Polszczyzna w wymiarze stuletnim, RECENZJA: Stanisław Dubisz, Najnowsze dzieje języka polskiego. Rozwój polszczyzny w latach 1918–2018, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, ss. 181

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.16

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bajerowa I. (red.), 1996, Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939–1945), Warszawa: Wydawnictwo Energeia.
Google Scholar

Bajerowa I., 2003, Zarys historii języka polskiego 1939–2000, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Klemensiewicz Z., 1976, Historia języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Woźniak E., 2020, Przełomowe dwudziestolecie. Lata 1918–1939 w dziejach języka polskiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Siuciak, M. (2021). Polszczyzna w wymiarze stuletnim, RECENZJA: Stanisław Dubisz, Najnowsze dzieje języka polskiego. Rozwój polszczyzny w latach 1918–2018, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, ss. 181. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, 267–274. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.16