Zaproszenie do nadsyłania tekstów

2018-07-19

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru półrocznika Folia Linguistica Rossica. Artykuły zgłoszone do 10 września zostaną włączone do numeru 16 (2018).