s. 119–161.
Google Scholar

Bachelard Gaston, Ziemia, wola i marzenie, [w:] Gaston Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wybór Henryk Chudak, przekł. Henryk Chudak, Anna Tatarkiewicz, przedmowa Jan Błoński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975, s. 221–297.
Google Scholar

Barradori Giovanna, Filozofia w czasach terroru. Rozmowa z Jürgenem Habermasem i Jacquesem Derridą, przekł. Andrzej Karalus, Marcin Kilanowski, Bartosz Orlewski, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2008.
Google Scholar

Bąba Stanisław, Krzysztof Skibski, Diatezy i diatetyczne paradygmaty w poezji Ewy Lipskiej, [w:] Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, red. Małgorzata Kita, Bożena Witosz, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005, s. 195–203.
Google Scholar

Bem Paweł, Ton manuskryptu. Literatura – edycja – życie, „Forum Poetyki” lato 2020, s. 8– 27, https://doi.org/10.14746/fp.2020.21.26049
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/fp.2020.21.26049

Błahut-Prusik Jadwiga, „Wojna z terroryzmem”. Wojna z globalizacją?, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2011, nr 17, s. 201–210, https://doi.org/10.31648/hip.835
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31648/hip.835

Bodzioch-Bryła Bogusława, „Trumny z Ikei”, czyli o autonomizowaniu się sloganu reklamowego we współczesnej prozie, poezji i dramacie, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 1, s. 91–104.
Google Scholar

Brejnak Sebastian, Ewy Lipskiej kłopot z samotnością. Od ogółu do szczegółu, czyli dedukowanie ja, „Teksty Drugie” 2020, nr 5, s. 361–378, https://doi.org/10.18318/td.2020.5.22
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18318/td.2020.5.22

Brodziński Kazimierz, O imaginacji, oprac. Kinga Kaśkiewicz, „Studia z Historii Filozofi ” 2013, nr 3, s. 55–86, https://doi.org/10.12775/szhf.2014.030
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/szhf.2014.030

Czabanowska-Wróbel Anna, Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu, Universitas, Kraków 2009.
Google Scholar

Czaja Kamila, (Nie)przygotowani. Metafora szkoły w polskiej poezji współczesnej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2018.
Google Scholar

de Biasi Pierre-Marc, Genetyka tekstów, przekł. Filip Kwiatek, Maria Prussak, IBL PAN, Warszawa 2015.
Google Scholar

Dudek Zenon Waldemar, Archetypowa interpretacja literatury, [w:] Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Fromm – Lacan, red. Edward Fiała, Ireneusz Piekarski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 115–153.
Google Scholar

Dupré Ben, Etyka, przekł. Paweł Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
Google Scholar

Ferrer Daniel, Światy możliwe, światy fikcyjne, światy skonstruowane a proces genezy, przekł. Adam Dziadek, „Forum Poetyki” lato 2020, s. 30–50, https://doi.org/10.14746/fp.2020.21.26050
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/fp.2020.21.26050

Fornalska Irmina, „Bóg przyznał się, że jest tylko człowiekiem” – niewiara w poezji Ewy Lipskiej, „Studia Filologiczne” 2015, z. 28, s. 53–62.
Google Scholar

Gralewicz-Wolny Iwona, „Kopalnia Imaginacji”. „Miłość w trybie awaryjnym” Ewy Lipskiej, [w:] Iwona Gralewicz-Wolny, Na tropie. 21 przygód ze współczesną książką poetycką, Universitas, Kraków 2021, s. 89–92.
Google Scholar

Gralewicz-Wolny Iwona, „Świat w wolnych chwilach jest różowy”. O „Drugim zbiorze wierszy” Ewy Lipskiej, [w:] Iwona Gralewicz-Wolny, W cudzysłowie. O literaturze polskiej XX i XXI wieki, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2006, s. 135–149.
Google Scholar

