Gatunki dziennikarskie w wybranych czasopismach dla młodzieży. Analiza na przykładzie wydań „Cogito” oraz „Victora” z 2018 roku

Autor

  • Joanna Mikosz Uniwersytet Łódzki, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.28.06

Słowa kluczowe:

prasa dla młodzieży, prasa polska, historia prasy młodzieżowej

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie gatunków dziennikarskich w wybranych czasopismach dla młodzieży. Tekst składa się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowano historię prasy młodzieżowej oraz przedstawiono definicję i omówiono funkcję czasopism młodzieżowych. Druga cześć stanowi zaś analizę gatunków prasowych w dwóch periodykach: „Cogito” oraz „Victorze”.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

10 kroków do sukcesu w nauce języków obcych (2018). Viktor, 13 (471), 32–33.
Google Scholar

Adamski, Franciszek & Pióro Małgorzata (1999). Czasopisma młodzieżowe wobec chrześcijańskiej wizji ludzkiej płciowości. W: F. Adamski (red.), Edukacja, rodzina, kultura: studia z pedagogiki społecznej (s. 89–98). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Aleksandrzak, Stanisław (1983). Tendencje rozwojowe polskich czasopism dla dzieci. W: S. Frycie (red.). Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945 –1970. T. 2. (s. 492–512). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Bajka, Zbigniew (1994). Kapitał zachodni w polskiej prasie. W: A. Słomkowska (red.). Dylematy transformacji prasy polskiej (1989–1993). (s. 44–47). Warszawa: Elipsa.
Google Scholar

Bartnik, Monika (2018). Run&Travel. Cogito, 8 (530), 30–33.
Google Scholar

Bauer, Zbigniew (2000). Gatunki dziennikarskie. W: Z. Bauer, E. Chudziński (red.). Dziennikarstwo i świat mediów. (s. 143–173). Kraków: Universitas.
Google Scholar

Bauer, Zbigniew (2000). Wywiad prasowy. Gatunek i metoda. W: Z. Bauer, E. Chudziński (red.). Dziennikarstwo i świat mediów. (s. 186–197). Kraków: Universitas.
Google Scholar

Bądź neonowa. Złap wiosenny powiew FLUO! Odkryj moc rażenia jaskrawych i pulsujących kolorów (2012). Bravo Girl, 5, 16.
Google Scholar

Bo świat należy do nas (2003). Filipinka, 9, 20–21.
Google Scholar

Chcesz poznać niewygodną prawdę? (2018). Cogito, 8 (530), 20–21.
Google Scholar

Childbook – co za team! (2018). Cogito, 4 (526), 16–18.
Google Scholar

Co na to Twój rzecznik? (2018). Victor, 13 (471), 50.
Google Scholar

Co tygrysy lubią najbardziej (1999). Filipinka, 11, 13–14.
Google Scholar

Coolorowe lato z wibo (2002). Dziewczyna, 8, 77.
Google Scholar

Czas na debiut (2018a). Cogito, 3 (525), 33–35.
Google Scholar

Czas na debiut (2018b). Cogito, 8 (530), 52–55.
Google Scholar

Dąbrowska-Cendrowska, Olga (2009). Bravo, Dziewczyna, Fun Club, czyli sposób na młodzież. Magazyny młodzieżowe niemieckich koncernów na polskim rynku prasowym w latach 1989–2008. Zeszyty Prasoznawcze, 1–2 (197–198), 59–73.
Google Scholar

Dlaczego warto studiować? (2018). Cogito, 8 (530), 45–46.
Google Scholar

Edukacja w Unii ma wady (2018). Cogito, 8 (530), 10–14.
Google Scholar

Emocje na lato (2018). Cogito, 8 (530), 26–29.
Google Scholar

Fecko, Mira (2018). Kiedy uśmiech wystarczy. Cogito, 9 (531), 16–19.
Google Scholar

Festiwal góry literatury (2018). Cogito, 7 (529), 62–63.
Google Scholar

Fiebig, Janusz (2001). Ogólna charakterystyka oddziaływania mediów masowych. W: M. Sokołowski (red.). Wyzwania pedagogiki medialnej – nowe perspektywy XXI wieku. (s. 53–72). Olsztyn: Kastalia.
Google Scholar

Filmowe lato (2018). Cogito, 8 (530), 64–65.
Google Scholar

Gdy rodzice się rozwodzą (2018). Victor, 13 (471), 2–15.
Google Scholar

Gnacek, Dominika (2018). #girlpower vs choroby tarczycy. Cogito, 10 (532), 12–14.
Google Scholar

Imielska, Izabela (2005). Tendencje globalizacyjne a europejskie przemiany kulturowo-obyczajowe (na podstawie analizy treści dwutygodnika dla młodzieży Cogito). Auxilium Sociale, 2, 16–19.
Google Scholar

