RECENZJA: Waldemar Czachur, Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020, ss. 313

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.17

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bilut-Homplewicz Z., Czachur W., Smykała M. (red.), 2008, Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
Google Scholar

Bilut-Homplewicz Z., Czachur W., Smykała M. (red.), 2009, Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
Google Scholar

Czachur W., Miller D., 2012, Niemiecka lingwistyka dyskursu – próba bilansu i perspektywy, „Oblicza Komunikacji” 5, s. 25–43.
Google Scholar

Dijk T. van, 2001, Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Heinemann W., 2008, Lingwistyka tekstu kontra lingwistyka dyskursu?, w: Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała (red.), Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 361–374.
Google Scholar

Heinemann W., 2011, Diskursanlayse in der Kontroverse, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” 4, s. 31–67 [polskie tłumaczenie: Heinemann W., 2012, Kontrowersje wokół analizy dyskursu, przekł. Z. Bilut-Homplewicz, M. Smykała, „Stylistyka” 21, s. 287–318].
Google Scholar

Spitzmüller J., Warnke I. (red.), 2008, Methoden der Diskurslinguistik, Berlin, New York: De Gruyter.
Google Scholar

Spitzmüller J., Warnke I.H., 2011, Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien und Methoden der transtekstuellen Sprachanalyse, Berlin–Boston: De Gruyter.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/9783110229967

Warnke I., 2008, Żegnaj tekście – witaj dyskursie? O sensie i celu poststrukturalistycznego uwolnienia pojęcia tekst, w: Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała (red.), Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 343–360.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Szkudlarek-Śmiechowicz, E. (2021). RECENZJA: Waldemar Czachur, Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020, ss. 313. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, 275–280. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.17

Inne teksty tego samego autora