Grądziel-Wójcik Joanna, Doświadczenie szpitala we współczesnej poezji kobiet (rekonesans), [w:] Stulecie poetek polskich. Przekroje, tematy, interpretacje, red. Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Ewa Rajewska, Edyta Sołtys-Lewandowska, Universitas, Kraków 2020, s. 327–368.
Google Scholar

Grądziel-Wójcik Joanna, Między metafizyką a zaangażowaniem. Metafora tekstylna w poezji Ewy Lipskiej, [w:] Joanna Grądziel-Wójcik, Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 83–96.
Google Scholar

Hull Leokadia, Kody współczesnej cywilizacji w poezji Ewy Lipskiej, [w:] Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym, red. Jacek Krawczyk, Renata Makarewicz, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2010, s. 123–135.
Google Scholar

Jacobi Jolande, Psychologia C.G. Junga. Wprowadzenie do całokształtu twórczości, przekł. Grażyna i Gregor Glodek, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2014.
Google Scholar

Janion Maria, „Kuźnia natury”, [w:] Maria Janion, Prace wybrane. Gorączka romantyczna, wstęp Małgorzata Czermińska, t. 1, Universitas, Kraków 2000, s. 275–322.
Google Scholar

Jung Carl Gustav, O stosunku psychologii analitycznej do dzieła poetyckiego, [w:] Carl Gustav Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, wybór, przekł. Jerzy Prokopiuk, „Czytelnik”, Warszawa 1976, s. 355–378.
Google Scholar

Jung Carl Gustav, Psychologia a alchemia, przeł. Robert Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2016.
Google Scholar

Kącka Eliza, Na bateriach, „Twórczość” 2019, nr 10, http://tworczosc.com.pl/artykul/na-bateriach/ [dostęp: 16.08.2021].
Google Scholar

Kisiel Joanna, Zasłony ciała. O poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, [w:] Joanna Kisiel, Tropy samotności. O doświadczeniu egzystencji w poezji, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2011, s. 59–93.
Google Scholar

Kornhauser Julian, Dom, sen i gry dziecięce, [w:] Julian Kornhauser, Adam Zagajewski, Świat nie przedstawiony, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974, s. 160–163.
Google Scholar

Kornhauser Julian, Ewa Lipska: Sklepy zoologiczne, [w:] Julian Kornhauser, Poezja i codzienność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, s. 148–151.
Google Scholar

Kotarska Jadwiga, „On karbunkułem świetnym i ognistym”. W kręgu metaforyki szlachetnych kamieni, „Ruch Literacki” 1997, z. 4, s. 537–550.
Google Scholar

Kuziak Michał, Romantyczne górnictwo. Między mistyką, sztuką a przemysłem, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2015, nr 8, s. 39–56, https://doi.org/10.18318/wiekxix.2015.3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18318/wiekxix.2015.3

Legeżyńska Anna, Dom i bezdomność w poezji Ewy Lipskiej, „Pamiętnik Literacki” 1996, nr 1, s. 39–57.
Google Scholar

Lektor, Lektura istnienia, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 13, s. 17.
Google Scholar

Ligęza Wojciech, Niezgoda na frywolność form. Poezja mistrzów w czasach wielkiej zmiany, [w:] Literatura wobec nowej rzeczywistości, red. Gabriela Matuszek-Stec, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, s. 77–99.
Google Scholar

Łotman Jurij M., Wędrówka Ulissesa w „Boskiej komedii” Dantego, przeł. Jerzy Faryno, „Pamiętnik Literacki” 1980, nr 4, s. 127–138.
Google Scholar

Marciniak Paweł, Cztery kolędy Ewy Lipskiej, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2018, nr 32, s. 251–264.
Google Scholar

Marciniak Paweł, „Nieuchronność dystansu”. Nowe czytanie twórczości Ewy Lipskiej, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Prof. UAM Joanny Wójcik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019, https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.13
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.13

