Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Tradycje Konstytucji 3 maja w okresie Powstania Listopadowego 1830–1831 w świetle prasy powstańczej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2021, ss. 228.

Autor

  • Dariusz Ostapowicz

DOI:

https://doi.org/10.18778/1644-857X.21.01.11

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Dariusz Ostapowicz

Mgr Dariusz Ostapowicz – nauczyciel historii w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Zainteresowania badawcze: historia Polski i powszechna XVIII–XIX w. (1789–1871).

Bibliografia

Mochnacki M., Pisma krytyczne i polityczne, oprac. J. Kubiak et al., t. II, Kraków 1996.
Google Scholar

Barszczewska-Krupa A., Generacja powstańcza 1830–1831. O przemianach w świadomości Polaków, Łódź 1985.
Google Scholar

Beauvois D., Polacy na Ukrainie 1831–1863, przekł. E. i K. Rutkowscy, Paryż 1988.
Google Scholar

Dutkiewicz J., 1830–1831 – powstanie czy rewolucja? Na podstawie analizy Diariusza Sejmu [w:] Powstanie czy rewolucja? W 150 rocznicę powstania listopadowego, red. H. Kocój, Katowice 1981, s. 17–37.
Google Scholar

Głębocki H., Diabeł Asmadeusz w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hrabia Adam Gurowski i Rosja, Kraków 2012.
Google Scholar

Głębocki H., Kresy imperium. Szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii XVIII– XXI w., Kraków 2006.
Google Scholar

Grześkowiak-Krwawicz A., O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000.
Google Scholar

Grześkowiak-Krwawicz A., O niektórych zmianach w języku politycznym czasów stanisławowskich, [w:] „Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika”? Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań, red. P. Ugniewski, Warszawa 2020, s. 11–34.
Google Scholar

Izdebski H., Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego z 1815 r., [w:] Konstytucje Polski, t. I, red. M. Kallas, Warszawa 1990, s. 185–233.
Google Scholar

Janeczek Z., Generalicja armii Królestwa Polskiego a Noc Listopadowa 1830 roku, [w:] Powstanie czy rewolucja? W 150 rocznicę powstania listopadowego, red. H. Kocój, Katowice 1981, s. 110–136.
Google Scholar

Karpińska M., „Nie ma Mikołaja!”. Starania o kształt sejmu w powstaniu listopadowym 1830–1831, Warszawa 2007.
Google Scholar

Kocój H., Dziedzictwo Konstytucji 3 Maja. Obraz polskich rewolucji oczami Zachodu, Kraków 2016.
Google Scholar

Konopczyński W., Bar i Maj, [w:] W. Konopczyński, O wartość naszej spuścizny dziejowej, oprac. P. Biliński, Kraków 2009, s. 185–200.
Google Scholar

Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej, red. A. Barszczewska-Krupa, Łódź 1991.
Google Scholar

Król A., Polonez Chopina (Bal w Hotel Lambert w Paryżu), [w:] Polaków dzieje malowane, red. E. Olczak, Warszawa 2008, s. 188–191.
Google Scholar

Łepkowski T., Powstanie 1831 roku na Ukrainie, [w:] Powstanie listopadowe 1830–1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, red. W. Zajewski, Warszawa 1990, s. 413–426.
Google Scholar

Maksimowicz K., Konstytucja 3 Maja w anonimowej poezji politycznej lat 1791–1792, [w:] „Rok Monarchii Konstytucyjnej”. Piśmiennictwo polskie lat 1791–1792 wobec Konstytucji 3 Maja, red. T. Kostkiewiczowa, Warszawa 1992, s. 77–113.
Google Scholar

Nowak A., Historie politycznych tradycji, Kraków 2012.
Google Scholar

Pusz W., Z akademickiej poezji patriotycznej Królestwa Polskiego 1815–1830, „Prace Polonistyczne” 1979, nr 35, s. 257–277.
Google Scholar

Sejm Czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, Warszawa 1991.
Google Scholar

Skowronek J., Adam Jerzy Czartoryski 1770–1861, Warszawa 1994.
Google Scholar

Szafran D., Tradycja trzeciomajowa w koncepcjach społeczno-politycznych Hotelu Lambert (1831–1861), „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historia” 1991, z. 41, s. 131–149.
Google Scholar

Wałdoch J., Sejm 1831 a konstytucja z 3 Maja 1791, [w:] Przemiany ustrojowe Królestwa Polskiego w latach 1830–1831, red. L. Mażewski, Radzymin 2014, s. 75–86.
Google Scholar

Węgliński W., Projekty konstytucyjne w czasie powstania listopadowego, [w:] Powstanie Listopadowe 1830–1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, red. W. Zajewski, Warszawa 1990, s. 182–190.
Google Scholar

Wroński A., Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podolu i Ukrainie, Warszawa 1993.
Google Scholar

Zajewski W., Trudna droga do niepodległości (XIX–XX wiek), Kraków 2017.
Google Scholar

Zajewski W., Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym 1830–1831, Gdańsk 1967.
Google Scholar

Znamierowska J., Liryka Powstania Listopadowego, Warszawa 1930.
Google Scholar

Żurawski vel Grajewski R. P., Tradycje Konstytucji 3 maja w okresie Powstania Listopadowego 1830–1831 w świetle prasy powstańczej, Kraków 2021.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-06-28

Jak cytować

Ostapowicz, D. (2022). Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Tradycje Konstytucji 3 maja w okresie Powstania Listopadowego 1830–1831 w świetle prasy powstańczej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2021, ss. 228. Przegląd Nauk Historycznych, 21(1), 325–334. https://doi.org/10.18778/1644-857X.21.01.11

Numer

Dział

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE / REVIEW ARTICLES AND REVIEWS