Ja i on (2012). Dziewczyna, 5, 58.
Google Scholar

Jak stworzyć dobrego bohatera (2018). Victor, 13 (471), 30–31.
Google Scholar

Jak zacząć dobrze rok szkolny? (2018). Victor, 18 (474), 8–9.
Google Scholar

Jak żyje Polonia? (2018). Cogito, 8 (530), 24–25.
Google Scholar

Jarowiecki, Jerzy (1996a). Prasa dla dzieci i młodzieży w latach 1989–1995 (Nurty, tendencje, zmiany). Zeszyty Wszechnicy Świętkokrzyskiej, 3, 69–84.
Google Scholar

Jarowiecki, Jerzy (1996b). Szanse i zagrożenia prasy dla dzieci i młodzieży w okresie transformacji w latach 1989–1995. W: K. Heska-Kwaśniewicz, I. Socha. (red.). Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji . (s. 141–155). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Jarowiecki, Jerzy (1997). Studia nad prasą polską XIX i XX wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
Google Scholar

Jarowiecki, Jerzy (2016). Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w latach 1918–2000. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja".
Google Scholar

Karwatowska, Małgorzata & Tymiakin, Leszek (2010). Nauczyciele wobec uczniów – o postawach ambiwalentnych. W: B. Bogołębska, M. Worsowicz (red.). Styl – Dyskurs – Media. (s. 65–80). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kasiak, Mateusz (2015). Artykuł publicystyczny w świadomości genologicznej dziennikarzy prasowych. Studia Medioznawcze, 4, 83–94.
Google Scholar

Kawka, Maciej (2010). O języku w wolnych mediach. W: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa (red.). Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku. (s. 128–134). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Każdy z nas ma zdolności (2018). Viktor, 13 (471), 6–9.
Google Scholar

Kim jest menadżer (2018). Viktor, 8 (465), 24–25.
Google Scholar

Kita, Małgorzata (2003). Syndrom Knocka, czyli czego językoznawca może się dowiedzieć, badając teksty wywiadów. W: M. Kita, J. Grzenia (red.). Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu. (s. 149–162). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Kochaj i bądź sobą (1999). Filipinka, 11, 40.
Google Scholar

Kołodziej, Jacek (2000). Dobro i zło i inne wartości w czasopismach dla młodzieży. Zeszyty Prasoznawcze, 1–2 (161–162), 59–80.
Google Scholar

Krajewski, Julian (1999). Strategia skuteczna. Press. Media, reklama, public relations, 10, 30.
Google Scholar

Kreczman-Madej, Renata (2018a). Jak opanować swoje emocje?. Cogito, 11 (533), 36–37.
Google Scholar

Kreczman-Madej, Renata (2018b). Jak zmienić swoje nawyki?. Cogito, 8 (530), 36–37.
Google Scholar

Kultura (2018). Cogito, 8 (530), 58–61.
Google Scholar

Kultura, co nowego w muzie? (2018). Victor, 13 (471), 38–39.
Google Scholar

Kurdupski, Michał (2017). „Bravo” liderem sprzedaży w segmencie pism młodzieżowych w 2016 roku. W: Wirtualne Media. Pobrane 10 września 2018, z: https://www.wirtualnemedia.pl//artykul/sprzedaz-pism-mlodziezowych-w-2016-roku-liderem-bravo.
Google Scholar

Lektura bez tajemnic (2018). Victor, 13 (471), 34–37.
Google Scholar

Leska-Dorenda, Agnieszka (2008). Papierowa i internetowa. Prasa dla młodzieży. Acta Universitatis Lodzienisis Folia Litteraria Polonica, 10, 79–104.
Google Scholar

Malowanki odstresowują i wprowadzają w dobry nastrój. Sprawdź sam (2018). Victor, 13 (471), 20–21.
Google Scholar

Malowanki wprowadzają w dobry humor. Sprawdź sam! (2018). Victor, 17 (475), 25.
Google Scholar

Mam problem, który mogę rozwiązać (2018). Victor, 13 (471), 46–47.
Google Scholar

Maślanka, Julian (1976). Encyklopedia wiedzy o prasie. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Google Scholar

Muzyczne lato (2018). Cogito, 8 (530), 62–63.
Google Scholar

Najważniejsze – BYĆ SOBĄ (2018). Victor, 13 (471), 6–8.
Google Scholar

Nie czuję żadnej presji! (2018). Cogito, 4 (526), 6–7.
Google Scholar

Nie dać się hejtowi (2018). Cogito, 8 (530), 9.
Google Scholar

One biją się o chłopaka (2012). Bravo, 8, 22.
Google Scholar

Orlik, Jacek (2002). Prasa młodzieżowa na rynku polskim. Wychowawca, 6, 22–23.
Google Scholar

Pietrasik, Monika (2018). Moje najpiękniejsze lekcje z podroży. Cogito, 8 (530), 21–22.
Google Scholar

Pietrzykowska, Anna (2004). Analiza pedagogiczna dostępnej na rynku popularnej prasy młodzieżowej. Opieka. Wychowanie. Terapia, 3–4, 35–38.
Google Scholar