Matywiecki Piotr, Ewa Lipska, https://culture.pl/pl/tworca/ewa-lipska [dostęp: 11.08.2021].
Google Scholar

Mielhorski Robert, Zawsze nieskończona przeszłość. Dzieciństwo i jego sąsiedztwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2017.
Google Scholar

Mikołajewski Jarosław, Ja, Lipska, Ewa,„Gazeta Wyborcza” 19.03.2003, https://wyborcza.pl/7,75517,1380284.html [dostęp: 13.08.2021].
Google Scholar

Mytych-Forajter Beata, Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014.
Google Scholar

Nic nie jest pewne. O twórczości Ewy Lipskiej, red. Arkadiusz Morawiec, Barbara Wolska, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2005.
Google Scholar

Nowak Katarzyna, Z polskiej poezji współczesnej, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1988, s. 68–70.
Google Scholar

Olszański Grzegorz, Napisz to jeszcze raz, Ewo. O motywie domu w twórczości Ewy Lipskiej – suplement, [w:] Grzegorz Olszański, Apelacje. Szkice o literaturze i przygodach jej twórców, Mikołów 2012, s. 63–76.
Google Scholar

Olszański Grzegorz, Śmierć udomowiona. Szkice o wyobraźni poetyckiej Ewy Lipskiej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2006.
Google Scholar

Opacka-Walasek Danuta, Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005.
Google Scholar

Opis książki Miłość w trybie awaryjnym na stronie Wydawnictwa Literackiego, https://www.wydawnictwoliterackie.pl/produkt/3560/milosc-w-trybie-awaryjnym [dostęp: 15.08.2021].
Google Scholar

Paszek Jerzy, „Świat ognia” w literaturze lat 1890–1918, [w:] Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, red. Maria Podraza-Kwiatkowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, s. 133–190.
Google Scholar

Piech-Klikowicz Aneta, „Patrzymy sobie w oczy…” O twórczości Ewy Lipskiej, Universitas, Kraków 2013.
Google Scholar

Piech-Klikowicz Aneta, Wspólne podszepty wyobraźni – Ewa Lipska i nadrealizm, [w:] Żywioły wyobraźni poetyckiej XIX i XX wieku, red. Anna Czabanowska-Wróbel, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 191–209.
Google Scholar

Piotrowiak Jan, Skryptorium wiersza. Ludzie dla początkujących Ewy Lipskiej, [w:] Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie, red. Mariusz Jochemczyk, Magdalena Kokoszka, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, s. 151–160.
Google Scholar

Piotrowska-Grot Magdalena, Przemeblowanie (w) wieczności. Wizja zaświatów w polskiej poezji współczesnej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2018.
Google Scholar

Płuciennik Jarosław, Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia, wyd. 2, Universitas, Kraków 2004.
Google Scholar

Pogłosy. Aspekty twórczości Ewy Lipskiej, red. Alois Woldan, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk, Wiedeń 2011.
Google Scholar

Pointon Marcia, Brillant Effects: A Cultural History of Gem Stones and Jewellery, Yale University Press, New Haven–Londyn 2009.
Google Scholar

Rabizo-Birek Magdalena, Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej, Wydawnictwo URz, Rzeszów 2012.
Google Scholar

Ryś Anna, Kamienie szlachetne w literaturze starożytnej Grecji i Rzymu, Wydawnictwo Marpress, Gdańsk 2013.
Google Scholar

Rzepińska Maria, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983.
Google Scholar

Siwczyk Krzysztof, Nowy tom wierszy Ewy Lipskiej. Poetka wie, jak pisać w czasach grabarzy, „Gazeta Wyborcza” 8.12.2017, https://wyborcza.pl/7,75517,22752346,nowy-tom-wierszy-ewy-lipskiej-poetka-wie-jak-pisac-w-czasach.html [dostęp: 11.08.2021].
Google Scholar

