Funkcje sandomierskiej prasy kulturalnej na przykładzie „Stron Sandomierskich” (2002–2003) oraz „Goworka” (2004–2006)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.03

Słowa kluczowe:

prasa polska, historia prasy polskiej, funkcje prasy

Abstrakt

Artykuł ma na celu wskazanie funkcji sandomierskich magazynów kulturalnych: „Stron Sandomierskich” (2002–2003) i „Goworka” (2004–2006). Tekst składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono historię i zaprezentowano obydwa periodyki. Druga stanowi analizę zawartości „Stron Sandomierskich” i „Goworka” wraz ze wskazaniem pełnionych przez magazyny funkcji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bogdanowska-Olszówka, Bernadeta (2002). Funkcje prasy lokalnej na przykładzie analizy kręgów tematycznych w „Ziemi Kolbuszowskiej”. Rocznik Kolbuszowski, 6, 31–42.
Google Scholar

Chorązki, Włodzimierz (1999). Polskie media lokalne i sublokalne 1989–1999. Zeszyty Prasoznawcze, 1–2, 59–82.
Google Scholar

Gajek, Karolina (2012). Życie i działalność wydawniczo-księgarska sióstr Chodakowskich w Sandomierzu w latach 1892–1957. Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka-Spichlerz.
Google Scholar

Gorządek, Ewa. ([2015]). Zbigniew Warpechowski [online]. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Culture.pl. Pobrane 21 października 2020 r., z: https://culture.pl/pl/tworca/zbigniew-warpechowski
Google Scholar

Goworek, (2004–2006).
Google Scholar

Kowalczyk, Ryszard (2003). Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Google Scholar

Lisowska-Magdziarz, Małgorzata (2004). Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
Google Scholar

Michalczyk, Stanisław (1990). Publiczność polskiej prasy lokalnej. W: Mikułowski-Pomorski, J. (red.), Prasa lokalna jako czynnik kształtowania się więzi lokalnych, (s. 110–121). Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
Google Scholar

Mikosz, Joanna (2020). „Sandomierzanin” – charakterystyka czasopisma i jego funkcji. W: Śliwa, M., Chodźko, E. (red.), Kulturowe i filozoficzne aspekty literatury i sztuki (s. 143–159). Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.
Google Scholar

Patrzałek, Wanda (2007). Funkcjonowanie i segmentacja rynku prasowego w Polsce. W: Fras, J. (red.), Studia nad mediami i komunikowaniem masowym (s. 145–172). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Pomiankowska-Wronka, Anna (2016). Współczesne czasopisma lokalne o tematyce społeczno-politycznej na przykładzie „Gazety bez cenzury”. Wrocław: Exante.
Google Scholar

Ryszard Gancarz (b.d.). artpower.pl [online]. Pobrane 21 października 2020 r., z: https://artpower.pl/ryszard-gancarz
Google Scholar

Sandomierzanin (2001, 2005, 2019).
Google Scholar

Sarwa, Andrzej (2016). Sandomierskie pamiątki. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.
Google Scholar

Sławiński, Piotr (2019a). „Strony Sandomierskie” 2002–2003. Z dziejów prasy Sandomierza. Sandomierzanin, 5, 12–13.
Google Scholar

Sławiński, Piotr (2019b). „Goworek” 2004–2006. Z dziejów prasy Sandomierza. Sandomierzanin, 7–8, 13–14.
Google Scholar

Strony Sandomierskie (2002–2003).
Google Scholar

Szczepaniak, Karolina (2012). Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne. Acta Universitatis Lodzienisis. Folia Sociologica, 42, 83–112.
Google Scholar

Szynol, Adam (2012). Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce. Dziennikarstwo i Media, 3, 105–120.
Google Scholar

Waszak, Łukasz (b.d.). Inicjatywa lokalna – podstawa prawna [online]. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Pobrane 5 marca 2021 r., z: http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/podstawa-prawna-IL.pdf
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Mikosz, J. (2021). Funkcje sandomierskiej prasy kulturalnej na przykładzie „Stron Sandomierskich” (2002–2003) oraz „Goworka” (2004–2006). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(32), 43–68. https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.03

Numer

Dział

Articles