O parcelacji w rosyjskiej reklamie prasowej

Autor

  • Anna Stasienko Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.18778/1731-8025.16.07

Słowa kluczowe:

parcelacja, parcelat, reklama prasowa, język rosyjski, składnia

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony zjawisku określanemu w językoznawstwie rosyjskim terminem парцелляция, tj. sposobowi podziału zdania na dwie lub kilka samodzielnych fraz. Omówione zostały różnego typu konstrukcje z parcelacją w rosyjskiej reklamie prasowej. Szkic jest wstępem do szczegółowego opisu danego zjawiska w planie konfrontatywnym rosyjsko-polskim.

Bibliografia

Abramowicz Z. (2003), Reklama w Rosji. Zarys problematyki, [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, t. 3, Białystok, s. 143‒150.
Google Scholar

Bralczyk J. (2004), Język na sprzedaż, Gdańsk.
Google Scholar

Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/lista.php?co=reklama (dostęp: 26.05.2009).
Google Scholar

Język reklam, http://portalwiedzy.onet.pl/93923,,,,jezyk_reklam,haslo.html (dostęp: 16.02.2009).
Google Scholar

Kamińska-Szmaj I. (1996), Slogan reklamowy – budowa składniowa, „Poradnik Językowy”, z. 4, Warszawa, s. 13‒22.
Google Scholar

Krzanowska A. (2002), Na marginesie zjawisk leksykograficznych czyli o leksemie slogan w języku polskim i rosyjskim, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze III. Językoznawstwo, E. Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska (red.), Szczecin, s. 113‒120.
Google Scholar

Krzanowska A. (2003), Slogan reklamowy jako przedmiot badań lingwistycznych (przegląd literatury polsko- i rosyjskojęzycznej), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IV. Językoznawstwo, E. Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska (red.), Szczecin, s. 127‒133.
Google Scholar

Krzanowska A (2005)., Slogan reklamowy jako przykład przekazu nie wprost (na materiale języka polskiego i rosyjskiego), [w:] Język a rzeczywistość, P. Czerwiński, H. Fontański (red.), Katowice, s. 305‒310.
Google Scholar

Krzanowska A. (2007), Slogany reklamowe z punktu widzenia kategorii semantycznej typ produktu – określenie typu produktu poprzez sugerowanie przeznaczenia, [w:] Dialog Kultur. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka, E. Komorowska, U. Kantorczyk (red.), Szczecin–Rostock, s. 56‒62.
Google Scholar

Ożóg K. (1995), Kilka uwag o języku reklamy radiowej i telewizyjnej, „Język Polski”, LXXV, z. 4–5, s. 273‒279.
Google Scholar

Bol’shoy entsiklopedicheskiy slovar’. Yazykoznanie, V. N. Yartseva (red.), Moskva 1990. / Большой энциклопедический словарь. Языкознание, В. Н. Ярцева (ред.), Москва 1990.
Google Scholar

Fedorova M. A., Zamyatina S. N., Funktsii partsellirovannykh konstruktsiy v reklame, http://frgf.utmn.ru/No11/text10.htm , (3.08.2008). / Федорова М. А., Замятина С. Н., Функции парцеллированных конструкций в рекламе, http://frgf.utmn.ru/No11/text10.htm , (3.08.2008).
Google Scholar

Kopnina G. A., Partsellyatsya, http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0070223.pdf , (3.08.2008). / Копнина Г. А., Парцелляция, http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0070223.pdf , (3.08.2008).
Google Scholar

Rozental’ D. E., Telenkova M. A. (2001), Slovar’-spravochnik lingvisticheskikh terminov, Moskva. / Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. (2001), Словарь-справочник лингвистических terminov, Москва.
Google Scholar

Shalunova M. S. (2005), Evolutsiya yazyka reklamy v Internete, konets XX – nachalo XXI v., [v:] Sovremennye voprosy obshchestvenno-rechevoy praktyki, A. A. Volkov (red.), Moskva, s. 141‒149. / Шалунова М. С. (2005), Эволюция языка рекламы в Интернете, конец ХХ – начало ХXI вв., [в:] Современные вопросы общественно-речевой практики, А. А. Волков (ред.), Москва, с. 141‒149.
Google Scholar

Shokina A. B., (2008), Yazykovaya kompressiya v reklamnom tekste, http://mediascope.ru/node/240 (21.05.2009). / Шокина А. Б. (2008), Языковая компрессия в рекламном тексте, http://mediascope.ru/node/240 (21.05.2009).
Google Scholar

Skovorodnikov A. P. (1978(1)), O sootnoshenii ponyatiy „partsellyatsya” i „prisoyedinenie”, „Voprosy yazykoznaniya”, 1978/1, s. 118‒129. / Сковородников А. П. (1978(1)), О соотношении понятий „парцелляция” и „присоединение”, „Вопросы языкознания”, 1978/1, c. 118‒129.
Google Scholar

Skovorodnikov A. P. (1978(2)), O klassifikatsii partsellirovannykh predlozheniy v sovremennom russkom literaturnom yazyke, „Filologicheskiye nauki”, 1978/2, s. 58‒67. / Сковородников А. П. (1978(2)), О классификации парцеллированных предложений в современном русском литературном языке, „Филологические науки”, 1978/2, c. 58‒67.
Google Scholar

Skovorodnikov A. P. (1980), O funktsiyakh partsellyatsii v sovremennom russkom literaturnom yazyke, „Russkiy yazyk v shkole”, 1980/5, s. 86‒91. / Сковородников А. П. (1980), О функциях парцелляции в современном русском литературном языке, „Русский язык в школе”, 1980/5, c. 86‒91.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Stasienko, A. (2018). O parcelacji w rosyjskiej reklamie prasowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, (16), 93–99. https://doi.org/10.18778/1731-8025.16.07

Numer

Dział

Articles