Skibski Krzysztof, Antropologia wierszem. Język poetycki Ewy Lipskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.
Google Scholar

Skurtys Jakub, Czarna magia, https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/czarna-magia/ [dostęp: 9.08.2021].
Google Scholar

Skurtys Jakub, Serdeczny złotnik świata, https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/serdeczny-zlotnik-swiata/ [dostęp: 8.08.2021].
Google Scholar

Stankowska Agata, „Żywa śmierć”, czyli kłopoty ze skończonością, „Teksty Drugie” 2006, nr 5, s. 102–108.
Google Scholar

„Stoję i patrzę na czym ten świat stoi”. O twórczości Ewy Lipskiej, red. Aneta Piech-Klikowicz, Wojciech Ligęza, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018.
Google Scholar

Suszek Ewelina, Figura retoryczna, [w:] Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia, red. Zbigniew Kadłubek, Beata Mytych-Forajter, Aleksander Nawarecki, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2018, s. 182–185.
Google Scholar

Suszek Ewelina, Uwieść, zakładając kolczyki, [w:] Światy poetyckie Barbary Gruszki-Zych, red. Joanna Kisiel, Ewa Bartos, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2021, tekst w druku.
Google Scholar

Świeściak Alina, Ćwiczenia z poetyki, [w:] Alina Świeściak, Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010), Instytut Mikołowski, Mikołów 2010, s. 49–53.
Google Scholar

Tokarz Bożena, Poetyka Nowej Fali, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1990. Troszyński Marek, Rękopis 4 D, „Teksty Drugie” 2014, nr 3, s. 49–56.
Google Scholar

Walas Teresa, Ku otchłani. Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890–1905, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986.
Google Scholar

Wądolny-Tatar Katarzyna, 11 września 2001 w poezji (Szymborska, Lipska, Hartwig), „Pamiętnik Literacki” 2021, z. 4, s. 101–114.
Google Scholar

Winiecka Elżbieta, Technika i media w poezji kobiet, [w:] Stulecie poetek polskich. Przekroje, tematy, interpretacje, red. Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Ewa Rajewska, Edyta Sołtys-Lewandowska, Universitas, Kraków 2020, s. 545–634.
Google Scholar

Wolf Werner, (Inter)mediality and the Study of Literature, „CLCWeb: Comparative Literature and Culture” 2011, nr 2, s. 1–9, https://doi.org/10.7771/1481-4374.1789
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7771/1481-4374.1789

Woźniak Maciej, Dwadzieścia i jeszcze trochę, https://www.dwutygodnik.com/artykul/7566-dwadziescia-i-jeszcze-troche.html [dostęp: 11.08.2021].
Google Scholar

Wyka Marta, Język nad przepaścią, [w:] Marta Wyka, Niecierpliwość krytyki. Recenzje i szkice z lat 1961–2005, Universitas, Kraków 2006, s. 235–242.
Google Scholar

Wyka Marta, Pewny jest cień w rogu pokoju. O nowych wierszach Ewy Lipskiej, „Dekada Literacka” 1991, nr 31, s. 1–2.
Google Scholar

Zduniak Jan, Dzieciństwo i jego pamięć, „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” 2019, nr 1, s. 263–276, https://doi.org/10.32798/dlk.165
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.32798/dlk.165

Ziętek Agnieszka, Filozofia wobec 9/11. Jacques Derrida i Jurgen Habermas o terroryzmie, „Kultura i Historia” 2009, nr 16, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/pl/archives/1461 [dostęp: 14.08.2021].
Google Scholar

Żuliński Lucjan, Spokojna młodość Ewy Lipskiej, [w:] Lucjan Żuliński, Mity konieczne, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1989, s. 67–75.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Suszek, E. (2021). Cyzelowanie. Proces twórczy w stanie podejrzenia w poezji Ewy Lipskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 63(4), 29–68. https://doi.org/10.18778/1505-9057.63.02