Taktyki uznania i rozwiązania problemu jako główne wyznaczniki przywództwa w dyskursie W. W. Putina

Autor

  • Gabriela Dudek-Waligóra Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

DOI:

https://doi.org/10.18778/1731-8025.16.04

Słowa kluczowe:

pragmatyka, dyskurs polityczny, teksty polityczne, strategie i taktyki, przywództwo

Abstrakt

Powszechnie wiadomo, że W. W. Putin jest uznawany za lidera Federacji Rosyjskiej. Na wizerunek politycznego przywódcy wpływa szereg czynników, w tym także styl jego wypowiedzi. Celem artykułu jest zaprezentowanie głównych wyznaczników przywództwa w dyskursie W. W. Putina. Autor skupia się na dwóch taktykach – taktyce uznania istnienia problemu oraz na taktyce wskazania na sposób rozwiązania problemu, ponieważ od lidera oczekuje się przede wszystkim umiejętności pokonywania przeszkód. Jako materiał empiryczny posłużyły publiczne wypowiedzi obecnego prezydenta Rosji, wyekscerpowane z oficjalnej strony internetowej urzędu prezydenta w formie najbardziej typowych dla Putina gatunków – konferencji prasowej, wystąpienia oraz programu telewizyjnego „Gorąca Linia”. Ich analiza pozwala konstatować, że przy pomocy wskazanych taktyk obecny prezydent Federacji Rosyjskiej buduje wizerunek kompetentnego przywódcy, który zauważa problemy obywateli i zamierza z nimi walczyć według nakreślonego planu.

Bibliografia

https://www.levada.ru/2016/03/21/vladimir-putin-otnoshenie-i-doverie-2/ [dostup: 25.04.2017]
Google Scholar

https://www.levada.ru/2017/04/24/15835/ [доступ: 25.04.2017]
Google Scholar

Ofitsial’nyy sayt Prezidenta Rossii/Официальный сайт Президента России: http://kremlin.ru/events/president/news [dostup: 15.11.2017]
Google Scholar

Burkova O. S. (2015), Rechevoy portret V. Putina (na primere „Valdayskogo” vystupleniya), [v:] D. V. Shapochkin (red.), Politicheskiy diskurs v paradigme nauchnykh issledovaniy: sbornik statey II mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, Tyumen’, s. 62‒68. / Буркова О. С. (2015), Речевой портрет В. Путина (на примере «Валдайского» выступления), [в:] Д. В. Шапочкин (ред.), Политический дискурс в парадигме научных исследований: сборник статей II международной научной конференции, Тюмень, с. 62‒68.
Google Scholar

Chernyavskaya V. E., Molodychenko E. N. (2017), Rechevoe vozdeystvie v politicheskom, reklamnom i internet-diskurse, Moskva. / Чернявская В. Е., Молодыченко Е. Н. (2017), Речевое воздействие в политическом, рекламном и интернет-дискурсе, Москва.
Google Scholar

Chudinov A. P. (2008), Politicheskaya lingvistika. Uchebnoe posobie. Izd. 3-e, Moskva. / Чудинов А. П. (2008), Политическая лингвистика. Учебное пособие. Изд. 3-е, Москва.
Google Scholar

Demina L. A. (2014), Teoriya i praktika argumentatsii. Uchebnoe posobie, Moskva. / Демина Л. А. (2014), Теория и практика аргументации. Учебное пособие, Москва.
Google Scholar

Gavrilova M. V. (2004), Kognitivnye i ritoricheskie osnovy prezidentskoy rechi (na materiale vystupleniy V. V. Putina i B. N. El’tsina), Sankt-Peterburg. / Гаврилова М. В. (2004), Когнитивные и риторические основы президентской речи (на материале выступлений В. В. Путина и Б.Н. Ельцина), Санкт-Петербург.
Google Scholar

Issers O. S. (2009), Rechevoe vozdeystvie. Uchebnoe posobie, Moskva. / Иссерс О. С. (2009), Речевое воздействие. Учебное пособие, Москва.
Google Scholar

Khazagerov G. G. (2002), Politicheskaya ritorika, Moskva. / Хазагеров Г. Г. (2002), Политическая риторика, Москва.
Google Scholar

Kuznetsov I. N. (2004), Ritorika ili oratorskoe iskusstvo, Moskva. / Кузнецов И. Н. (2004), Риторика или ораторское искусство, Москва.
Google Scholar

Mekhta A. (2017), Russkaya politicheskaya rech’: soderzhanie, kompozitsiya, stilisticheskie osobennosti, Moskva. / Мехта А. (2017), Русская политическая торжественная речь: содержание, композиция, стилистические особенности, Москва.
Google Scholar

Parshina O. N. (2012), Rossiyskaya politicheskaya rech’. Teoriya i praktika, Moskva. / Паршина О. Н. (2012), Российская политическая речь. Теория и практика, Москва.
Google Scholar

Postnikova Yu. N. (2014), Argumentatsiya v rechakh V. V. Putina (2012‒2014 gody), [v:] I. V. Kultysheva (red.), Ubezhdenie i dokazatel’stvo v sovremennom politicheskom diskurse: materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii Ekaterinburg, s. 90‒95. / Постникова Ю. Н. (2014), Аргументация в речах В. В. Путина (2012–2014 годы), [в:] И. В. Култышева (ред.), Убеждение и доказательство в современном политическом дискурсе: материалы междунар. науч. конф. Екатеринбург, с. 90‒95.
Google Scholar

Romantsova T. D., Filatova A. S. (2007), Rechevoy portret gubernatora Irkutskoy oblasti A. G. Tishanina, „Mir russkogo slova”, nr 3, s. 48‒54. / Романцова Т. Д., Филатова А. С. (2007), Речевой портрет губернатора Иркутской области А. Г. Тишанина, «Мир русского слова», № 3, с. 48–54.
Google Scholar

Sheygal E. I. (2004), Semiotika politicheskogo diskursa, Moskva. / Шейгал Е. И. (2004), Семиотика политического дискурса, Москва.
Google Scholar

Sternin I. A. (2001), Vvedenie v rechevoe vozdeystvie, Voronezh. / Стернин И. А. (2001), Введение в речевое воздействие, Воронеж.
Google Scholar

Sternin I. A. (2006), Prakticheskaya ritorika, Moskva. / Стернин И. А. (2006), Практическая риторика, Москва.
Google Scholar

Uchirov P. S. (2015), Spetsifika yazykovoy lichnosti spichraytera (na materiale ofitsial’nykh vystupleniy V. V. Putina i D. A. Medvedeva), „Kommunikativnye issledovaniya”, nr 2 (4), s. 96‒103. / Учиров П. С. (2015), Специфика языковой личности спичрайтера (на материале официальных выступлений В. В. Путина и Д. А. Медведева), «Коммуникативные исследования», № 2 (4), с. 96‒103.
Google Scholar

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Dudek-Waligóra, G. (2018). Taktyki uznania i rozwiązania problemu jako główne wyznaczniki przywództwa w dyskursie W. W. Putina. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, (16), 41–49. https://doi.org/10.18778/1731-8025.16.04

Numer

Dział

Articles