„Latający Holender” białoruskiej poezji: zbiór Nea-lit jako zjawisko literackie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.24

Słowa kluczowe:

tekst, obraz, wariant, publikacja, eksperyment

Abstrakt

Celem proponowanej pracy jest analiza statusu zbioru Nea-lit (1993–1994) w białoruskim procesie literackim lat dziewięćdziesiątych. Materiałem badawczym jest makieta tej książki z prywatnego archiwum poety Wiktara Żybula. Taki dokument literacki nie został jeszcze upubliczniony ani wprowadzony do obiegu nau­kowego.

Właściwości Nea-litu są wyjaśnione w aspektach ogólnokonceptualnym, tekstologicznym i gatunkowo-stylistycznym.

Między innymi rzeczami antologia manifestowała krystalizację nowej literatury. Ponadto w zbiorze znalazły się odmienne od późniejszych publikacji warianty wierszy Sierża Minskiewicza, Illi Sina, Aliesia Turowicza. W końcu Nea-lit został platformą do poszukiwania aktualnego języka artystycznego. W ramach projektu książki zarysowano radykalne eksperymenty translogiczne i niezwykły gatunek „panfilu”, zaprezentowano dominowanie obrazów przestrzeni miejskiej z zaakcentowanymi motywami cielesności.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Viacheslav Levytskyi

Viacheslav Levytskyi – ukraiński literaturoznawca, tłumacz, poeta. Kandydat nauk filologicznych (od 2012). W latach 2012–2013 młodszy pracownik naukowy w Instytucie Literatury im. Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, później – badacz niezależny i członek zespołu autorskiego Historii Literatury Ukraińskiej (tom XII; Narodowa Akademia Nauk Ukrainy). Recenzent współczesnej literatury białoruskiej w ukraińskim piśmie „Krytyka” (od 2013). Autor kilku monografii, w tym książki Wiktor Petrow: mapowanie twórczości pisarza (Kraków: Universitas, 2020; współautor). Najważniejsze najnowsze publikacje: szereg artykułów w encyklopedii Уладзімір Караткевіч (Uładzimir Karatkiewicz; Mińsk: Bielaruskaia Entsyklapiedyia imia Pietrusia Brouki, 2020); „Бум-Бам-Літ”: антологія білоруської поетичної революції = „Бум-Бам-Літ”: анталёгія беларускае паэтычнае рэвалюцыі (Bum-Bam-Lit: antologia białoruskiej poetyckiej rewolucji; Kijów: Luta sprawa, 2021; redaktor, współtłumacz, autor posłowia). Mieszka i pracuje w Kijowie.

Bibliografia

Akudowicz Walancin, Bum-Bam-Lit. Znowaj knihi («Treba uiawić Sizifa szczasliwym. Chroniki biełaruskaha intelektuała)», «Dziejasłou» 2019, № 1, s. 181–193.
Google Scholar

Arłou Uładzimir, Hrafici, Czaławiek i materyjalnaje asiaroddzie: sproba asensawannia estetycznaha wopytu, «ZNO» 1995, № 8: 22 lutaha, s. 7.
Google Scholar

Bacharewicz Alhierd, Maje dziewianostyja, A.M. Januszkiewicz, Minsk 2018, 312 s.
Google Scholar

Bortnowska Katarzyna, Białoruski postmodernizm. Liryka «pokolenia Bum-Bam-Litu», Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 225 s. https://doi.org/10.31338/uw.9788323512424
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323512424

Bum-Bam-Lit: antolohija biłoruśkoji poetycznoji rewoluciji = antalohija bełaruskae paetycznaje rэwalucыi, uporiad. W. Łewyćkyj, Luta sprawa, Kyjiw 2021, 432 s.
Google Scholar

Karotkina Nadzieja, Czaławiek i materyjalnaje asiaroddzie: sproba asensawannia estetycznaha wopytu, «ZNO» 1995, № 8: 22 lutaha, s. 8–9.
Google Scholar

Kurjan Inesa, Drukapisy. Wialikaja imprawizacyja, [w:] Drukapisy. Wialikaja imprawizacyja, Halijafy, Minsk 2009, układ. I. Kurjan, s. 3–14.
Google Scholar

Łewyćkyj Wjaczesław, Riznobarwni płoty na horyzonti, [w:] Bum-Bam-Lit: antołohija biłoruśkoji poetycznoji rewoluciji = antałёhija bełaruskae paэtыcznae rэwalucыi, Luta sprawa, Kyjiw 2021, s. 399–417.
Google Scholar

Minskiewicz Sierż, Oho – hod!, [w:] Minskiewicz Sierż, Ja z Bum-Bam-Lita!, Łohwinau, Minsk 2008, s. 134–142.
Google Scholar

Minskiewicz Sierż, Trubalot, [w:] Tazik biełaruski, Bierwita, Minsk 1998, s. 75–84.
Google Scholar

Minskiewicz Sierż, U hłybiniu praz dalahlad (Art-kul № 1), [w:] Minskiewicz Sierż, Ja z Bum-Bam-Lita!, Łohwinau, Minsk 2008, s. 108–109.
Google Scholar

Nea-lit: nowaja biełaruskaja paezija, biez miesca wydaczy, [Minsk 1994], 39 łist.
Google Scholar

Wasiuczenka Piatro, Saramiażliwy klokatamus, [w:] Wiszniou Zmicier, Sztabkawy tamtam, Mastackaja litaratura [elektronnaja wiersija prajekta Kamunikat.org], Minsk 1998, s. 5–8.
Google Scholar

Wiszniou Zmicier, Afrykanskija matywy, [w:] Drukapisy. Wialikaja imprawizacyja, układ. I. Kurjan, Halijafy, Minsk 2009, s. 15–32.
Google Scholar

Wiszniou Zmicier, Klokatamus, [w:] Drukapisy. Wialikaja imprawizacyja, Halijafy, Minsk 2009, s. 35–52.
Google Scholar

Wiszniou Zmicier, Zanatouki litaraturnaha ałkaholika, [w:] Wiszniou Zmicier, Wieryfikacyja naradżennia, Łohwinau, Minsk 2005, s. 7–12.
Google Scholar

Żybul Wiktor, Szczodennyk bum-bam-litiwcia, per. z biłorus. W. Łewyćkyj, [w:] Bum-Bam-Lit: antołohija biłoruśkoji poetycznoji rewoluciji = antałёhija bełaruskae paэtыcznae rэwalucыi, Luta sprawa, Kyjiw 2021, s. 369–397.
Google Scholar

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Levytskyi, V. (2022). „Latający Holender” białoruskiej poezji: zbiór Nea-lit jako zjawisko literackie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 64(1), 649–666. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.24