Rosyjskie ekwiwalenty przekładowe performatywu dziękuję – The Russian equivalents of the Polish lexeme ‘dziękuję’

Autor

  • Anna Rudyk Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.18778/1731-8025.13.10

Słowa kluczowe:

czasownik performatywny, podziękowanie, ekwiwalenty tekstowe

Abstrakt

Artykuł pokazuje rosyjskie ekwiwalenty performatywu dziękuję. Przykłady zostały wyekscerpowane z tekstów współczesnej polskiej prozy i jej przekładów na język rosyjski. W większości przypadków wystąpił słownikowy odpowiednik спасибо.

Bibliografia

Inny słownik języka polskiego (2000), red. M. Bańko, Warszawa.
Google Scholar

Masłowska E. (1991), Proszę, dziękuję, przepraszam, [w:] Język a Kultura, tom 6: Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 81‒88.
Google Scholar

Ożóg K. (1982), Podziękowania w polszczyźnie mówionej, „Język Polski”, LXII, z. 4‒5, s. 259‒266.
Google Scholar

Skudrzyk A. (2007), Normy grzecznościowe zachować językowych (etykieta językowa, savoir-vivre, bon ton, dobre wychowanie, grzeczność językowa), [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice, s. 105‒122.
Google Scholar

Wierzbicka A. (1983), Genry mowy, [w:] Tekst i zdanie. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Wrocław, s. 125‒137.
Google Scholar

Чапига З. (2014), Повтор как средство выражения эмоций (на материале русского и польского языков), „Folia Linguistica Rossica” 10, s. 69‒78.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Rudyk, A. (2016). Rosyjskie ekwiwalenty przekładowe performatywu dziękuję – The Russian equivalents of the Polish lexeme ‘dziękuję’. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, (13), 85–92. https://doi.org/10.18778/1731-8025.13.10