Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2021-12-03

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica zostało włączone do wykazu  czasopism punktowanych z liczbą 20 punktów (grudzień 2021)