Natalia Kowalska-Elkader jako badaczka feature radiowego oraz jego odmian gatunkowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.34.06

Słowa kluczowe:

feature radiowy, audycja radiowa, gatunki radiowe

Abstrakt

Artykuł prezentuje publikację Natalii Kowalskiej-Elkader pt. Forma i treść. Polski i zagraniczny feature radiowy oraz jego odmiany gatunkowe, która ukazała się w 2019 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka podjęła w książce próbę zdefiniowania gatunku uwzględniając odmienny charakter audycji radiowych oraz rozbieżność definicyjną gatunku feature. Ponadto w artykule wskazano osiągnięcia naukowe Natalii Kowalskiej-Elkader oraz jej dokonania w obszarze badań radioznawczych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Kowalska, Natalia (2019). Forma i treść. Polski i zagraniczny feature radiowy oraz jego odmiany gatunkowe. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kowalska-Elkader, Natalia (2020). Historie eksperymentalne. Szkice o gatunkach radia artystycznego. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kowalska-Elkader, Natalia (2020). Słuchowisko eksperymentalne w świetle realizacji Studia Teatralnych Form Eksperymentalnych i projektów Nowe Słuchowiska. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 63(4), 89–104.
Google Scholar

Kowalska-Elkader, Natalia (2021). Poza treścią. O formie w sztuce dźwiękowej. W: Bachura-Wojtasik J., Kowalska-Elkader N. (red.), Słowo, głos, cisza. Radio i sztuka audialna. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kowalska-Elkader, Natalia (2021). Reportaż artystyczny, słuchowisko eksperymentalne i eksperyment radiowy analizowane metodą krytyczną. W: Barańska-Szmitko A. (red.), Metody badania komunikacji i mediów. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8220-429-2.09

Wojtak, Maria (2004). Gatunki prasowe. Lublin. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-08-03

Jak cytować

Mikosz, J. (2022). Natalia Kowalska-Elkader jako badaczka feature radiowego oraz jego odmian gatunkowych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(34), 129–135. https://doi.org/10.18778/0860-7435.34.06

Numer

Dział

Other