Pisarek, Walery (red. nauk.) (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Piwowarska, Anna (2003). Trzy oblicza „Filipinki”. Zeszyty Prasoznawcze, 3/4, 127–146.
Google Scholar

Płaneta, Paweł (2000). Świat przedstawiony w czasopismach młodzieżowych. Zeszyty Prasoznawcze, 1–2, 59–86.
Google Scholar

Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna (2001). Media nastolatków. Refleksje nad korzystaniem z prasy, radia i telewizji przez gimnazjalistów – implikacje dla edukacji medialnej. W: M. Sokołowski (red.), Wyzwania pedagogiki medialnej – nowe perspektywy XXI wieku. (s. 141–162). Olsztyn: Kastalia.
Google Scholar

Pomyśl zanim powiesz (2018). Cogito, 8 (530), 38–39.
Google Scholar

Powrót do przeszłości (2018). Cogito, 8 (530), 56–57.
Google Scholar

Redlarska, Zofia (2008). Czytelnictwo prasy dziecięcej – literackie oblicza „Świerszczyka – pisma dla dzieci”. W: J. Izdebska, (red.). Media elektroniczne –kreujące obraz rodziny i dziecka. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
Google Scholar

Robię to, co lubię (2018). Cogito, 8 (530), 14–16.
Google Scholar

Rodak, Małgorzata (2007). Porównanie polskiej i niemieckiej edycji magazynu dla nastolatków „Bravo”. Zeszyty Prasoznawcze, 3–4, 159–175.
Google Scholar

Rodzice nie akceptują mojego chłopaka. Co mogę zrobić, by to się zmieniło (2018). Victor, 15 (473), 13–15.
Google Scholar

Sexy i zdrowo (2012). Bravo Girl, 5, 14.
Google Scholar

Sokół, Zofia (1996). Prasa dziecięco młodzieżowa w Polsce po roku 1980. Poradnik Bibliotekarza, 6, 3–6.
Google Scholar

Szocki, Józef (1996). Prasa dla dzieci i młodzieży. Czytelnictwo i funkcja. Zeszyty Prasoznawcze, 3–4, 117–123.
Google Scholar

Szymanek, Krzysztof (2004). Sztuka argumentacji. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Szymczak, Mirosław (red. nauk) (1978). Słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Świat według Jennifer Lawrence. (2012). Bravo Girl, 5, 74.
Google Scholar

Tak poluje się na dziewczynę (2012). Bravo, 8, 26.
Google Scholar

Twoja ścianka (2018). Victor, 13 (471), 48–49.
Google Scholar

Twoje przydasię. Mapa epoki (2018). Victor, 13 (471), 26–29.
Google Scholar

W świecie architektury (2018). Victor, 13 (471), 20–21.
Google Scholar

Wakacje z prezentami (2018). Cogito, 8 (530), 17.
Google Scholar

Walczymy z plastikiem (2018). Cogito, 8 (530), 10–14.
Google Scholar

Wasze wpadki (2012). Dziewczyna, 5, 58.
Google Scholar

Wojtak, Maria (2004). Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Google Scholar

Wojtak, Maria (2006). Analiza gatunków prasowych. Zręby teorii i elementy dydaktyki. Media – Kultura – Społeczeństwo, 1, 29–39.
Google Scholar

Wolny-Zmorzyński, Kazimierz, Kaliszewski, Andrzej & Furman, Wojciech (2006). Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
Google Scholar

Worach, Jolanta (2011). Odmiany wywiadu-rzeki (na wybranych przykładach), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 14, 75–87.
Google Scholar

Worsowicz, Monika (2016). Stylistyczne uwikłania artykułu poradnikowego (na przykładzie ogólnotematycznej prasy poradnikowej dla kobiet. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 2, 85–94.
Google Scholar

Wyzwanie? Zaliczenie teorii i jazdy (2018). Cogito, 8 (530), 50–51.
Google Scholar

Za duży – też kłopot (1999). Dziewczyna, 1, 59.
Google Scholar

Za pierwszym razem? (1999). Dziewczyna, 1, 59.
Google Scholar

Zellman, Anna (2007/2008). Czasopisma młodzieżowe w doświadczeniach katechizowanych ze szkół ponadgimnazjalnych. Studia Warmińskie, 4445, 195–206.
Google Scholar

Zielińska, Irena (1999). Prasa młodzieżowa a wartości rodzinne. Wychowawca, 7–8, 44–46.
Google Scholar

Zielińska, Magdalena (2018). Co powiesz na studia Marketing Managment w Danii? Cogito, 9 (531), 26–28.
Google Scholar

Zostań mistrzem labiryntów (2018). Victor, 13 (471), 45.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-06-25

Jak cytować

Mikosz, J. (2019). Gatunki dziennikarskie w wybranych czasopismach dla młodzieży. Analiza na przykładzie wydań „Cogito” oraz „Victora” z 2018 roku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(28), 125–149. https://doi.org/10.18778/0860-7435.28.06

Numer

Dział

Articles