Menstruacja w starożytności grecko-rzymskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1644-857X.19.02.09

Słowa kluczowe:

menstruacja, religia żydowska, Pliniusz Starszy, literatura patrystyczna, kobieta cierpiąca na upływ krwi

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie postrzegania menstruacji w starożytności w świecie grecko-rzymskim, żydowskim oraz chrześcijańskim, gdzie punktem wyjścia jest ewangeliczna perykopa o kobiecie cierpiącej na upływ krwi. Najpierw pojawiają się przykłady wypowiedzi i poglądów na temat przeżywających krwawienie miesięczne kobiet autorów rzymskich i greckich. Następnie zaprezentowane zostają źródła dotyczące sytuacji kobiet przeżywających menstruację oraz cierpiących z powodu chorobliwego upływu krwi wśród żydów, w tym wspomniana scena z Ewangelii. Trzecia część artykułu dotyczy opinii pisarzy chrześcijańskich na temat tego, czy kobiety mające menstruację powinny być wykluczone z życia religijnego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Achilles Tatius with and English Translation by S. Gaselee, London 1917.
Google Scholar

Les constitutions apostoliques, ed. M. Metzger, t. II, Paris 1986, Sources Chrétiennes, no. 329.
Google Scholar

Plinius Secundus C. (d. Ä), Naturkunde. Herausgegeben und übersetzt von Roderich
Google Scholar

König in Zusammenarbeit mit Gerhard Winkler, Buch VII (Anthropologie), Zurich 1996.
Google Scholar

Sancti Romani Melodi Cantica, eds P. Maas, C.A. Trypanis, Oxford 1963.
Google Scholar

The Letters and Other Remains of Dionysius of Alexandria, ed. Ch.L. Feltoe, Cambridge 1904.
Google Scholar

Branch R.G., A study of the woman in the crowd and her desperate courage (Mark 5:21–43), „In die Skriflig/In Luce Verbi” 2013, R. XLVII, nr 1, Art. #649, ss. 13.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v47i1.649

Cohen Sh.J.D., Menstruant and the Sacred in Judaism and Christianity, [w:] Women’s History and Ancient History, ed. S.B. Pomeroy, Chapel Hill–London 1991, s. 273–299.
Google Scholar

D’Angelo M.R., Power, Knowledge and the Bodies of Women in Mark 5:21–43, [w:] The Woman with the Blood Flow (Mark 5:24–34). Narrative, Iconic, and Anthropological Spaces, ed. B. Baert, Leuven–Walpole, Massachusetts 2014, s. 81–106.
Google Scholar

D’Angelo M.R., (Re)presentations of Women in the Gospels: John and Mark, [w:] Women and Christian Origins, eds R.S. Kraemer, M.R. D’Angelo, New York–Oxford 1999, s. 129–149.
Google Scholar

Dean-Jones L., The Cultural Construct of the Female Body in Classical Greek Science, [w:] Women’s History and Ancient History, ed. S.B. Pomeroy, Chapel Hill–London 1991, s. 111–137.
Google Scholar

Haber S., A Woman’s Touch: Feminist Encounters with the Hemorrhaging Woman in Mark 5.24–34, „Journal for the Study of the New Testament” 2003, R. XXVI, No. 2, s. 171–192.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0142064X0302600203

Hanson A.E., Continuity and Change: Three Case Studies in Hippocratic Gynecological Therapy and Theory, [w:] Women’s History and Ancient History, ed. S.B. Pomeroy, Chapel Hill–London 1991, s. 73–110.
Google Scholar

Morris S., Blood and Holy Communion: Late Antique Use of Luke 8:42–48, „Studia Patristica” 2010, t. XLIV, s. 195–199.
Google Scholar

Selvidge M.J., Mark 5:25–34 and Leviticus 15:19–20: A Reaction to Restrictive Purity Regulations, „Journal of Biblical Literature”, December 1984, R. CIII, No. 4, s. 619–623.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/3260473

Wassen C., Jesus and the Hemorrhaging Woman in Mark 5:24–34: Insights from Purity Laws from Qumran, [w:] Scripture in Transition: Essays on Septuagint, Hebrew Bible, and Dead Sea Scrolls in Honour of Raija Sollamo, eds A. Voitila, J. Jokiranta, Leiden 2008, Supplements to the Journal for the Study of Judaism, No. 126, s. 641–660.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Dźwigała, K. (2020). Menstruacja w starożytności grecko-rzymskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. Przegląd Nauk Historycznych, 19(2), 233–243. https://doi.org/10.18778/1644-857X.19.02.09

Numer

Dział

DROBNE PRACE I MATERIAŁY / MINOR WORKS AND MATERIALS